bugün

otizm yelpazesindeki bir sendrom. tipik olarak otistik çocuklarda görülen sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra dar bir ilgi alanı görülür. Çok sınırlı konularda ve dar çerçeveli alanlarda derin bilgilere sahiptirler.
Duygusal hayatında hep akılcı ve heyecansız yorumlamalara sahiptir.bu kişilerde davranış sorunları görülebilir, jest, mimik ve vücut dilini kullanmada sorunları vardır.

en ünlü örnekleri için;
(bkz: sokrates)
(bkz: albert einstein)
(bkz: charles darwin)
(bkz: michael fitzgerald)
(bkz: william butler yeast)

ayrıca (bkz: rain man)
1944'te hans asperger tarafından tanımlanmıştır.
bu sendrom yüksek işlevli otizme benzer. fakat dil becerilerinde otistikler kadar zorluk yaşamazlar. dili kullanma becerileri vardır fakat sosyal ortamlarda kullanamazlar.
Asperger sendromlu kişilerin en büyük karakteristik özelliklerinden biride empati yoksunluğudur.Karşısında çok acılarda çekseniz,annenizde ölse veya iflasta etseniz asla sizi anlamaz ve kendini sizin yerinize koyamaz.Sizi teselli etmek için bir girişimde bulunmaz.Öyle olduğunu zannetseniz bile bilinki çok iyi rol kesiyordur.
2046 nın 10 martı ya da 1855 in 7 hazirani hangi güne denk gelir diye sorun hemen doğru yanıtı verirler, tanrı vergisi.
Asperger bozukluğu temel olarak kendisini sosyal ilişkilerde gösteren bir bozukluktur. Genellikle çocukluk çağında tanımlanan bir bozukluktur. Toplumsal ilişkilerde kullanılan el kol hareketleri, vücut konumu, yüz yüze gelme ya da göz göze gelme gibi sözel olmayan davranışlarda bozulma, yaşıtlarıyla uygun ilişkiler geliştirememe, diğer insanlarla birlikte eğlenme güçlüğü, toplumsal ilişkilerde uygun duygusal karşılık verememe; basmakalıp ya da sınırlı bir ilgi alanında kalma, gündelik işlerdeki alışageldik rutin davranışlarda esneklik gösterememe, el çırpma, parmak burma gibi yineleyici motor davranışların olması, eşyaların parçalarıyla uğraşıp durma asperger sendromunda görülebilecek belirtilerdir. Genellikle çocukluk çağında tanımlanmakla birlikte erişkinlerde de görülebilir. Asperger sendromu olan kişiler genellikle özel bir alanda oldukça yeteneklidirler. Asperger sendromu olan kişiler uygun ortam sağlandığında çok başarılı olacaklardır. Özellikle ikili ilişkileri gerektiren işlerden ziyade belirli bir konuda derin bilgi gerektiren teknik işlerde daha başarılı olabilirler. Bazı mesleklerde ise durum karışık olabilir. Örneğin Asperger sendromu olan kişinin öğretmenlik yapamayacağını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak ortam ve ilişkiler ne kadar karmaşık olursa uyum sağlamaları da o kadar güç olacaktır. Örneğin öğrencilerinin motivasyonunun yüksek olduğu üniversite hazırlık dershanelerinde ya da üniversitede çalışabilirken, ilköğretim okulunda ya da problemli öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta öğretmenlik yapmaları mümkün olmayabilir.

http://www.terapistim.com...tap/AspergerSendromu.html
(bkz: otizm)
(bkz: born on a blue day)
(bkz: daniel tammet)
mozart and the whale filmine konu olmus otizm'in ender rastlanan bir türüdür.
Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarında sağlıklı gelişirler, otistik çocuklar ise çok daha erken belirti verirler, çevreleriyle iletişimleri yoktur, konuşma gecikmesi vardır. Asperger çocuklarda konuşma gecikmesi yoktur. Etyolojisi bilinmemekte, genetik geçişli bir sorun olduğuna ilişkin veriler olup, otistik bozuklukta olan sebepler sorgulanmaktadır. Hastalık, 3-4 yaşlarından sonra anlaşılmaya başlar, genellikle erkek çocuklarında daha sık görülür ve her dokuz erkek çocuğuna karşılık bir kız çocuğunda ortaya çıkmaktadır. Her beş yüz doğumda bir görülmektedir.

Asperger sendromu belirsiz bir durumdur, görünmeyen bir sendrom olduğu için, bu sendromlu olan kişiler, birçok kişi tarafından yanlış anlaşılmıştır. Belirsizdir, aynı zamanda tanımlanması da zordur, genellikle, ”üçlü bir eksiklik” olarak tanımlanmıştır, üçlü bir zorluklar seti;
toplumsal ilişkilerde zorluklar
iletişimde zorluklar
hayal gücünde zorlanmalar olarak bu eksiklikler ortaya çıkmaktadır.

Asperger Sendromlu çocukların tuhaf ilgileri veya acayip, yoğun tutkuları (alışılmadık şeyleri saplantı halinde biriktirme gibi) vardır. Belli bir konuya abartılı ilgi duyarlar. Örneğin otomobil, uzay, ağaç çeşitleri gibi eksantrik konularda her ayrıntıyı bilirler, arabaları motor sesinden bile tanıyabilirler. ilgi alanları konusunda insafsızca konferans verme eğilimindedirler; bu konularda tekrarlayan sorular sorarlar; fikir üretmekte problemleri vardır; diğerlerinin isteklerine aldırmaksızın kendi eğilimlerini takip ederler ve bazen de kendi kısıtlı ilgi alanları dışında kalan herhangi bir şeyi öğrenmeyi reddedebilirler.
"dahi" sınıfına giren bir çok ünlü kişinin sahip olduğu söylenen sendrom.

(bkz: leonardo da vinci)
(bkz: isaac newton)
(bkz: charles darwin)
(bkz: albert einstein)
(bkz: ludwig wittgenstein)
(bkz: adolf hitler)
(bkz: wolfgang amadeus mozart)
(bkz: alan turing)
(bkz: ted kaczynski)
(bkz: paul dirac)
(bkz: andy warhol)
(bkz: socrates)
2007 hollanda yapımı "ben x" filminde dolaylı yoldan işlenen rahatsızlıktır. filmin başrol oyuncusu asperger sendromu olan, oldukça içine kapanık bir lise öğrencisini canlandırıyordu.
bir binanın inşasını hayranlık içinde izlemenize neden olur.
veya bir ülke bayrağına tapma derecesinde ilgi duyarsınız.
hobileriniz arasında en sevdiğiniz hangisiyse onun alanında uzmanlaşır hayatınızı ona
göre şekillendirirsiniz.
kesin nedeni bulunamamış olan otistik spektrum bozukluklarından biridir. kişiler belli konularda dahi denebilecek seviyede iyiler , misal hocamızın bir hastası yaşadığı şehrin kuş bakışı haritalarını kusursuz bir şekilde çizebiliyormuş, tüm sokak isimlerini bilip hangi apartmanların hangisine ait olduğunu anında sayabiliyormuş...

fakat sosyal iletişim çok bozuk olduğundan ilgi alanları dışında şeylerde de geri kalmaktadır çocuklar yaşıtlarından...
ilgili filmler :

adam 2009

(bkz: my name is khan)

(bkz: Mozart and the Whale)

(bkz: mercury rising)

(bkz: temple grandin)
Asperger sendromu, bir gelişim bozukluğu hastalığıdır. Kendisini sosyal iletişimde geri çekilmelerle, dil gelişimindeki gerilikle ve dikkat eksikliğiyle belli eder. En büyük özellikleri değişime karşı dirençli ve sosyabilitelerinin zayıf olmasıdır. Yüksek fonksiyonlu otizm diye de adlandırılan asperger sendromu zihinsel bir engel grubuna girmemektedir. Asperger sendromluların zekaları normalin altında değil, genellikle normalin üstündedir. Albert Einstein, Isaac Newton, Ludvig van Beethoven gibi tarihe damgasını vurmuş bilim ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü de Asperger sendromu teşhisine sahiptir. Ülkemizde Uluğ Seyda Özaydınlık isimli genç, ilk kez kendisine uygulanan bir yöntemle bu sene üniversite sınavına girmiştir. istanbul Üniversitesi nden alınan % 52 özürlü raporu ile sınava özel engelli salonunda ve kendi kalemiyle sınav oldu.
dağda ot olmak yerine ovada çalı ol, atasözüne uyar. netekim doğrudur.
Empati eksikliği olarak açıklanabilir. genellikle üstün zekalı kişilerde görülür. biri bağırırken onun kızgın olduğunu farkedemez. ya da biri ağladığında üzgün olduğunu anlayıp ona göre tepki veremez.
Asperger sendromunun adı Avusturyalı çocuk doktoru Hans Aspergerden gelmektedir. Asperger, 1944 yılında, tedavi için gelen sözel olmayan iletişim becerileri olmayan, yaşıtlarıyla empati kuramayan ve fiziksel olarak sakar olan çocukları tanımlamıştır.

Asperger sendromu, otistik spektrum bozukluğu içerisinde bir alt grup olarak kabul edilir. Asperger Sendromu, aynı zamanda Yüksek işlevli Otizm olarak tasnif de edinebilir. Günümüzde Asperger Sendromu için tam bir tedavi yöntemi olmasada çoğu çocuk uzmanların yardımıyla gelişimlerinde ilerlemeler gösterebilmektedir. Uzman yardımıyla gelişimlerinde ilerleme sağlanan çocukların bazıları, yetişkin bir birey haline geldiklerinde, Asperger Sendromu tanısı konulamayacak kadar belirtilerde azalma görülmektedir.
öğrenme zaafiyeti: disleksi rahatsızlığı yaşayan albert einstein; bu hastalıktan da, muzdarip olmuştur.
anglo-sakson ekolüne göre yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında, avrupa ekolüne göre de otistik bozukluklar spektrumu başlığı altında incelenen asperger bozukluğu ya da asperger sendromu; otistik özelliklerin nispeten geri planda ya da hafif olduğu, en temel problemin sosyal iletişimde beceriksizlik olduğu, normal ya da normalin üzeri zekası olan çocuklarda gözlenen nöropsikiyatrik bir problemdir.
sıklığı tam olarak bilinmemektedir ancak isveç’te 1993 tarihinde yapılan bir araştırma çocuklar için binde 3.6 gibi bir oran belirlemiştir. erkek çocuklarda, kız çocuklardan dört kat daha fazla olduğu düşünülmektedir. alan araştırması yapan kimi uzmanlarca on binde iki gibi tahmini bir oran da ileri sürülmüştür.
1944 yılında avusturyalı çocuk doktoru hans asperger tarafından; normal zekada ancak sözel olmayan iletişimi zayıf, empati yoksunu, sabit ilgi alanlarına odaklı, koordinasyon sorunları olan, konuşma şekli tuhaf ve sosyal izolasyonla tipik dört çocuk “otistik nöropati” terimi ile tanımlanmıştır.
1981 yılında lorna wing adlı bir ingiliz doktorun; “empati yoksunu, motor koordinasyon problemleri, iletişim sorunları olan” belirli bir çocuk grubunun varlığını ortaya koyması ile aynı klinik tablo uzun yıllar sonra yeniden gündeme gelmiş ve keşfeden hekime atfen asperger sendromu olarak adlandırılmış, sırasıyla da 1992 ve 1994 yıllarında icd-10 ve dsm-4 içindeki yerini almıştır
zeka gelişimi yerinde olan otizm hastalığının bir türü.
bilmediğiniz konularda yazıp yanlış bilgi vermeyiniz.
asperger yaygın gelişimsel bozukluk olup erken çocukluk döneminde başlamaktadır, otizm kadar dramatik ilerlemez. oldukça da farklıdır otizmin bir türü değildir.

halk arasında donuk profesör diye isimlendirilir. duygulanımları donuk ve uygunsuz olup bir profesör edasıyla kendisinden beklenilmeyen bilgileri tıkanmadan anlatabilirler.

fıkra anlatırken dahi ciddiliklerini korurlar. genelde gülmezler. tedavisi yoktur sadece semptomları hafifleten ilaç ve terapilerle hastalığın gidişatı hafifletilebilir.
yalan söyletmeyen herşeyi doğrudan pat diye söyleten saftirik insan hastalığıdır. bayıldığım araştırdığım deli olduğum hastalıktır. oyle birini tanıyorsanız nolur bana özel mesaj atın.
edit: merak edenler için 'adam' filmi izlenebilir. ve 'lie to me' dizisindeki yakışıklıda asperger sendromludur.
jim carry'nin de yalan söyleyemeyen bir adamı oynadığı bir rol vardı onu hatırladım şimdi..
Otizmin sınıflandırması içinde yer alır, ama DSM-V de asperger tanısınin kaldıralacağı söyleniyor!
(bkz: my name is khan)