bugün

Bütün insanlık tarihinin en saygın kişilerinden birisi olarak tanınan Sokrates de aslında bir sofist*tir. Atina'da doğmuş (M.Ö. 470) ve iyi bir eğitim görmüştür. Babası, onu kendi mesleğinde, yani bir heykeltıraş olarak yetiştirmek istediği halde, Sokrates felsefeye ilgi duymuştur. Meydanlarda, tiyatrolarda ve yollarda felsefî tartışmaların yapıldığı bir ortam içinde böyle bir istek gayet doğaldı. Sokrates, aritmetik, geometri, astronomi ve politikaya ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahipti. Çok basit bir yaşam sürmüştü. Her ne kadar görüşlerinin çok etkili olduğu kabul edilmişse de, hiçbir yapıt kaleme almamıştır. Onu iki öğrencisi, Platon ve Ksenofanes'in yazdıklarından tanımaktayız.

Sokrates diğer sofistlerden çok farklıydı. Düzenli bir öğretim yapmıyor ve öğrencilerinden ücret almıyordu. "Kendini bil!" ilkesi doğrultusunda, düşünürlerin bakışlarını evrenden insana çevirmişti. Evreni anlamlandırmadan önce kendimizi anlamlandıralım; "Biz kimiz?" bu sorunun yanıtını verelim diyordu. Bu nedenle, yalnızca bir tarlayı ölçebilecek düzeydeki geometri bilgisini yeterli buluyor, daha zor matematik problemleriyle uğraşmanın yararsız olduğuna işaret ediyordu. Ona göre, insanlara, pratik ahlâk kurallarını öğretmek daha isabetli olacaktı. Böylece Sokrates, kuramsal bilim ve uygulamalı bilim tartışmasını da açmış oluyordu.

Sokrates ilk anlambilimcidir; anlamları belirlenmemiş kavramların ve terimlerin kullanılmasının sakıncalarına temas etmiştir. Her çeşit bilgide, kavramların ve terimlerin açık ve seçik bir biçimde tanımlamalarının yapılması gerektiğini savunmuş olması, dolaylı yoldan da olsa, bilimin ilerlemesine küçümsenemeyecek ölçüde katkıda bulunmuştur. *
(bkz: sokrates in savunması)
yazılı eserinin bulunmamasına rağmen onun düşüncelerini öğrencilerinin *yazdıklarından biliriz. rasyonalizmin kurucusudur. dialog yönteminin sahibidir.
Birçok defa kelime oyunları yaparak, hazır cevaplığı sayesinde karşısındakini altettiğini sanan düşünce adamı.
evlilik üzerine aşağıdaki beyani veren değerli filozof ;
"evlilik herhalükarda yararli bir seydir;iyi bir kariniz varsa mutlu bir hayat sürersiniz, iyi bir kariniz yoksa da filozof olursunuz."
ilk çağın en önemli filozoflarındandır.
insanın kendisine verilenlerle yetinmek durumunda olduğunu, insana sadece beden ve ruh verildiğinden bedenimizi değiştiremeceğimizi ancak ruhumuzu güzelleştirebileceğimizi düşünmüştür.
sokrates bilginin dolu kafadan boş kafaya aktarılacak bir şey olmadığını düşündüğünden, her kesimden insanlarla konuşup onların sağdan soldan duydukları ve dolayısıyla özümseyemedikleri bilgilerinin olduğunu ve doğru bilgiyi bulmanın araştırma yoluyla olacağını gösterirdi.
"ruhuna özen göster"
sokrates ve eşi bir türlü iyi geçinemezlermiş. Bir gün eşi sokrates'e verip veriştirmiş, ağzına geleni söylemiş. bakmış kocası hiç bir tepki göstermiyor; bir kova suyu alıp başından aşağı boşaltmış.
sokrates, gayet sakin:
- "Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağanak zaten bekliyordum" demiş.

hastasıyım ben bu adamın.
sorgulanmayan bir hayat yasanmaya deger degildir demistir. yapıtlarını hiç kaleme almadığı için sokrates hakkındaki bilgiler, platon ve ksenofanes'in yazdıklarından gunumuze gelmistir.m.o 470 atinada dogmustur.iki tur yontemi vardir ironu ve maiotik.tarihte yasamis en buyuk filozoflardan biridir
günümüz gençliğinin "sokam onun tezine" esprisi sayesinde tanıdığını düşündüğüm filozof.
fikirlerine ikinci ellerden ulaştığımız, atinalıların tanrılara inanmamakla suçlayarak, intihara mahkum ettikleri düşün adamı. diyaloglarını bize aktaran platon, baldıran içerek intihar ettiğinde kendisine yaraşır bir sukunet içinde öldüğünü söyler. muhtemelen yalandır, zira baldıran adamı sukunetle ölüme taşıyacak bir zehir değilmiş. ayrıca kendisi "benim yüreğim kaldırmaz" deyip, öğrencilerinin yaptığı gibi ölümünde yanında bulunmamış. bu konuda sallıyorsa, diğerlerinde de sallıyor mudur acaba? biz sokrat okuyoruz zannederken, eflatun bize kendi fikirlerini onun adıyla aktarmış olabilir mi? (tutarsa ikinci kitabı kendi adımla basarım)
mahallesinde at sineği olarak çağrılan sonunda da gençleri yoldan çıkardığı gerekçesiyle öldürülen felsefenin en önemli adamı. karşısındakine sorular yönelterek sohbetin başında söylediğini kişinin kendisine çürüttüren diyalogları meşhurdur.
Platon'un ideal filozofu.
Sokrat'ın aslında Platon'un hayalgücünün bir ürünü olduğunu söyleyen felsefe tarihçileri vardır ve yadsınamayacak orandadır.
platonun kalemiyle yazılmış birçok kitapta yaşadığı olaylar anlatılır.yaptığı kelime oyunlarıyla yüzlerce yıl geriden günümüz insanını düşündürebilmektedir.bir diyalogda sokrat:
-evinde herhangi bir esya bozulsa neyaparsın^?
+tamirci çağırırım
-en iyisini çağırırsın değilmi çünkü senin evin en iyisi olmasını istersin
+tabiki de
-peki devleti yönetmek için neden en iyilere şans vermiyosun diyerek politika ya ve devlete olan ilgisini vurgular.Ona göre politika yücedir.bu geleneği daha sonra eflatun devam ettirmiştir.kitaplarda insanı çıldırtan bir soru sorma eğilimi gösterdiğini görüyoruz.insanlardan sorularla istediği cevabı almayı bilmiştir. (bkz: devlet)
idam edilmeye giderken karisi koluna yapisir ve "seni haksiz yere idam ediyorlar" der. bunu uzerine sokrates doner ve su tarihi cevabi verir. "hakli yere idam etseler daha mi iyi"
(bkz: sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez)
varlığı ve yokluğu zaman zaman tartışılan kişidir, zira sadece platon'un yazdığı eserlerde geçer. kimi okuma yazma bilmiyordu bu yüzden yazılı bir eseri yok der, kimi de "platon'un söylemek isteyip de söyleyemediklerini söylettiği" bir hikaye kahramanı der.
tüm felsefesi "bildiğim tek şey var hiç birşey bilmediğimdir" sözüne dayalı diyaloglar ile karşısındaki ukalalara ayar vermedir. atina'nın resmi tanrılarını kabul etmediği gerekçesiyle ya ölüm ya da isterse atina'yı terk etme cezasına çarptırılmış, ama o baldıran içerek şerefli bir şekilde şehrinde ölmeyi tercih etmişitir.

hatta, "senin yaptığını çorumlu yapmaz" lafının etraftaki çorumluları sinirlendireceğini anlayan düşünceli insan, bu laf yerine, "senin yaptığını atinalılar sokrates yapmadı" sözünü de kullanabilir.

(bkz: sokrates in savunması)
sokrat usulu sorgulamayi bize miras birakan mumtaz sahsiyet.. ayrica hastayiz **
(bkz: sokratik sorgulama)
(bkz: cognitive behavioral therapy)
apollon kahininin :
"dünyadaki en bilgili ki$i sensin!" demesinden sonra bu sırra nasıl vakfolduğunu ara$tırmaya giri$mi$ bir eski yunan dü$ünürü..
platon'un hocası, sofistlerin dü$manı; zenginliğine rağmen bitap ya$amdan ve pejmürde giyimden vazgeçmemi$ bir çe$it deli. atina'nın kurtulu$u için söz söylemi$ ilk adam.
"biz her $eyi biliyoruz" küstahlığını göstererekten kendilerine, bilgili = sofist diyen bu adamlara,

- ben hiçbir $ey bilmiyorum. siz de hiçbir $ey bilmiyorsunuz. ben hiçbir $ey bilmediğimi biliyorum. siz, bunu da bilmiyorsunuz.. diyerek tavrını koymu$tur.
ünlü sözü : ^benim bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir^ de buradan gelmektedir.
bilgiyi nak$etme hususunda ironi ve marevtike'yi kullanmı$tır. tanrılara kar$ı geldiği gibi saçma bir sebeple ölüm cezasına çarptırılmı$ ama "atina'nın kuralları hep yanımdaydı ve gıkım çıkmadı, $imdi itiraz edersem adama göt derler.." tarzı bir delikanlı yakla$ımla cezasına rıza göstermi$tir. baldıran zehri içerek intihar etmi$tir.
"yeryüzünün ilk filozofu" değildir, felsefeyi eski yunandan başlatan taraflı bakış bile ilk filozof saymaz. aksini bilmek için en basit bir ilkçağ felsefesi tarihi kitabına bakmış olmak yeterlidir.

"Sokrat'ın aslında Platon'un hayalgücünün bir ürünü olduğunu söyleyen felsefe tarihçileri vardır ve yadsınamayacak orandadır." sözü bir tür yanlış anlama sonucu veya ve işkembe-i kübradan atmadır. Öyle birşey yoktur, sadece Sokrates'in kişiliği hakkında tartışmalar vardır, sebebi de onu birebir tanımış olan Ksenophon'un Sokrates'i basit bir insan olarak anlatmasıdır.

"varlığı ve yokluğu zaman zaman tartışılan kişidir, zira sadece platon'un yazdığı eserlerde geçer" sözü yanlış duyumun sonucudur. Ksenophon'un Şölen adlı kitabından haberdar olmak yeterlidir.

"kendisi gay miş." o dönem civarda öyle şeyler olurmuş, ahlaki görelilik mi denir buna bilmem ama sokratik diyalogların çoğu zaten eşcinsel muhabbetinden ibarettir. içki içip eğlenen ve eşcinsel muhabbeti yapan bir avuç yunanlının arasındaki Sokrates'te onlardan temelde çok farklı değildir. Ama eşcinselliğinin bedensel yönü tartışmalıdır.

Yine de bütüncül bir bakışaçısı ile Sokrates çağının soytarısıdır, bugün bile öyledir. Çünkü söylediklerinin çoğu ya deli saçması ya da hasta bir anlayışın ürünleridir. Orhan Hançerlioğlu'nun, Adorno'nun, Wittgenstein'ın ve Nietzsche'nin onun hakkında söylediklerine bakmak bu konuda yukarıda yazılanlardan farklı bir fikir edinme konusunda yardımcı olabilir.
dünyadaki bütün öğütlerin temeli sayilabilecek felsefenin atasi. ondan sonra tüm insanoğlunun taklitlerle benzeme , kimisinin yoksayma gibi girisimlerine ragmen halen kalbimizde yasiyor havasiyla ölmedigine inanmak istedigimiz canli türü de denilebilir. ”endişelerinizden kurtulmak istiyorsaniz , yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza gelecegini kabul edin “ öğüdüyle terapist ve felsefecileri ortak noktada bulusturup gunumuze kadar hep ayni duraklarda kaldiğimizi anlariz.
en guzel sozleri icin en az 1 kitabini okumali , bozcaada’ya gidip evini de gorebiliriz ayrintilar olarak..
'Sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır. Geceleyin kendisini sorgulamayan mutlu bir aptaldır'
diyen felsefecidir.
"bildiğim bir şey varsa o da hiç bir şey bilmediğimdir." sözüyle beni benden alan düşünür.
'akıllı aşık, ihtiraslı aşıktan daha iyidir' diyen ilk çağ filozofudur.
' kendini tanı ' sözüyle tanınan ve atina' da, dünyanın bilinen ilk lisesini kurduğu söylenen yunanlı filozof. kalabalık şölenlerde anlattığı hikayeleri, öğrencisi platon yazıya dökmüştür, kendisinin yayınladığı bir eser olmamasına rağmen, platon' un aktardığı ve bilgiyi yücelten felsefesiyle, günümüz felsefesinin kilometre taşlarının başında gelendir.
(bkz: sokrates in üçlü filtresi)
sokayım onun tezine.*

(bkz: ata demirer)
platondan düşüncelerini öğrendiğimiz, hatta platonun kendisi olduğuda öne sürülen tapılası filozof.
atinalılarla, açık havada, sınıfını gözetmeksizin sohbet eden ve onları inandıkları düşünceyi savunmak konusunda cesaretlendiren yunanlı filozof.
kişinin varlık ve öğrenim durumunun, kendini geliştirmesine engel olamayacağını, bilgiyi, karşıt görüşünü de yıkacak şekilde destekleyenin bilgili olarak gösterilebileceğini belirtendir.
atina halkını, inandıklarını savunmak ve özgün bir düşünce geliştirmek konusunda cesaretlendirme çabası, bağnaz atina yönetimi ve ileri gelenleri tarafından, halkı yolundan çevirme girişimi olarak yorumlanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştır. mahkemeye gidip felsefesini reddetmesini tavsiye edenlere şiddetle karşı çıkmış, ' ben inandığımı ölürken de savunacağım, hiçbir güç beni öğretmekten alıkoyamaz. ' diyerek baldıran zehirini bir dikişte içmiştir. * *
sokrates'e: Otuz zalimler seni olume mahkum ettiler, denilmiştir
Sokrates: "Dogada onları" diyerek karşılık vermiştir.
Yine bir konuşmada, seni sucsuz yere olume gonderiyorlar, denilmiştir.
sokrates: suclu yere gitsem daha mı iyi olacaktı, demiştir.

"Bir bildigim varsa hiçbir şey bilmedigimdir." sozunun sahibi.
- düşmanların seni öldürecekler, bu bir haksızlık değil mi?
- zaman da onları öldürecektir. zaman kimseyi bağışlamaz. onlarda benim gibi ölüme mahkumdur.
diyen filozof.
sokrates m.ö 470-399 yaşamış yunan filozofu.onu doğrudan doğruya tanımıyoruz maalesef.çünkü kendisi hiçbirşey yazmadı onu anlatan belli bi kaynak ta yok.tanrlardan başka tanrıları yücelttiği için ve gençlerin ahlakını bozmayı amaçladığı gerekçesiyle ölüme mahkum edildi.
kendisini ölüme hazırlarken sarfettiği sözler ise şöyle oldu
"hayattan uzaklaştığmız ölçüde gerçeğe yaklaşırız.biz hakikati sevenler hayatta neye koşarız? bizler kendimizi vücuttan ve vücudun hayatından kaynaklanan her türlü beladan kurtarmaya çalışırız.eğer durum buysa, ölüm bize gelirken niçin sevinmeyelim?. bilge kişi, hayatı boyunca ölümü arar, bu yüzden de ölüm ona korkunç değildir."
Felsefede ironi metodunun ilk kurgulaycısıdır. Rasyonalisttir.

Genç erkekleri siyasal rejime karşıt düşüncelere sevk ettiği gerekçesi nedeniyle, zehir içerek ölme cezasına çarptırılmış şahıstır.

Diyaloglar yoluyla matematik eğitimi almayan kölelerin de matematiği bilebileceklerini göstererek, herkesin doğuştan gelen akli yeteneğe sahip olduğunu savunmuştur.

(bkz: Socrates in savunması)
Kendini tanrı'nın görevlendirdiğini öne süren bige kişi, Tanrı'nın onu insanlara zenginliğin önemli olmadığını ve ruhlarını temiz tutmaları gerektiğini söyler.. öğrencisi platon'un sayesinde fikirleri gelecek nesillere aktarılmıştır...Ölmeden önceki son sözünün, "filan kişiye bir horoz borcum vardı, onu ödemeyi unutmayın" demiş olması, engin kişiliğinin tezahürüdür...
serbest düşündüğü, eski düzenin temellerini sarstığı için ölüme mahkum edilen,

fizikçilerden çok sofistlerden yana olan,

''insanın yaşamı dünyanın yaşamından daha önemlidir; asıl bilgi dünyayı değil, insanı bilmektir.. tanrılar evreni yönetedursun, insan kendi hayatını yönetmelidir; iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırdetmesini öğrenip hem kendini, hem başkalarını adam etmelidir..demek isteyen,

yaratıcı, antik yunan filozofudur
yazili hiçbir eseri bulunmamaktadir. dusuncesini bugünlere ogrencileri tasimistir.
rasyolalizmin kurucusudur. Bilginin akıldan geldiğini savunur.
(bkz: Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir)
idam cezası paraya çevrilmiş ve dostları gerekli parayı hemen ödemeyi kabul etmiştir fakat o bunu kabul etmemiştir ardından dostları onu hapishaneden kaçırmayı teklif etmiş bunu da kabul etmemiştir ve zehiri içip ölümü beklerken ağlayan platon' u teselli etmiştir... pek çok insanın özellikle günümüz bat toplumunda yaşayanların bu dünyadan böyle bir insanın geçmiş olmasını kabullenebilmesi imkansız derecesinde zordur.
bilgisiz diye tabir edilen kişilere bile ustaca sorular sorarak bilgiyi farklı boyutlara taşımış felsefecidir. karısıyla girdiği diyaloglar hem komik hem de düşündürücüdür. baldıran zehri içerek ölmüştür.
yunan tanrılarını kabul etmediği ve gençlerin beynini yıkaması gerekçesiyle tarihte ilk kez düşünce suçundan öldürülen kişidir.
özgürlüğün, özün filozofu.
kendisi gibi ölüm cezası alan galileo, tamam tamam sizin dediğiniz gibi deyip idamdan yırtarken, sözünden dönmeyip idam edilen büyük düşün adamı. ha isterdik kurtulmasını, adını hatırlayamadığım varlıklı bir arkadaşı onu kaçırmayı teklif etmişti, onu kabul edebilirdi ya da ne bileyim. belki biraz daha çalışabilirdi insalık için. belki de ölümü seçerek unutulmayacak bir ders verdi, ve ölümü seçerek ölümsüz oldu. kim bilir?
(bkz: sokrates in kız istemeye gitmesi)
Socrates gibi bir insanın eşcinsel olması bizi neden ilgilendirir dedirten başlık. Önemli olan bu insanın kendi döneminde dogmatik düşünceyi sorgulayabilmiş olması ve bunu hayatı ile ödemiş olmasıdır.Dürüst bir insandır.Hayata eleştirel bakabilen bir insandır. Bence gerçek ya da hayal olması da fark etmez. Hayal ürünü ise helal olsun Platon'a!
Cılkı çıkmış magazin mantığından sıyrılıp kendimize biraz da karşıdan bakmamızda yararı vardır.Bu hatayı ne yazık ki hepimiz yapıyoruz.Giderek sığlaşıyoruz.
kimse bilerek kötülük işlemez diyecek kadar pozitif bakış açılı ve kötülüğün insanın özünde olmadığını savunan filozof.
Sokrates abimiz bu devirde yaşasa acaba yine aynısını der miydi?
hayati boyunca sadece karisindan laf yemis zeki filozof.
- dede sokrates bana küfretti.
+ sokarım onun tezine. platon 2 çay getir.

(bkz: tek kişilik dev kadro)
(bkz: ata demirer)
doğru bilginin doğuştan geldiğini savunan filozof.
Heykeltıraş Sophroniskos ile ebe Phainerete'nin oğlu.
Sokrates 70 yaşında iken 'gençliği baştan çıkarmak' ve 'Atina'ya yeni Tanrılar getirmeye kalkışmak' ile suçlandırılıp mahkemeye verilmiştir. Onu suçlayanlar, anlayışsızlıklarından, düşünceleri ayırt etmeyi bilmediklerinden, Sokrates'i Sofist sayıyorlardı. Hayata yol gösteren değer ve ölçülere körükörüne inanmayıp bunları akılla bulmak isteyişinde, bu tutumunda Sokrates Sofistlerle ortaktı. Ama onun Sofistlerle bundan sonraki temelli ayrılığını, yobaz gelenekçiler ayıramayacak durumda idiler. Sokrates hafif bir ceza ile kurtulabilirdi, ama boyun eğmek bilmeyen onuru yüzünden yargıçları kızdırıp ölüm cezasına çarptırılmıştır. Tutukevinden de kaçmayı ret etmiş ve 399 yılının mayısında zehir içerek ölmüştür.
atina'nın at sineği.

plato, atina'yı büyük ve hantal bir ata benzetir, sokrates'i de bu atı ısıran, kışkırtan bir at sineği olarak betimlermiş.

(bkz: apology)
(bkz: gadfly of athens)
pisi pisine ölmüştür, hatta düşüncelerini sert bi dille ifade etmesiyle kendi infazını hazırlamıştır.