1. 1.
  orta asya türk edebiyatı'nda bol örneklerinin görülebileceği şiir türü... bu türde uluslar ve kahramanlıkları anlatılır. uzun olurlar, belli kalıplar kullanılır ki en bilinenleri sayılardır. 3, 7, 9, 40 gibi temel sayılar hakimdir bu türe.
  en bilinenleri için;
  (bkz: oğuz kağan destanı)
  (bkz: yaratılış destanı)
  (bkz: ergenekon destanı)
  (bkz: türeyiş destanı)
  (bkz: manas destanı)
  1 ... lyla
 2. 2.
  eski yerli müzik grup adi *
  ... fuckereagle
 3. 3.
  bir ulusun talihini belirlemiş veya belirleyecek olan, o ulusu yakînen ilgilendiren göç, savaş gibi tarihî ve toplumsal olayları anlatan manzumelere denir.

  genel özellikleri şunlardır:

  *toplumda derin izler bırakan olayları anlatır.
  *destan kişileri seçkindir, sayıları da çoktur.
  *olay ve kişiler olaganüstü özellikler sergilerler.
  *ulusal dil ve nazım biçimleriyle söylenirler.
  1 ... yasak merve
 4. 4.
  Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!
  Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:

  Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,
  Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden,

  Çekiyor tebeşirle yekun hattını afet;
  Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!

  Durum diye bir laf var, buyurun size durum;
  Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum!

  Bir şey koptu benden, şey, Herşeyi tutan bir şey.
  Benim adım bay Necip, babamın ki Fazıl bey,

  Utanırdı burnunu göstermekten sütninem,
  Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem.

  Ey tepetaklak ehram, başı üstünde bina;
  Evde cinayet, tramvay arabasında zina!

  Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil;
  Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil!

  Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu:
  Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmuğu!

  Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama,
  Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma!

  Öttür yem borusunu öttür, öttür, borazan!
  Bitpazarında sattık, kalkamaz artık kazan!

  Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul;
  Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

  Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;
  Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!

  Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz;
  Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz.

  Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilac;
  Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilaç.

  Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;
  Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!

  Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;
  Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!

  Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;
  Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?

  Ah! küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;
  Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap!

  (bkz: necip fazıl kısakürek)
  11 -3 ... yasak merve
 5. 5.
  bir dönem gür akad'ın katılmasına şaşırdığım müzik oluşumu.
  2 ... koko
 6. 6.
  bir bayan adıdır .
  ... gerko
 7. 7.
  Farsca "Daistan" sozcugunden turemistir.Edebiyatta destan epik siire girer.Eski yunancada "epos",bati edebiyatinda "epope" adı verilir.
  1 ... comedia
 8. 8.
  Belirli bir yazar tarafından eski örneklere uygun olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır.
  ... leggare
 9. 9.
  bir kahramanlığı, bir zaferi, bir aşk macerasını manzum şekilde anlatan hikayeler.
  ... erdinch
 10. 10.
  islamiyet öncesi türk destanları şunlardır:
  1-yaradılış(altay-yakut)
  2-saka türklerinin destanları
  * alp er tunga destanı
  *şu destanı
  3-hun türklerinin destanları
  * oğuz kağan destanı
  4- göktürk destanları
  *bozkurt destanı
  *ergenekon destanı
  5-siyenpi destanı
  6-uygur türklerinin destanları
  * türeyiş destanı
  *göç destanı
  ... unique270