1. 1.
  eski asya türkçesindeki bilinen konuşmalarda 'kimsin' sorusuna verilen kısa cevaptan gelmektedir.

  -türkmen (türküm)

  bilinen şekildeki türkmen tanımlaması yüzyıllar boyu özellikle iran, ırak, suriye ve anadolu'da yerleştiği görülür. zaten oğuz boylarının zaman içinde asyadan kopup gelenler için göçmen türkmenler denirdi.

  kaynak: bilinmeyen tarih ve türkler, fethi erden boray
  5 ... gigantic
 2. 2.
  hazar denizi'nin güneyinden göç ederek anadolu'ya gelen türklerdir.
  3 ... minti
 3. 3.
  en büyük zulmü osmanlı zamanında görmüş olan müslüman türk boyu.çok defa çoluk-çocuk demeden kılıçtan geçirilmişlerdir*.osmanlının elit gayriturk ve gayrimüslim tabakası altında ezilmişlerdir.bazen düşünürümde cumhuriyet kurulduğu zaman hala padişahın borçlarını ödemekle yükümlü olduğumuz bir gayritürk devletin mirasını sahiplenmek ne kadar doğrudur?osmanlı çaldıran'da has türkmen safeviler'e yenilseydi tarih nasıl yazılırdı?*
  11 -1 ... turcomen
 4. 4.
  çok güzel, karizmatik bir erkek ismidir. bugün duymuşumdur,çok da hoşuma gitmiştir.
  1 ... umutluyum hala
 5. 5.
  iranlılara göre;

  kelimenin aslı türkmanend' tir. bilindiği gibi manend farsça benzer, benzeyen anlamına gelir.

  bu iddiaya göre türkmen demek türk' e benzeyen demektir. iran topluluğu içinde yaşayıp devrin popüler kültürünün de etkisiyle türklere özgü davranışlar gösteren bir takım persler bu şekilde isimlendirilmiştir. bu durumun tam tersi de olmuştur. şöyle ki iran'a yerleşen türk topluluklar zamanla kültürel açıdan persleşmiş ve tam olarak türk değil de türk'e benzer bir hale gelmişlerdir. bu yaklaşıma göre türkmen demek diliyle, diniyle, kültürüyle türk-iran ortak mirasını yansıtan kişi demektir. sadece ırak ın kuzeyinde yaşamazlar, yoğun olarak yaşadıkları yerler; kadim pers imparatorluğunun bir zamanlar en doğu sınırı olan şimdiki türkmenistan, tacikistan, afganistan bölgesidir.
  1 -3 ... sirin baba
 6. 6.
  türkmen, ben türk'üm demektir. türklüklerini en iyi korumuş türk boyudur. horasan'dan gelmişlerdir anadoluya. zamanında yavuz selim tarafından kırım yapılmıştır bu boya. kırımdan dolayı boy, kollara bölünmüş, dağlara yerleşmişlerdir. iran safevi devleti'nin başına şah ismail'in geçmesini desteklemişlerdir. safevi devleti'ni de türmenler kurmuştur ve yavuz selim'in yaptıklarına karşı missilleme yapmışlardır. türkmenler günümüzdeki anadolu'da yaşayan alevilerdir.
  3 -1 ... sockrates
 7. 7.
  sallamak gibi olmasın ama terekmen türklerinden almış olabilirler bu ismi.
  1 ... keyfkesh
 8. 8.
  tarihçesi itibariyle ilk olarak ne zaman ve kimlerce kullanıldığını muallak olması yanı sıra, türklerin islama geçiş dönemi ve sonrasında ortaya çıkmış olması olasılığı, bir rivayete göre islama inanan türk anlamına gelen, bir rivayete göre öz türk olmayıp da türkleştirilmiş yahut "türke benzeyen" anlamına gelmesinden mütevellit kuvvetle muhtemel görünen, esasen şövenist bir tavır sergileyerek toplumu kategorize etmek suretiyle yabancılaştırma fikriyatına hizmet eden, türkiye türkleri, kırgız türkleri gibi kendi ülkelerinde yaşamayıp, belli bir etnik kimliğe sahip olup da başkaca ülkelerde azınlık olarak hayatını idame ettiren türklere verilen ad.
  işin bir de türkmenistan boyutu vardır ki türkmenistan'da yaşayan türklere türkmen denilip denilmediği hususunda hiç bir fikrim bulunmamakta, yörüklere ise, neden türkmenler denildiği hususunda tamamiyle fransız kalma tavrı takınmaktayım.
  sonuç itibariyle türkmenler de senin benim gibi insandır, bir nev i ete kemiğe bürünmüş türktür vesselam.
  (bkz: x men)
  1 ... zahiri
 9. 9.
  kelimenin etimolojik kökeni hakkında 2 tane yargı bulunmaktadır. birincisi iman etmiş türk anlamına gelen türk-i iman. ikincisi ise sayman, yazman gibi kelimelerde bulunan -man, -men ekidir.
  -1 ... ruznamce
 10. 10.
  aynaya da ayna, cama da ayna diyip uyuz olmaya sebebiyet veren aksarayda bol olan insanlar.
  1 -4 ... silonay