bugün

arapça yardım eden anlamındadır...tasavvufta ise peygamberimize atfedilen isimlerden birisidir. mevleviler peygamberimizi allah yolundan ayrılan insanlığın imdat ister halleri üzerine gönderilmiş bir kurtarıcı olarak sıfatlandırırlar.
(bkz: abdulkadir geylani)
yardım eden kişi anlamına gelir.her asırda yalnız bir tane geldiği düşünülür. kadirilik inancında abdülkadir geylani gavstır.
(bkz: şah-ı nakşibendi)
kimilerinin de ilahıdır.
Gavs kutuptur. Tarikatların kendi gavsları mevcuttur.
allah'tan başkası değildir ve olamaz.
ortalıkta dolanıp ''kutbul faizin, skatul muttekin, gavs-ı azamı kaddesalllahu sırruh'' gibi takılarla dolanan sahtekarlar müşriktir ve umarım yerleri cehennem olur.
kurtarıcı yalnız allah'tır.
(bkz: gavsımın şekeri)
kutup anlamında olduğunu duydum. Nakşibendi tarikatının şimdiki Şeyhi, Gavsi Sani Ahir zaman Şeyhi olarak geçiyor...
Kur'an'da olmayandır. Uydurmadır, insanın insana yakıştırdığı makamdır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.