1. 1.
  bilinen dört incilden birisi.Bu kitabın yazarı, Levi diye de bilinen Mattadır. isanın izleyicisi olmaya çağrıldığında vergi görevlisiydi Kitabı yazmaktaki amacı, isa'nın yaşamını, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle isa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için isa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. isa'nın kurtuluş müjdesinin tüm uluslar için olduğunu ayrıca vurgular
  3 ... juansebastianveron
 2. 2.
  diger ucu icin;
  (bkz: markos)
  (bkz: luka)
  (bkz: yuhanna)
  1 ... confusedy
 3. 3.
  (bkz: yahuda)
  ... white pages
 4. 4.
  e-5 kenarında bir mağaza ismidir.
  ... cnnturk
 5. 5.
  isa'nin ilk havarilerinden bir olan matta tarafindan yazilmis incildir. Tevrat'a karsi gorusler yer alan bu kitabin 65 yillarinda yazildigi sanilmaktadir.
  ... radament
 6. 6.
  Bu yazı Sevinç Getirici Haber'in Matta'ya esinlenen parçasıdır. isa Mesih yeryüzünde hizmete başlarken her kesimden on iki öğrenci seçti, onları Apostolos "Gönderilenler" olarak adlandırdı. Matta on iki öğrencinin adlarını verirken (10:3) kendisini "Gümrük vergisi toplayan Matta" diye tanıtır.

  Matta Romalılar hesabına gümrük vergisi toplayan bir Yahudiydi. Aynı zamanda 'Alfeos oğlu Levi' diye de anılır (Markos 2:17). isa, Matta'yı öğrencisi olmaya çağırınca, Matta işini gücünü bırakıp O'nun ardı sıra gitti (Luka 5:27,28). Matta hiç kimsenin sevmediği bir halk kesimindendi. Ama isa'nın çağrısını duyarak kendisine apayrı bir yön seçti. Çok parlak bir şölen düzenleyerek ona, "Ardım sıra gel" diyen isa'yı da şölene çağırdı (Luka 5:29). Bu yazının birinci yüzyıl ortalarında Antakya'da yazıldığı, isa'ya ilişkin bilgi isteyen ilk inanlılara kaynak olduğu varsayılır.

  Matta'nın insanlığa tanıttığı isa Tanrı'nın Mesih'idir, gelecek olan Kral'dır (2:2; 21:5; 22:11; 25:34; 27:11,37,42). isa sekiz kez Davut Oğlu olarak tanıtılır. O, Yeşaya peygamberin sözünü ettiği Tanrı uşağı (12:18), insanların hastalıklarını ve dertlerini yüklenen kişidir (8:17).

  isa Eski Antlaşma'da Tanrı'nın belirttiği ruhsal yasalara yepyeni bir anlam verdi (5:21-24, 27-30, 33-37). Yasa'nın harfine değil, ruhuna gösterdiği derin bağlılık biçimci din kuşaklarını öfkelendirdi. isa'yı ortadan kaldırmayı temel amaç edindiler. En sonunda da bunu başardılar. Biçimci din kuşaklarının bu tutumu Tanrı hükümranlığının onlardan alınıp yaraşıklı ürünleri getirenlere (uluslara) verilmesiyle sonuçlanacak (21:43).

  Yazar Matta anlattığı olayların Eski Antlaşma peygamberlerince açıklıkla belirtildiğini, "Böylece peygamberlik sözü yerine geldi" diyerek vurgular. 123 kez Eski Antlaşma peygamberlerinin sözlerini aktararak bunların nasıl bütünlendiğini okuyucunun dikkatine getirir. Peygamberlik sözleri kitapta rastlanan olayların bir dokusu gibidir. Bu yazıda "Göklerin Hükümranlığı" sözü otuz kez geçer. Ayrıca Matta, isa'nın yirmi mucizesine değinir. isa'nın beş uzun konuşması da bu yazıda yer alır.
  ... oneqeno
 7. 7.
  isa mesihin soyağacı ve doğumuyla alakalı bilgileri vermekle başlayan, son bölümlerindeyse mesihin ölümünü ve dirilişini anlatan kitap.
  ... ivana
 8. 8.
  ilk incilin yazarı sayılan, isa'nın oniki havarisinden biri.
  ... linka
 9. 9.
  5 yıl önce bir bölümünü okuduğum kitap.
  ... recomax
 10. 10.
  Matta, isa'nın havarilerinden biriydi. Yahudi'ydi.
  incil'in Matta bölümünü Kutsal Ruh vasıtasıyla yazmıştır.
  ... togrul39