1. 1.
  Kutsal kitabın eski antlaşma bölümüne dahil olan Tevratın 13. bölümüdür.
  2. Krallar Kitabı israil ve Yahuda krallıklarının tarihine 1. Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

  1.iki krallığın tarihi, i.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve is­rail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (i.Ö.722).

  2.Yahuda krallığının tarihi, israil krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (i.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Va­lisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

  Bu ulusal felaketler Yahuda ve israil krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi israil tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

  2. Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber ilyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

  Ana Hatlar

  1:1-17:41 Bölünen krallıklar

  a.1:1-8:15 Peygamber Elişa

  b.8:16-17:4 Yahuda ve israil kralları

  c.17:5-41 Samiriye'nin düşüşü

  18:1-25:30 Yahuda krallığı

  a.18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya

  b.22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı

  c.23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları

  ç.25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  ... esther