1. 5375.
  doğup büyüdüğüm ve hiç özlemediğim şehir. insanı, gürültüsü, kokusu, kalabalığı çekilecek gibi değildi. şu an yaşadığım yeri istanbul ile kıyaslarsam cennette yaşıyorum.
  ... stve
 2. 5376.
  Osmanlı Devleti’ndeki nüfus sayımlarına ilişkin bilgilere göre, 1906-14 yılları arasında nüfusunun büyük kısmını %74 ile Müslümanlar, %13,5 ile Rum-Ortodokslar, %5,03 ile Gregoryen Ermeniler, %3,65 ile Bulgarlar oluşturmaktaydı.

  1921 döneminde istanbul’un nüfus sayımına bakıldığında ise, %62 ile Müslümanlar, %20 ile Rumlar, %3,92 ile de Ermeniler nüfusta büyük yer tutmaktaydılar.

  istanbul Rumlar ile ilgili Patrikhane’nin verileri 300 bin dolaylarında oluğuydu. Ancak Osmanlı resmî sayımına göre sayı 300 bin değil aksine 110 bin dolaylarında olduğuydu.

  istanbul nüfusu ile ilgili Konstantin Rentis’in, Yunan Başbakanı Venizelos’un talebiyle yaptırdığını bildirdiği sayımdaki rakamlar ise; istanbu’un 1 milyon 173 bin dolaylarında nüfusa sahip olduğu ve bu nüfusun içinde 450 bin Müslüman, 365 bin Rum, 160 binin Ermeni olduğu yönündeydi.

  Rum Patrikhanesi ve Yunan Devleti’nin ortaya koyduğu rakamların, Osmanlı resmî sayımlarından bu denli farklı olmasının sebebini, istanbul’da hak iddia edebilmenin kolaylaşması olduğu söylenmektedir.
  ... tenete