1. 1.
  Bütün insanlık tarihinin en saygın kişilerinden birisi olarak tanınan Sokrates de aslında bir sofist*tir. Atina'da doğmuş (M.Ö. 470) ve iyi bir eğitim görmüştür. Babası, onu kendi mesleğinde, yani bir heykeltıraş olarak yetiştirmek istediği halde, Sokrates felsefeye ilgi duymuştur. Meydanlarda, tiyatrolarda ve yollarda felsefî tartışmaların yapıldığı bir ortam içinde böyle bir istek gayet doğaldı. Sokrates, aritmetik, geometri, astronomi ve politikaya ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahipti. Çok basit bir yaşam sürmüştü. Her ne kadar görüşlerinin çok etkili olduğu kabul edilmişse de, hiçbir yapıt kaleme almamıştır. Onu iki öğrencisi, Platon ve Ksenofanes'in yazdıklarından tanımaktayız.

  Sokrates diğer sofistlerden çok farklıydı. Düzenli bir öğretim yapmıyor ve öğrencilerinden ücret almıyordu. "Kendini bil!" ilkesi doğrultusunda, düşünürlerin bakışlarını evrenden insana çevirmişti. Evreni anlamlandırmadan önce kendimizi anlamlandıralım; "Biz kimiz?" bu sorunun yanıtını verelim diyordu. Bu nedenle, yalnızca bir tarlayı ölçebilecek düzeydeki geometri bilgisini yeterli buluyor, daha zor matematik problemleriyle uğraşmanın yararsız olduğuna işaret ediyordu. Ona göre, insanlara, pratik ahlâk kurallarını öğretmek daha isabetli olacaktı. Böylece Sokrates, kuramsal bilim ve uygulamalı bilim tartışmasını da açmış oluyordu.

  Sokrates ilk anlambilimcidir; anlamları belirlenmemiş kavramların ve terimlerin kullanılmasının sakıncalarına temas etmiştir. Her çeşit bilgide, kavramların ve terimlerin açık ve seçik bir biçimde tanımlamalarının yapılması gerektiğini savunmuş olması, dolaylı yoldan da olsa, bilimin ilerlemesine küçümsenemeyecek ölçüde katkıda bulunmuştur. *
  25 ... western
 2. 2.
  (bkz: sokrates in savunması)
  5 ... mrstrange
 3. 3.
  yazılı eserinin bulunmamasına rağmen onun düşüncelerini öğrencilerinin *yazdıklarından biliriz. rasyonalizmin kurucusudur. dialog yönteminin sahibidir.
  4 ... witch
 4. 4.
  Birçok defa kelime oyunları yaparak, hazır cevaplığı sayesinde karşısındakini altettiğini sanan düşünce adamı.
  1 -6 ... baybars
 5. 5.
  evlilik üzerine aşağıdaki beyani veren değerli filozof ;
  "evlilik herhalükarda yararli bir seydir;iyi bir kariniz varsa mutlu bir hayat sürersiniz, iyi bir kariniz yoksa da filozof olursunuz."
  18 ... heyyavrumhey
 6. 6.
  ilk çağın en önemli filozoflarındandır.
  insanın kendisine verilenlerle yetinmek durumunda olduğunu, insana sadece beden ve ruh verildiğinden bedenimizi değiştiremeceğimizi ancak ruhumuzu güzelleştirebileceğimizi düşünmüştür.
  sokrates bilginin dolu kafadan boş kafaya aktarılacak bir şey olmadığını düşündüğünden, her kesimden insanlarla konuşup onların sağdan soldan duydukları ve dolayısıyla özümseyemedikleri bilgilerinin olduğunu ve doğru bilgiyi bulmanın araştırma yoluyla olacağını gösterirdi.
  "ruhuna özen göster"
  4 -1 ... greyday
 7. 7.
  sokrates ve eşi bir türlü iyi geçinemezlermiş. Bir gün eşi sokrates'e verip veriştirmiş, ağzına geleni söylemiş. bakmış kocası hiç bir tepki göstermiyor; bir kova suyu alıp başından aşağı boşaltmış.
  sokrates, gayet sakin:
  - "Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağanak zaten bekliyordum" demiş.

  hastasıyım ben bu adamın.
  18 ... gregor samsa
 8. 8.
  sorgulanmayan bir hayat yasanmaya deger degildir demistir. yapıtlarını hiç kaleme almadığı için sokrates hakkındaki bilgiler, platon ve ksenofanes'in yazdıklarından gunumuze gelmistir.m.o 470 atinada dogmustur.iki tur yontemi vardir ironu ve maiotik.tarihte yasamis en buyuk filozoflardan biridir
  2 ... scurtel
 9. 9.
  günümüz gençliğinin "sokam onun tezine" esprisi sayesinde tanıdığını düşündüğüm filozof.
  3 -3 ... gothic evil
 10. 10.
  fikirlerine ikinci ellerden ulaştığımız, atinalıların tanrılara inanmamakla suçlayarak, intihara mahkum ettikleri düşün adamı. diyaloglarını bize aktaran platon, baldıran içerek intihar ettiğinde kendisine yaraşır bir sukunet içinde öldüğünü söyler. muhtemelen yalandır, zira baldıran adamı sukunetle ölüme taşıyacak bir zehir değilmiş. ayrıca kendisi "benim yüreğim kaldırmaz" deyip, öğrencilerinin yaptığı gibi ölümünde yanında bulunmamış. bu konuda sallıyorsa, diğerlerinde de sallıyor mudur acaba? biz sokrat okuyoruz zannederken, eflatun bize kendi fikirlerini onun adıyla aktarmış olabilir mi? (tutarsa ikinci kitabı kendi adımla basarım)
  4 ... caty blake