1. 1.
  var oluşu ve yaratılışı varlık bilimiyle açıklayan, iyi niyet, hoşgörü, bencillikten arındırılmış bir felsefe ve fikir akımı. en önemli temsilcileri;
  mevlana,
  hacı bektaşi veli
  yunus emre dir
  13 -4 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  Öncelikle, Tanrının niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği görüşüyle açıklayan felsefe görüşü; daha özel olarak da, islam dünyasında VII, yüzyılda ortaya çıkan, ve IX. yüzyılda Eski Yunan, Yahudi, Hint ve eski iran düşüncelerinin etkisiyle sistemleşen gizemci, dini ve felsefi öğreti.

  Tanrıyı tek gerçeklik olarak gören ve varolan her şeyi, tüm olay ve fenomenleri Tanrının tecellisi olarak kabul eden tasav­vuf, insan yaşamının en yüksek amacının, temaşa ve vecd yoluyla Tanrıya erişmek olduğunu söyler. Başka bir deyişle, evrenin vacip ya da zorunlu değil de mümkün olduğunu, yani kendi kendine varolmayıp, Tanrının varlığından dolayı tecelli eden, var görünen bir evren olduğunu, insanın ise bütün evreni bir bütünlük içinde yansıtan, Tanrıdan gelip yine Tanrıya dönecek olan ölümsüz bir özün, bitmeyen bir yaratıcı gücün taşıyıcısı olduğunu dile getiren Tasavvuf, varlığın birliği görüşünü benimsemiştir.
  7 -2 ... nirvana
 3. 3.
  Prof. Dr. Mahmud Esad CoşanRh.A tasavvuf'u şöyle açıklıyor;

  ''Tasavvuf denilen güzel ahlâk yolunun, cennet yolunun, evliyalık yolunun çeşitli tariflerini yapmış evliyaullah, büyük alimler, büyük mutasavvıflar. Bunları kitaplarının başında toplamışlar. Tasavvuf hakkında bilgi veren bir kitabı aldığınızda mutlaka bilin ki, başında birinci bölümü "Tasavvuf nedir? Tasavvufun tarifi..." gibi bir şeyle başlar. Tasavvufun çeşitli tarifleri var. Bu, Mevlâna'nın yolu... Bu, Yunus'un yolu... Bu, mübareklerin hali... Tarihteki herkesin kalbini kazanmış insanlar bu yolda gitmişler. Nedir bu tasavvuf yolu?.. Büyüklerden bir tanesi şöyle tarif etmiş:

  Tasavvuf yâr olup, bâr olmamaktır;
  Gül-i gülzâr olup, hâr olmamaktır.

  Bakın ne kadar güzel, hem şiir, hem de ne kadar fedakârlık ifade ediyor, ne kadar diğerbînlik ifade ediyor. Ne kadar aktif bir duygu... "Tasavvuf yâr olup, bâr olmamaktır;" Tasavvufta dostluk var, dost olmak var, sevmek var, arkadaş olmak var, komşu olmak var, yâr olmak var; ama bâr olmak yok!

  Bâr ne demek?.. Farsça'da yük demek. Meselâ bâr-ı girân diyoruz, eski şiirlerde geçer. Bâr-ı girân, ağır yük demek. Yâr olmak var, bâr olmak yok. Yâni bir insan mutasavvıfsa, dervişse, tasavvuf ahlâkını kazanmışsa, tasavvuf terbiyesini almışsa, yük olmayacak... Başkasının sırtından geçirmeye kalkışmayacak, başkasını sömürmeyecek. Başkasının menfaatini sömürmeye kalkmayacak. Parazit olmayacak, asalak olmayacak, yük olmayacak. Aksine başkasına fayda verecek.

  Nerden çıkmış tasavvuftaki bu anlayış?.. Bu tasavvuf da nerden çıkmış. Bazıları diyor ki:

  --Peygamber Efendimiz zamanında tasavvuf var mıydı?

  Vardı tabii!.. Bakın bu hadis-i şerif mutasavvıfların kaynağı. Mutasavvıflar onun için yâr olup, bâr olmamayı düşünmüşler. "Sizden biriniz, bir müslüman kardeşine faydalı olmağa güç yetirebiliyorsa faydalı olsun." işte, faydalı olmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Demek ki hadis-i şerifte tasavvuf var, Kur'an-ı Kerim'de tasavvuf var, islâm'da tasavvuf var ki, bu hadis-i şerifin uygulaması mutasavvıfta, "Yâr olup, bâr olmamak" diye tezâhür etmiş.''
  15 -4 ... vezir tonyukuk
 4. 4.
  (bkz: fenafillah)
  ... witch
 5. 5.
  Arapça: taṣavvuf kelimesinin kaynağı hakkında akademisyenler farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Tasavvuf kelimesinin kökü olan "Suf"un kalbi saflaştırmak anlamına gelen Saf'dan, Antik Yunanca'daki bilgelik anlamına gelen Sophia 'dan ve Hristiyan keşişlerin de giydiği yün hırkadan ileri geldiği yönünde görüşler vardır. Bu görüşler arasında akademik çevrelerin linguistik açıdan en tutarlı bulduğu kaynak Suf denilen yün hırkadan kelimenin türetildiği yönündedir.

  Kelime anlamı dışında Tasavvuf sufilerce de içinde bulundukları ve Tasavvufta "makam" tabir edilen ruhsal durumlarına uygun tarifleri yapılmıştır. Bu tanımlar içinde de en genel olanı Kalb ile yapılması ve sakınılması gerekli şeyleri ve kalbin, ruhun, kötülüklerden temizlenmesi yollarını öğreten bir ilim olduğudur.

  Tasavvufda Bilgi Kuramı
  Tasavvufa göre, iki tür bilgi vardır. Biri, çevreden okunarak elde edilen, sözel bilgiler yani "Zahiri ilmi", diğeri ise sadece iç temizliği ile, salt içsel olarak duyularak elde edilebilen "batin ilmi" dir.

  Buna göre, şeriat ve kuran yargıları da dahil olmak üzere, söze dayanan teorik bilgilerin tümü sözel yani dış bilgidir

  Tasavvufa göre, asıl bilginin, tasavvuf bilgisi denilen bu bilgi olduğu; kardeşlik duygusunu geliştirdiği, toplu olarak bir arada yaşama duygusunu güçlendirdiği, insanları iyilik ve olgunluğa götürdüğü kabul edilir

  Dış bilgi elde eden kişi iyi insan olur. Fakat, bu iyilik çoğunlukla, yalnız kendisi içindir. tasavvuf bilgisi olan kişi ise, yaptığı her işte, tüm insanlığı düşünür.
  -1 ... witch is back
 6. 6.
  tasavvuf dinin özüdür.tasavvufun özünde tefekkür (Düşünce) ile marifet-hikmet ve hakikatı öğrenmeye, insandaki ve doğadaki güzellikler ile de ilahi Cemali sevmeye, yani mecazi sevgiden, hakiki sevgiye kavuşmak ister...
  5 -2 ... white pages
 7. 7.
  (bkz: alim için din yoktur)
  1 -1 ... kahvekremasi
 8. 8.
  (bkz: Terk-i dünya)
  (bkz: Terk-i ukba)
  (bkz: Terk-i hesti)
  (bkz: Terk-i terk)
  2 ... expert16
 9. 9.
  platon ve aristo yu özümsemiş düşünceler içerir.
  ayrıca: (bkz: batınilik)
  -3 ... suzergecer
 10. 10.
  ilgili birkaç terim...*

  kesret
  vahdet
  vahdette kesret kesrette vahdet
  halk icinde hakk ile olmak
  66 ya baglamak
  kalibi dinlendirmek
  kalde kalmak
  jende pus
  jende
  hifz
  fahr
  gavs i azam
  gavs
  fuzul
  fena fillah
  cezbu l ervah
  bu da gecer ya hu
  fena fi l kusud
  can elden gitmeyince canan ele girmez
  cabulka
  fena fi l ask
  vukuf i kalbi
  evrad
  hus der dem
  ezkar
  bir gomlekten bas gostermek
  civanmerd
  esma i seb a
  a da
  abadile
  haydan gelen huya gider
  cenab i mevlevi
  ahval
  agyar
  hatm i hacegan
  bad
  hangi bagin gulusun
  nefs i levvame
  herkesin putu kendi nefsidir
  hacegan tarikati
  nefs i mardiyye
  zahr
  fenafisseyh
  nefs i radiyye
  nefs i mutmainne
  nefy u isbat zikri
  nefs i kamile
  bunagus
  ab i harabat
  kabz
  ben tahtina oturani irsad mumkun degildir
  kull i isimler
  batini edep
  cuzz i isimler
  bas acmak
  baaz
  behlul
  cezb
  bast
  zahiri edep
  baklayi cikar agzindan bakara
  def
  car tekbir
  bahcivan bir gul icin bin dikene hizmet eder
  bahr i cud
  bahr
  bana bir adim gelene ben iki adim giderim
  cile kirgini
  bas kesmek
  battal
  batn
  batin oku
  belva
  bin allah yerine bir eyvallah demek
  duahan
  bilen soylemez soyleyen bilmez
  bilmek bulmak olmak
  cahim
  insan cektigi cile kadar insandir
  haviye
  ashab i suffe
  delk
  cenab i mevlevi
  9 ... kara hilal