1. 1.
  ateşe tapan kimsedir. eskiden acem topraklarında yaşayanların büyük kısmı mecusidir.
  5 -1 ... zall
 2. 2.
  birçok dünya zevkinden mahrum kalmaya mahkum olan insan.ateşe olan saygısı nedeniyle mangal yapamaz bunlar herhalde.
  1 ... chilavert
 3. 3.
  (bkz: zerdüşt)
  1 ... pyndemonium
 4. 4.
  persçe yani farsça'daki adı zerdüştlüktür. kesinlikle atşe tapma eylemi olmayan bir dindir. kutsal kitapları zend-avesta okunduğu takdirde bu durum anlaşılacaktır. ancak bazıları inatla ateş tapan kişiler olarak tanımlamaktadır! ateşe tapanlara olarak tanımlanmalarının nedeni islam kültürüdür. ancak bu karalama yanlıştır! hiç bir zaman ateşe tapmamışlardır; bu kişiler ahuramazda diye bilenen iyiliğin, ışığın ve biligeliğin tanrısına inanrılar! ayrıca; bu dinde tapınma gibi bir eylem söz konusuda değildir zaten, sadece dinlerinin kurallarına göre dua ve gerçek dünyada yapılan güzel eylemler yeterlidir! ancak her dinde önemli bazı şeylerin olduğu gibi zerdüştlerde\mecusilerde de ateşin önemli bir yeri vardır. bu dine inananlara göre ateş temizleyicidir!
  2 ... kerameti kendinden menkul
 5. 5.
  latince'de "bilge, filozof, büyücü" gibi anlamlara gelen "magus" sözcüğünün kökeni. ayrıca "magic, magician" gibi sözcükler de mecusi'den türemiştir.
  1 ... gokte atam han ulgen
 6. 6.
  sonu taptıkları cehennemde yanmak olacak saçmalıktır.
  -4 ... selia
 7. 7.
  mecusiler, hz. ali'nin söylediği gibi, ehli kitaptan sayılırlar. bir rivayette kendileri hakkında şöyle denir;

  ''allah mecusilere bu dünyanın yönetimini tam 4000 sene boyunca emanet etti. çünkü mecusiler; emanete hıyanet etmezler, zulme başvurmazlar ve adaletli olurdular.''

  mecusilerin en meşhurları, hz. peygamberin ''ben onunla aynı zamanda doğdum'' diyerek övündüğü, meşhur nuşirevan-ı adil'dir. mecusilerin eskilerden kalan '5 ezeli teorisi' vardır ve bu islam felsefecisi razi'yi etkilemiş, sabilerden örnek aldığı bu sistemi geliştirerek kendi din felsefesini geliştirmiştir. ruh, madde, allah, zaman ve mekan zorunlu varlıklar olup, allah bunların yaratıcısıdır bu fikre göre. fakat allah bu dünyayı isteyerek yaratmamıştır, ruh maddeye meyledince allah olaya müdahale edememiş(haşa!) ve zorunlu olarak 'mekan' oluşmuştur.
  2 ... bakmadangormeyen
 8. 8.
  Biz kimsesisizliğimizden öyle üşüdükki, ateş bile ısıtamadı bizi.
  ... mr forever happy