1. 1.
  Allah'tan peygamberlere melekler tarafından indirilen kitaplara denir
  (bkz: kuran)
  (bkz: zebur)
  (bkz: tevrat)
  (bkz: incil)
  2 ... kidd
 2. 2.
  son kutsal kitap ise kuran-ı kerimdir.
  -1 ... kurabiyecanavari
 3. 3.
  hristiyanlar için mezmurlar (zebur), tevrat ve incil'dir. mezmurlar ve tevrat eski ahit (antlaşma), incil ise yeni ahit (antlaşma) olarak adlandırılır. mezmurlarda davud peygamberin duaları, tevrat'ta israil halkı ve tanrı'nın onlarla ilişkisi, incil'de ise isa mesih'in yaşamı ve havarilerin mektupları bulunmaktadır.
  ... oneqeno
 4. 4.
  baptist klisesine yaptığım ziyarette dikkatimi çekmiş kitaptır. kitap tanrının ibrahimle görüşmek için insan suretinde yere indiği bir yeri anlatırken ibrahim'in eşinin onları gizlice dinleyebilmesi ve tanrıya gözünün içine baka baka yalan söyleyebilmesi dikkatimi çekti. nuh zamanında tufan sonrası tanrıyla insanın yaptığı anlaşmada da tanrı pişman oluyor, bir söz veriyor ve bu sözü hatırlamak için bir işaret koyuyor.

  eveeeet dört dakkada edindiğim bilgilerle hristiyanlığı gömçürttüm. e diğer arkadaşlar da kuran'ı deşifre etti. kaldı 2 din.
  ... jetlag olmus barbunya
 5. 5.
  halihazırda "yayındakiler" avesta'dan esinlenmiştir.
  ... tetwanii
 6. 6.
  (bkz: pdf)
  ... philemon
 7. 7.
  ingilizce Holy Bible'ın türkçe çevirisi. Türkiyedeki hristiyanlar kutsal kitap demektedirler. Kutsal Kitap Tevrat, Zebur ve incilden oluşur. ilk bölüm Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur), ikinci bölüm ise Yeni Antlaşma (Müjde ya da incil) olarak adlandırılmaktadır. incil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "iyi Haber" anlamına gelmektedir. Kutsal Kitap'ta toplam 66 bölüm bulunmaktadır. Bunların 39'u Eski Antlaşma'da, 27'si ise Yeni Antlaşma'da yeralmaktadır. Bu iki bölüm isa Mesih'in doğumuna göre ikiye ayrılmaktadır. isa Mesih'in doğumundan önceki dönem Eski Antlaşma, doğumundan sonraki dönem ise Yeni Antlaşma ya da incil diye adlandırılmaktadır.

  Eski antlaşmadaki bölümler;
  Yaratılış
  Mısırdan çıkış
  Levililer
  Çölde Sayım
  Yasanın Tekrarı
  Yeşu
  Hakimler
  Rut
  1. Samuel
  2. Samuel
  1. Krallar
  2. Krallar
  1. Tarihler
  2. Tarihler
  Ezra
  Nehemya
  Esther
  Eyüp
  Mezmurlar
  Süleymanın özdeyişleri
  Vaiz
  Ezgilerin ezgisi
  Yeşaya
  Yeremya
  Ağıtlar
  Hezekiel
  Daniel
  Hoşea
  Yoel
  Amos
  Ovadya
  Yunus
  Mika
  Nahum
  Habakkuk
  Sefanya
  Hagay
  Zekeriya
  malaki

  Yeni antlaşmadaki bölümler;

  Matta
  Markos
  Luka
  Yuhanna
  Elçilerin işleri
  Romalılar
  1. korintililer
  2. korintililer
  Galatyalılar
  Efesliler
  Filipililer
  Koloseliler
  1. selanikliler
  2. selanikliler
  1. timoteos
  2. timoteos
  Titus
  Filimon
  ibraniler
  Yakup
  1. Petrus
  2. petrus
  1. yuhanna
  2. yuhanna
  3. yuhanna
  Yahuda
  Vahiy
  3 ... esther
 8. 8.
  (bkz: also sprach zarathustra)*
  ... amputemillitakimi
 9. 9.
  kime göre neye göre denmeden geçilemeyecek söylem.

  hristiyanlara göre tevrat ile incil türevleri.*
  yahudilere göre tevrat.
  müslümanlara göre kuran
  zerdüştlere göre avesta
  türkler'e göreyse orhun yazıtları'nın üzerine yazıldığı her türlü basılı eser.

  not: işbu giride türkler'den söz edilmektedir. asimile olmuş mankurtlardan değil.
  -1 ... sadaeke
 10. 10.
  (bkz: uçan spagetti canavarının kutsal kitabı)
  ... arihanu