1. 1.
  kelime çıkış itibariyle, avrupa ülkelerindeki yahudilerin metazori ya da isteyerek bir arada yaşadığı yerleşim bölgelerine verilen addır. günümüzde ise aynı şehirden gelen insanların yaşadığı bölgeye de bu isim verilir. zart gettosu, zurt gettosu şeklinde kullanılır.
  7 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  özellikle doğu avrupa'da bazı kentlerde
  musevilere ayrılan mahallelerin ismi..
  3 ... piano-forte
 3. 3.
  Varoş mahalleler için son zamanlarda yaygınca kullanılan kelime.
  2 ... tim
 4. 4.
  (bkz: in the ghetto)
  1 ... arude50
 5. 5.
  modern avrupanın azınlık ırklara yaşamaları için ayırdığı bölge.
  hitlerin toplu yahudi kamplarına verilen ad.(*)
  1 ... toplum dü$manı
 6. 6.
  joshua sobol'un bir tiyatro oyunu.
  1 ... cutcut
 7. 7.
  ne kadar da ulan yahudileri kestiler hurra dalalım yakalım katil

  almanlar deseler de; avrupa'nın da yahudileri sevmediğinin

  göstergesi mahalleler. ikinci bir bakış açısı da yahudilerin

  kendi mahallelerinde hem kendi kanından gelen insanlarla,

  hemde dindaşlarıyla yaşama arzusu denebilir. ama ikinicisi

  bana bile yazarken çok saçma geldi.
  2 ... markasiz
 8. 8.
  yahudilerin yanı sıra amerika'da zenci ya da göçmen kimselerin yaşadığı yerlere verilen isim.
  3 ... pyndemonium
 9. 9.
  (bkz: varoş)
  1 ... laedri
 10. 10.
  önceleri yahudi'lerin kentte ayrı yaşadıkları semt; günümüzde daha çok azınlıkların ve yabancıların yaşadıkları kentlerin belli semt veya bölümlerini ifade eden kelime, terim.

  sosyolojide getto terimi kentin herhangi bir arazisine atfen kullanılmaktadır. bu arazide din, renk, ırk ve sosyal koşollar bakımından ortak özellikleri nedeniyle bir araya toplanmış bir grup yerleşmiştir. çağdaş tartışmalarda gettonun yerine " içsel koloni " terimi önerilmiş ve kuzey amerika'daki zenci topluluğun ırka dayalı zorunlu yerleşimini anlatmak için bu terimin çok uygun olduğu savunulmuştur.

  az gelişmiş ülkelerden batı avrupa'nın bazı kentlerine gelen işçilerin oluşturdukları kapalı semtler de getto niteliğindedir.
  benzer bir şekilde özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesimden kent merkezlerine olan hızlı nüfus göçü ve sağlıksız kentleşme, bazı kentlerin kenarlarında gettolara benzeyen bir gecekondu olgusunu ortaya çıkarmıştır.
  gettolar sadece bir mekan farklılığını değil bir kültür farklılığını da ifade etmektedir.
  1 ... ditty