bugün

bir binanın inşasını hayranlık içinde izlemenize neden olur.
veya bir ülke bayrağına tapma derecesinde ilgi duyarsınız.
hobileriniz arasında en sevdiğiniz hangisiyse onun alanında uzmanlaşır hayatınızı ona
göre şekillendirirsiniz.
kesin nedeni bulunamamış olan otistik spektrum bozukluklarından biridir. kişiler belli konularda dahi denebilecek seviyede iyiler , misal hocamızın bir hastası yaşadığı şehrin kuş bakışı haritalarını kusursuz bir şekilde çizebiliyormuş, tüm sokak isimlerini bilip hangi apartmanların hangisine ait olduğunu anında sayabiliyormuş...

fakat sosyal iletişim çok bozuk olduğundan ilgi alanları dışında şeylerde de geri kalmaktadır çocuklar yaşıtlarından...
ilgili filmler :

adam 2009

(bkz: my name is khan)

(bkz: Mozart and the Whale)

(bkz: mercury rising)

(bkz: temple grandin)
Asperger sendromu, bir gelişim bozukluğu hastalığıdır. Kendisini sosyal iletişimde geri çekilmelerle, dil gelişimindeki gerilikle ve dikkat eksikliğiyle belli eder. En büyük özellikleri değişime karşı dirençli ve sosyabilitelerinin zayıf olmasıdır. Yüksek fonksiyonlu otizm diye de adlandırılan asperger sendromu zihinsel bir engel grubuna girmemektedir. Asperger sendromluların zekaları normalin altında değil, genellikle normalin üstündedir. Albert Einstein, Isaac Newton, Ludvig van Beethoven gibi tarihe damgasını vurmuş bilim ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü de Asperger sendromu teşhisine sahiptir. Ülkemizde Uluğ Seyda Özaydınlık isimli genç, ilk kez kendisine uygulanan bir yöntemle bu sene üniversite sınavına girmiştir. istanbul Üniversitesi nden alınan % 52 özürlü raporu ile sınava özel engelli salonunda ve kendi kalemiyle sınav oldu.
dağda ot olmak yerine ovada çalı ol, atasözüne uyar. netekim doğrudur.
Empati eksikliği olarak açıklanabilir. genellikle üstün zekalı kişilerde görülür. biri bağırırken onun kızgın olduğunu farkedemez. ya da biri ağladığında üzgün olduğunu anlayıp ona göre tepki veremez.
Asperger sendromunun adı Avusturyalı çocuk doktoru Hans Aspergerden gelmektedir. Asperger, 1944 yılında, tedavi için gelen sözel olmayan iletişim becerileri olmayan, yaşıtlarıyla empati kuramayan ve fiziksel olarak sakar olan çocukları tanımlamıştır.

Asperger sendromu, otistik spektrum bozukluğu içerisinde bir alt grup olarak kabul edilir. Asperger Sendromu, aynı zamanda Yüksek işlevli Otizm olarak tasnif de edinebilir. Günümüzde Asperger Sendromu için tam bir tedavi yöntemi olmasada çoğu çocuk uzmanların yardımıyla gelişimlerinde ilerlemeler gösterebilmektedir. Uzman yardımıyla gelişimlerinde ilerleme sağlanan çocukların bazıları, yetişkin bir birey haline geldiklerinde, Asperger Sendromu tanısı konulamayacak kadar belirtilerde azalma görülmektedir.
öğrenme zaafiyeti: disleksi rahatsızlığı yaşayan albert einstein; bu hastalıktan da, muzdarip olmuştur.
anglo-sakson ekolüne göre yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında, avrupa ekolüne göre de otistik bozukluklar spektrumu başlığı altında incelenen asperger bozukluğu ya da asperger sendromu; otistik özelliklerin nispeten geri planda ya da hafif olduğu, en temel problemin sosyal iletişimde beceriksizlik olduğu, normal ya da normalin üzeri zekası olan çocuklarda gözlenen nöropsikiyatrik bir problemdir.
sıklığı tam olarak bilinmemektedir ancak isveç’te 1993 tarihinde yapılan bir araştırma çocuklar için binde 3.6 gibi bir oran belirlemiştir. erkek çocuklarda, kız çocuklardan dört kat daha fazla olduğu düşünülmektedir. alan araştırması yapan kimi uzmanlarca on binde iki gibi tahmini bir oran da ileri sürülmüştür.
1944 yılında avusturyalı çocuk doktoru hans asperger tarafından; normal zekada ancak sözel olmayan iletişimi zayıf, empati yoksunu, sabit ilgi alanlarına odaklı, koordinasyon sorunları olan, konuşma şekli tuhaf ve sosyal izolasyonla tipik dört çocuk “otistik nöropati” terimi ile tanımlanmıştır.
1981 yılında lorna wing adlı bir ingiliz doktorun; “empati yoksunu, motor koordinasyon problemleri, iletişim sorunları olan” belirli bir çocuk grubunun varlığını ortaya koyması ile aynı klinik tablo uzun yıllar sonra yeniden gündeme gelmiş ve keşfeden hekime atfen asperger sendromu olarak adlandırılmış, sırasıyla da 1992 ve 1994 yıllarında icd-10 ve dsm-4 içindeki yerini almıştır
zeka gelişimi yerinde olan otizm hastalığının bir türü.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.