bugün

otizm yelpazesindeki bir sendrom. tipik olarak otistik çocuklarda görülen sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra dar bir ilgi alanı görülür. Çok sınırlı konularda ve dar çerçeveli alanlarda derin bilgilere sahiptirler.
Duygusal hayatında hep akılcı ve heyecansız yorumlamalara sahiptir.bu kişilerde davranış sorunları görülebilir, jest, mimik ve vücut dilini kullanmada sorunları vardır.

en ünlü örnekleri için;
(bkz: sokrates)
(bkz: albert einstein)
(bkz: charles darwin)
(bkz: michael fitzgerald)
(bkz: william butler yeast)

ayrıca (bkz: rain man)
1944'te hans asperger tarafından tanımlanmıştır.
bu sendrom yüksek işlevli otizme benzer. fakat dil becerilerinde otistikler kadar zorluk yaşamazlar. dili kullanma becerileri vardır fakat sosyal ortamlarda kullanamazlar.
Asperger sendromlu kişilerin en büyük karakteristik özelliklerinden biride empati yoksunluğudur.Karşısında çok acılarda çekseniz,annenizde ölse veya iflasta etseniz asla sizi anlamaz ve kendini sizin yerinize koyamaz.Sizi teselli etmek için bir girişimde bulunmaz.Öyle olduğunu zannetseniz bile bilinki çok iyi rol kesiyordur.
2046 nın 10 martı ya da 1855 in 7 hazirani hangi güne denk gelir diye sorun hemen doğru yanıtı verirler, tanrı vergisi.
Asperger bozukluğu temel olarak kendisini sosyal ilişkilerde gösteren bir bozukluktur. Genellikle çocukluk çağında tanımlanan bir bozukluktur. Toplumsal ilişkilerde kullanılan el kol hareketleri, vücut konumu, yüz yüze gelme ya da göz göze gelme gibi sözel olmayan davranışlarda bozulma, yaşıtlarıyla uygun ilişkiler geliştirememe, diğer insanlarla birlikte eğlenme güçlüğü, toplumsal ilişkilerde uygun duygusal karşılık verememe; basmakalıp ya da sınırlı bir ilgi alanında kalma, gündelik işlerdeki alışageldik rutin davranışlarda esneklik gösterememe, el çırpma, parmak burma gibi yineleyici motor davranışların olması, eşyaların parçalarıyla uğraşıp durma asperger sendromunda görülebilecek belirtilerdir. Genellikle çocukluk çağında tanımlanmakla birlikte erişkinlerde de görülebilir. Asperger sendromu olan kişiler genellikle özel bir alanda oldukça yeteneklidirler. Asperger sendromu olan kişiler uygun ortam sağlandığında çok başarılı olacaklardır. Özellikle ikili ilişkileri gerektiren işlerden ziyade belirli bir konuda derin bilgi gerektiren teknik işlerde daha başarılı olabilirler. Bazı mesleklerde ise durum karışık olabilir. Örneğin Asperger sendromu olan kişinin öğretmenlik yapamayacağını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak ortam ve ilişkiler ne kadar karmaşık olursa uyum sağlamaları da o kadar güç olacaktır. Örneğin öğrencilerinin motivasyonunun yüksek olduğu üniversite hazırlık dershanelerinde ya da üniversitede çalışabilirken, ilköğretim okulunda ya da problemli öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta öğretmenlik yapmaları mümkün olmayabilir.

http://www.terapistim.com...tap/AspergerSendromu.html
(bkz: otizm)
(bkz: born on a blue day)
(bkz: daniel tammet)
mozart and the whale filmine konu olmus otizm'in ender rastlanan bir türüdür.
Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarında sağlıklı gelişirler, otistik çocuklar ise çok daha erken belirti verirler, çevreleriyle iletişimleri yoktur, konuşma gecikmesi vardır. Asperger çocuklarda konuşma gecikmesi yoktur. Etyolojisi bilinmemekte, genetik geçişli bir sorun olduğuna ilişkin veriler olup, otistik bozuklukta olan sebepler sorgulanmaktadır. Hastalık, 3-4 yaşlarından sonra anlaşılmaya başlar, genellikle erkek çocuklarında daha sık görülür ve her dokuz erkek çocuğuna karşılık bir kız çocuğunda ortaya çıkmaktadır. Her beş yüz doğumda bir görülmektedir.

Asperger sendromu belirsiz bir durumdur, görünmeyen bir sendrom olduğu için, bu sendromlu olan kişiler, birçok kişi tarafından yanlış anlaşılmıştır. Belirsizdir, aynı zamanda tanımlanması da zordur, genellikle, ”üçlü bir eksiklik” olarak tanımlanmıştır, üçlü bir zorluklar seti;
toplumsal ilişkilerde zorluklar
iletişimde zorluklar
hayal gücünde zorlanmalar olarak bu eksiklikler ortaya çıkmaktadır.

Asperger Sendromlu çocukların tuhaf ilgileri veya acayip, yoğun tutkuları (alışılmadık şeyleri saplantı halinde biriktirme gibi) vardır. Belli bir konuya abartılı ilgi duyarlar. Örneğin otomobil, uzay, ağaç çeşitleri gibi eksantrik konularda her ayrıntıyı bilirler, arabaları motor sesinden bile tanıyabilirler. ilgi alanları konusunda insafsızca konferans verme eğilimindedirler; bu konularda tekrarlayan sorular sorarlar; fikir üretmekte problemleri vardır; diğerlerinin isteklerine aldırmaksızın kendi eğilimlerini takip ederler ve bazen de kendi kısıtlı ilgi alanları dışında kalan herhangi bir şeyi öğrenmeyi reddedebilirler.
"dahi" sınıfına giren bir çok ünlü kişinin sahip olduğu söylenen sendrom.

(bkz: leonardo da vinci)
(bkz: isaac newton)
(bkz: charles darwin)
(bkz: albert einstein)
(bkz: ludwig wittgenstein)
(bkz: adolf hitler)
(bkz: wolfgang amadeus mozart)
(bkz: alan turing)
(bkz: ted kaczynski)
(bkz: paul dirac)
(bkz: andy warhol)
(bkz: socrates)
2007 hollanda yapımı "ben x" filminde dolaylı yoldan işlenen rahatsızlıktır. filmin başrol oyuncusu asperger sendromu olan, oldukça içine kapanık bir lise öğrencisini canlandırıyordu.
bir binanın inşasını hayranlık içinde izlemenize neden olur.
veya bir ülke bayrağına tapma derecesinde ilgi duyarsınız.
hobileriniz arasında en sevdiğiniz hangisiyse onun alanında uzmanlaşır hayatınızı ona
göre şekillendirirsiniz.
kesin nedeni bulunamamış olan otistik spektrum bozukluklarından biridir. kişiler belli konularda dahi denebilecek seviyede iyiler , misal hocamızın bir hastası yaşadığı şehrin kuş bakışı haritalarını kusursuz bir şekilde çizebiliyormuş, tüm sokak isimlerini bilip hangi apartmanların hangisine ait olduğunu anında sayabiliyormuş...

fakat sosyal iletişim çok bozuk olduğundan ilgi alanları dışında şeylerde de geri kalmaktadır çocuklar yaşıtlarından...
ilgili filmler :

adam 2009

(bkz: my name is khan)

(bkz: Mozart and the Whale)

(bkz: mercury rising)

(bkz: temple grandin)
Asperger sendromu, bir gelişim bozukluğu hastalığıdır. Kendisini sosyal iletişimde geri çekilmelerle, dil gelişimindeki gerilikle ve dikkat eksikliğiyle belli eder. En büyük özellikleri değişime karşı dirençli ve sosyabilitelerinin zayıf olmasıdır. Yüksek fonksiyonlu otizm diye de adlandırılan asperger sendromu zihinsel bir engel grubuna girmemektedir. Asperger sendromluların zekaları normalin altında değil, genellikle normalin üstündedir. Albert Einstein, Isaac Newton, Ludvig van Beethoven gibi tarihe damgasını vurmuş bilim ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü de Asperger sendromu teşhisine sahiptir. Ülkemizde Uluğ Seyda Özaydınlık isimli genç, ilk kez kendisine uygulanan bir yöntemle bu sene üniversite sınavına girmiştir. istanbul Üniversitesi nden alınan % 52 özürlü raporu ile sınava özel engelli salonunda ve kendi kalemiyle sınav oldu.
dağda ot olmak yerine ovada çalı ol, atasözüne uyar. netekim doğrudur.
Empati eksikliği olarak açıklanabilir. genellikle üstün zekalı kişilerde görülür. biri bağırırken onun kızgın olduğunu farkedemez. ya da biri ağladığında üzgün olduğunu anlayıp ona göre tepki veremez.
Asperger sendromunun adı Avusturyalı çocuk doktoru Hans Aspergerden gelmektedir. Asperger, 1944 yılında, tedavi için gelen sözel olmayan iletişim becerileri olmayan, yaşıtlarıyla empati kuramayan ve fiziksel olarak sakar olan çocukları tanımlamıştır.

Asperger sendromu, otistik spektrum bozukluğu içerisinde bir alt grup olarak kabul edilir. Asperger Sendromu, aynı zamanda Yüksek işlevli Otizm olarak tasnif de edinebilir. Günümüzde Asperger Sendromu için tam bir tedavi yöntemi olmasada çoğu çocuk uzmanların yardımıyla gelişimlerinde ilerlemeler gösterebilmektedir. Uzman yardımıyla gelişimlerinde ilerleme sağlanan çocukların bazıları, yetişkin bir birey haline geldiklerinde, Asperger Sendromu tanısı konulamayacak kadar belirtilerde azalma görülmektedir.
öğrenme zaafiyeti: disleksi rahatsızlığı yaşayan albert einstein; bu hastalıktan da, muzdarip olmuştur.
anglo-sakson ekolüne göre yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında, avrupa ekolüne göre de otistik bozukluklar spektrumu başlığı altında incelenen asperger bozukluğu ya da asperger sendromu; otistik özelliklerin nispeten geri planda ya da hafif olduğu, en temel problemin sosyal iletişimde beceriksizlik olduğu, normal ya da normalin üzeri zekası olan çocuklarda gözlenen nöropsikiyatrik bir problemdir.
sıklığı tam olarak bilinmemektedir ancak isveç’te 1993 tarihinde yapılan bir araştırma çocuklar için binde 3.6 gibi bir oran belirlemiştir. erkek çocuklarda, kız çocuklardan dört kat daha fazla olduğu düşünülmektedir. alan araştırması yapan kimi uzmanlarca on binde iki gibi tahmini bir oran da ileri sürülmüştür.
1944 yılında avusturyalı çocuk doktoru hans asperger tarafından; normal zekada ancak sözel olmayan iletişimi zayıf, empati yoksunu, sabit ilgi alanlarına odaklı, koordinasyon sorunları olan, konuşma şekli tuhaf ve sosyal izolasyonla tipik dört çocuk “otistik nöropati” terimi ile tanımlanmıştır.
1981 yılında lorna wing adlı bir ingiliz doktorun; “empati yoksunu, motor koordinasyon problemleri, iletişim sorunları olan” belirli bir çocuk grubunun varlığını ortaya koyması ile aynı klinik tablo uzun yıllar sonra yeniden gündeme gelmiş ve keşfeden hekime atfen asperger sendromu olarak adlandırılmış, sırasıyla da 1992 ve 1994 yıllarında icd-10 ve dsm-4 içindeki yerini almıştır
zeka gelişimi yerinde olan otizm hastalığının bir türü.
bilmediğiniz konularda yazıp yanlış bilgi vermeyiniz.
asperger yaygın gelişimsel bozukluk olup erken çocukluk döneminde başlamaktadır, otizm kadar dramatik ilerlemez. oldukça da farklıdır otizmin bir türü değildir.

halk arasında donuk profesör diye isimlendirilir. duygulanımları donuk ve uygunsuz olup bir profesör edasıyla kendisinden beklenilmeyen bilgileri tıkanmadan anlatabilirler.

fıkra anlatırken dahi ciddiliklerini korurlar. genelde gülmezler. tedavisi yoktur sadece semptomları hafifleten ilaç ve terapilerle hastalığın gidişatı hafifletilebilir.
yalan söyletmeyen herşeyi doğrudan pat diye söyleten saftirik insan hastalığıdır. bayıldığım araştırdığım deli olduğum hastalıktır. oyle birini tanıyorsanız nolur bana özel mesaj atın.
edit: merak edenler için 'adam' filmi izlenebilir. ve 'lie to me' dizisindeki yakışıklıda asperger sendromludur.
jim carry'nin de yalan söyleyemeyen bir adamı oynadığı bir rol vardı onu hatırladım şimdi..
Otizmin sınıflandırması içinde yer alır, ama DSM-V de asperger tanısınin kaldıralacağı söyleniyor!
(bkz: my name is khan)
eğer çok yönlü ve geniş bir ilgi alanım olmasaydı muzdarip olduğuma dair ağlanabileceğim sendrom. fakat bir konuda hiçbir zaman uzman olamayacağımı bildiğim için bu konuda içim rahat. fakat sosyal beceriksizliğim hala kafamı karıştırmakta.
geçen günlerde psikiyatrmdan duyduğum bir zihinsel hastalık, bende de büyük ihtimalle bu hastalık olduğunu söyledi. iyi ki annem var, onun sayesinde hastalığım hafiflemiş. ama tüm bu hayatı böyle geçirmek çok zor bir durum ve tedavisi de yok. hadi hayırlısı.
bugün nöroloji polikliniğimize gelen enes isimli çocukta bulunan sendrom.

hayatımda ilk kez karşılaştım. dahilerin bu sendroma sahip olduklarına inandım zira ben hayatımda bu kadar zeki bir çocuk görmedim. 13 yaşında. sorulan sorulara öyle cevaplar veriyor ki... en sevdiği kitapları söyledi bize.. günde bir kitap okuyormuş, elinde de yeni aldığı kitapların poşeti vardı. o kadar tatlı bir çocuktu ki.. eşlik eden farklı problemleri de vardı maalesef.

ama bunlara rağmen bazı insanların gerçekten özel olduğuna inancım bir kat daha arttı.
hayatımda ilk kez yetişkin bir insanda duydum gördüm.

ve hayatı felç edici,zindan edici bişey.

yetişkin bir kaç adet insanla grup terapisinde şahit oldugum.hele ki kadınsa..

not:öyle filmlerde gördügünüz kadar güzel degil herşey.
büyük ihtimalle olduğum şey. empati eksikliği, sosyal ilişkilerde bozukluk vb şeklinde tamınlanabilir.
Otizmin bir türüdür.
zeka geriliği olmayan otizm hastalaridir. (bkz: benim adım Khan)
abd'li bilim adamlarının* putin'de bulunduğunu iddia ettikleri hastalık.
Eintein da bulunan ve diğer bir çok bilim adamında olduğu düşünülen sendromdur.

Bu sendrom bir konuya takıldığınızda her şeyi bırakıp o sorunu çözmeye çalışmaktır (yemek yemeyi bile unutabiliyorsunuz). Empati yeteneğinizi yok ediyor, asosyal olmanıza neden oluyor. Diğer bir deyişle tam bir bilim adamı özellikleri kazandırıyor. Kötü mü iyi mi siz karar verin.
Otizm türlerinden biri.
Bu bireyler sözlü iletişimi kullanabilir.
Zeka seviyeleri normalin üzerinde, bireysel yeteneklere sahip insanların bir çoğuna Asperger sendromu teşhisi konulduĞunU biliyoruz.

Bunu şu örnekle açıklayabiliriz. Herhangi bir insan tatile çıktığında yanına bir çok şey almak ister ve valizini doldurur. Sonuçta gereksinim duyacaktır.
Ama bu sendroma sahip bir insan örneğin sadece diş macunu alır yanına.
Valizinde sadece diş macunu vardır.
Ama o diş macunu hakkında her şeyi bilir.
Tıpkı bu valiz gibidir zihni.
einstein de bulunduğu varsıylan bir sendromdur.
Leonardo da vinci, beethoven gibi birçok dahinin sahip olduğu söylenen hastalık. içine kapanıklığa sebep oluyormuş sanırsam.
Youtubeda bir kullanıcının aspervlogunu izlerken anlatmıştı, hastalığının tek müthiş yönünün yoğun konsantrasyon olduğunu ve sevdiği alanda adeta bir takıntısının olduğunu söylüyordu. Kızın çalmadığı enstrüman var mı bilmiyorum ve bütün o bir şeyler çaldığı videolarını ağzım açık izledim.
Jodi picoult' un ev kuralları kitabında çok güzel anlatılan bir otizm çeşididir.
yine hannibal'dan örnek veriyorum o zaman. will graham'in yakalandığı hastalık. dizide gördüğüm kadarıyla kişi bambaşka bir kişiye dönüşüyor ve zaman boşlukları yaşıyor.
my name is khan'a konu olmuş hastalık.
Asperger teşhisi zor bir sendromdur. Öyle ki bir aspergerli görmede kendinizi öyle sanırsınız. Ancak bu ya çok zeki ya çok hiperaktif yada v.s v.s v.s gibidir. o yüzden en geç 15 yaşına kadar teşhis tanı koyulur yoksa bir halt olmaz. En erken ise 3 yaşında başlar ki sakın bizim devlet hastanesine gidip asperger miyim demeyim. size espulus dayar valla.
normal insanların aksine etrafinda olup bitenleri farkli algilamadir. hayal güçleri fazlasiyla gelismis oldugundan dolayi siz onunuzdeki iki vidayi nereye sokabilirim diye dusunurken onlar o iki vidayi hayal dunyalarinda parcalar ve o sure zarfinda robot yaparlar. otizmin aksine kelime hazneleri oldukca gelismistir, cok hizli konusabilirler lakin konusmalarinda vurgu kaybi vardir, tekduze konusurlar.ayrica oldukca sakarlardir. empati yoksunlugundan dolayi yapilan bir şakayi gercek anlami ile algilarlar. otizimin aksine ice kapanik degillerdir, sosyallesmeyi cok fazla arzularlar ama her defasinda yasadiklari basarisizlik duygusu bu arzuyu da yavas yavas koreltmeye baslar. guzel insanlardir biraz zorlardir ama guzeller.
Sosyal etkileşimde zorlanmakta ilgilidir.Otistik spektrum bozukluklarından biridir.
Asperger sendromu tesisini ancak bu alanda uzman Psikolog yapar. Ve Asperger sendromu kesinlikle en fazla on yaşına kadar mutlaka belirlenir ce fark edilir. Tabi dağda yaşanıyorsaniz onun dışında aşırı zeka dan önce bu sende onda konuşma bozukluğu , bazı ciddi alışkanlık gibi etkiler sergiler. Dolayısıyla Asperger ototitizmin bir koludur. Ancak on beş yirmi yaşına kadar birey kesinlikle bu tanı var olsaydı teşhis edilirdi..
ciddi ciddi kendimde olduğunu düşündüğüm sendrom. daha önceden de biliyordum ama şu son bikaç saatte hakkında 1-2 yazı okudum. bu sendroma sahip insanlarda olan çoğu özellik bende de var.

arkadaşlık kurmakta eksiklik var. toplumda kendime yer bulmakta zorlanıyorum.

sakarım, 2 günde 2 düşme tehlikesi geçirdim hatta.

bir şeye odaklanırsam fena şekilde odaklanıyorum ama matematik filan değil de dikkatimi çeken bişey olması lazım. bilgisayar, fifa, seri katiller yada farklı ülkeler gibi konulara ciddi şekilde odaklanabiliyorum.

olması gerektiği gibi safım. sınıftan birine telefon bile kaptırmışlığım var. gerçi uyduruk bişeydi ama 20-30 lira ederdi yine. bunun gibi baya olay var ama yazamıycam tek tek.

istediğim bir konu hakkında saatlerce konuşabiliyorum. futbol, survivor filan gibi konularda ama bunun dışında ilgimi çekmeyen konularda konuşmakta sıkıntı çekiyorum.

bence zekiyim. hem sözel hem sayısal zekam var. kimsenin anlamadığı matematik konularını anlayabiliyorum, ezber yeteneğim iyi ve ilgilendiğim alanlar hakkında birçok insan tanıyor ve terim biliyorum. sadece odaklanma sorunum var, tıpkı olması gerektiği gibi ilgimi çekmeyen şeylerde bu zekamı kullanamıyorum, tüy uçsa dikkatim dağılıyor.

vs vs okuduğum şeylerin %99u bende var. tek sorun fazla gülen birisi olmam. asperger sendromlular genelde donuk olurlarmış. bu konu hakkında bilgili birisi varsa bana özelden ulaşabilir. bu konuda cidden şüpheleniyorum.
özelliklerini derinlemesine okudum ve şunu diyebilirim ki.

az miktarda olsa bende vardır.
My name is Khan filminde duyduğum hastalık.renklere falan bakamıyordu,iletişimden kopuktu oyuncu.hastalığın adı da Bulan kişinin adından gelmekte.
bu hastalığa sahip kişilerin göz teması kuramadığı söylenir.
(bkz: ben x) filminde işlenen konudur.