1. 1.
  allah tarafından insanlar için peygamberlere gönderilen emir ve yasaklardır.vahiyleri cebrail bildirir.
  2 ... hasnicktir
 2. 2.
  Peygambere gelen tanrısal kelam ve haber. Bir düşünce ya da buyruğun Tanrı tarafından elçisine ilham edilmesi; Tanrının yüksek öneme haiz mesajlarını; kendi varoluşu, sıfatları, iradesi, vb., ile ilgili temel bilgileri insanlığa Peygamber aracılığıyla iletme yolu.

  Vahiy, islam dininde, Kuranın bildirdiğine göre, Oku! anlamına gelen ifadeyle başlamış, Kuran tamamlanınca da son bulmuştur. Kuranın dışında kalan ve hadisi kutsi adı verilen hadislerin doğuşu da, vahiy yoluyla olmuştur. Bununla birlikte, Hadisi Kutside sözler Hz. Muhammedin olup, tanrısal bir nitelik taşıyan ana düşünce vahiy yoluyla Peygambere bildirilir. islam inancına göre, deneyim üstü olan ve dolayısıyla, bilimin konusu dışında kalan, yalnızca inanç alanına giren vahyin niteliği, sadece onu yaşayan peygamberler tarafından bilinenidir. Tanrı ile peygamberi arasındaki bu olay hakkında öteki insanların bilebildikleri şeyler, vahyin gelişi esnasında peygamberde gözlenen dış belirtilerle peygamberin vahiyle ilgili açıklamalarından ibarettir. Bu nedenle, din felsefesi açısından, vahiyle ilgili en önemli problem, her şeyiyle tinsel bir nitelik arzeden, sıfatları açısından, insana ve doğaya özgü olan sıfatlarla ifade edilemeyen mutlak bir Varlık olarak Tanrıyla, O ndan tümüyle farklı bir varlık olan insan arasındaki iletişimin zorluğunu açıklayabilme problemidir.
  1 ... nirvana
 3. 3.
  ilki okudur.
  1 -1 ... psychedeliqué
 4. 4.
  allah'ın emirlerinin ilham yoluyla peygamberlere bildirilmesi durumu: kuran, allah tarafından cebrail vasıtasıyla hz. muhammed'e tebliğ edilmiştir. haktır, hiç bir kelimesi değiştirilemez ve hiç bir şüphe kabul etmez. incil de hristiyanlara göre aynı özellikleri taşır. hindular vedaların ilahi vahiylerine inanırlar. eflatun ise şairlerin tanrısal vahiylerle şiir yazdıklarını kabul ederdi.
  3 ... annabell lee
 5. 5.
  (bkz: ışık)
  1 ... laedri
 6. 6.
  vahyin geliş şekilleri;

  - doğru rüyalar, vahyin en eski şeklidir. peygamber efendimiz (s.a.v.)'in rüyalar daha sonra gerçek hayatta aynen meydana gelmiştir.
  - peygamberimiz uyanıkken cebrail tarafından vahyin peygamberimizin kalbine üflenmesi ve bırakılması.
  - cebrail'in insan suretine girerek getirdiği vahiydir. vahyin en kolay şekli budur. cebrail çoğunlukla dinye isimli sahabinin şekline girerek gelirmiş.
  - cebrail görülmeden çıngırak sesine benzer ses halinde vahyin gelmesi.
  - hadis i kudsi.
  - cebrail'in kendi şekliyle getirdiği vahiy.
  - hz. peygamberimiz uyanıkken, arada bir perde bulunmaksızın doğrudan allah ile yüzyüze konuşması şeklinde gerçekleşen vahiydir. mirac gecesinde meydana geldiği gibi.
  - kendisi görünmeden, allah'tan doğrudan doğruya vahyin gelmesi, hz. peygamber'in allah'la perde arkasından konuşması.
  1 ... fashiondesigner
 7. 7.
  bir buyruk veya düşüncenin tanrı tarafından peygambere bildirilmesi.
  ... unique270
 8. 8.
  Doğru bir Allah tasavvuru için vahye gerek vardır. Vahiy olmazsa insanlar kendi kafalarında kurdukları tanrıyı reddederler...
  3 ... madmax007
 9. 9.
  ilk ornegi icin;

  http://rapidshare.com/files/273979161/vahiy.txt
  1 ... revolter00
 10. 10.
  animatörler arasında müşterinin yanında gelen sms olayına, aha vahi geldi denen olay.
  -1 ... moskof adam