1. 1.
  (#346979)

  Kimilerine göre penisi görüp görmemek ahlakın konusudur.
  2 ... baybars
 2. 2.
  (#769569) kimilerine göre hiç bilinmeyenli bir denklemdir.
  1 ... sour cherry
 3. 3.
  toplumun kişiye koyduğu sınırlar.

  prensiplerinin büyük çoğunluğu (adam öldürmemek, hırsızlık yapmamak, ensest ilişkiye girmemek vs.) her topluma göre faydalıdır, ortaktır. genel ahlak prensipleri olarak kabul edilir.
  4 ... indoor rain
 4. 4.
  gitgide tukendigini anlamak icin uzaklara gitmeden sol frame e bakilmasi yeterli olan deger.
  4 ... nanocu
 5. 5.
  insan davransılarının dogru mu yanlıs mı oldugunu belirlemek için sıçılmıs ölcütler,kurallardır. bu kurallar yazılı falan degildir. toplumdan topluma degisiklik gösterir.
  1 -1 ... mürekkep
 6. 6.
  nalıncı keser^i.
  2 ... havada panik
 7. 7.
  bir toplumun genelleşmiş değer yargıları bütünü.
  1 ... stalker
 8. 8.
  bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür. *
  2 ... xsentos
 9. 9.
  Ahlak kalmadı dünyada
  Kiracısı öyle, işçisi öyle
  Hami köylü saftır derler a
  inanma
  Cırrr
  Kapı
  Kim o?
  Dilenci.
  Kuru ekmek verirsin beğenmez
  Taze ekmek senin nene!
  Kalmadı, dedim ya, kalmadı
  Ahlak kalmadı memlekette.

  MELiH CEVDET ANDAY
  ... mulayim
 10. 10.
  Ahlak, kelimesinin etimolojik açıdan kökeninin
  Arapça 'hulk'
  Yunanca 'ethos've
  Latince 'mos'; kelimelerine dayandığı kabul edilmektedir.
  Arapça 'hulk', 'huy' anlamına gelmektedir. Arapça 'ahlak-ı hamide' ve 'ahlak-ı hasene' iyi ahlak;
  'ahlak-ı zemime' ve 'ahlak-ı seyyie' ise kötü ahlak anlamlarına gelmektedir.
  ingilizce de ahlak kelimesinin karşılığı olarak kullanılan 'ethics' kelimesinin kökeni ise Yunanca 'ethos' dan gelmektedir.
  Yine ingilizce de ahlak kavramını ifade etmek üzere kullanılan 'morality' kelimesi Latince 'mos'
  kelimesinden türetilmiştir.

  Ahlak, bir sosyal bilim dalı olarak toplum içerisinde oluşmuş örf ve adetlerin,
  değer yargılarının, normların ve kuralların oluşturduğu sistem bütününü inceler.
  Busistem bütünü; bir bireyin, bir grubun ya da tüm toplumun doğru ve yanlış
  davranışlarını belirler ve yönlendirir.

  Ahlak bireyde başlar. Kişi ahlakı, aile ahlakı, lider ahlakı, eğitim ahlakı gibi ahlak gruplarında grubun kendisinin ve/veya grubun oluşturduğu toplam ahlakın temeli bireyin ahlaklı olmasıyla ilgilidir. Bireyler ahlaksız ise bireylerin oluşturduğu kurum ve gruplar ahlaksız, grup ve kurumların oluşturduğu devlet ahlaksız, devlet ve bireylerin oluşturduğu uluslar ahlaksız olur.

  Yalan söyleyen siyasetçiler, rüşvet alan devlet memurları, vergi çalan iş adamları, haksızlık yapan kamu görevlileri, işkence yapanlar, yanlış bilgilendiren öğretmenler, katiller, hırsızlar, tecavüzcüler, dolandırıcılar hepsi bir bireydir. Hiçbirisi uzaydan gelmemiştir.
  Halk herzaman temiz, herzaman masum değildir.

  Bütün bu kötülükler;
  ahlak felsefesi olmayan ve medeniyeti yanlış yorumlayarak kültürel mirasını red eden ahlaksız bireylerin oluşturduğu ahlaksız bir halk tarafından yapılmaktadır.
  4 ... mendakkadukka