1. 1.
  Yahudilerin tanrılarına verdikleri isim. Bu tanrının sadece kendilerinin tanrısı olduğunu ve diğer insanların kendilerine hizmet etmek için yehova tarafından yaratıldıklarına inanırlar. (bkz: tevrat)
  5 ... jayjay
 2. 2.
  (bkz: eski ahit)
  4 ... karamsar kelimeler
 3. 3.
  babil sürgününden persler tarafından kurtarılmış yahudilerin yazdığı ilk kitap babındaki tevrat'ta, yehova için, "o bizim savaş tanrımızdır, ve onun yolunda..." diye devam edip gider. esasında bu kişilerin neden bu kadar çok acımasız bir savaş düşkünü olmalarına verilebilecek yanıttır.
  5 ... kerameti kendinden menkul
 4. 4.
  tevrat'a gore tanri. ilk onceleri "yaho" ya da "yahu" seklinde telaffuz ediliyordu. manasi "o'dur" du. yahudiler'in babil surgununden sonra bu isimler kullanilmadi. hahamlar tevrat'i okurken bunun yerine tanri'nin farkli isimlerinden birine ya da " adonai " yani "rabbim" kelimesini kullanmaya basladilar.
  4 ... migfer
 5. 5.
  israiloğullarının tanrısı:
  efsaneye göre,
  ''ey israiloğulları, size bağışladığım nimeti ve sizi dünyalara üstün kıldığımı hatırlayın'' diyerek, israillileri üstün ırk olarak seçmiştir.
  3 -1 ... annabell lee
 6. 6.
  biraz garip bir tanrıdır. "ismimi boş yere anmayın!" diye emir vermişliği vardır. rahatsız mı oluyorsun birader?
  6 -2 ... gokte atam han ulgen
 7. 7.
  yahve olarak da okunan yahudi tanrısı.
  ... iptila
 8. 8.
  tetragrammaton olarak da bilinir.

  kutsal kitabımızda 7000'e yakın defa zikredilmiştir. tekvin'in müsebbibi anlamındadır.
  3 ... espri yapamayan adam
 9. 9.
  yeryüzündeki tanrılar arasında en kıskanç olandır.
  -1 ... yarmagul
 10. 10.
  Tevrat, zebur ve incil'de yaklaşık 7000 kez adı geçen "Ne olmayı istersem Ben O olurum” (Tevrat - (Mısır'dan)Çıkış 3:14) manasına gelen ve ilk kez Musa peygambere bildirilmiş allah'ın özel ismidir.

  Mukaddes Kitapta Rabbin ismi ve sıfatlarından bazılarının kaç defa geçtiğine bakalım:
  Yehova—6.973 defa
  Allah veya Tanrı—yaklaşık 2.600 defa
  Kadîr—48 defa
  Rab—40 defa
  Yaratan—25 defa
  Yaratıcı—7 defa
  Baba—7 defa
  Günleri Eski Olan—3 defa
  Yüce Eğitmen [Muallim]—2 defa

  * “Yah”, Tanrı’nın ismi olan Yehova’nın kısaltılmış, şiirsel şekilde ifade edilmiş halidir (işaya 42:8).
  Şiir şeklinde yazılan MEzmurlar ya da bazı isimlerde bu şekilde kullanılır.

  (bkz: hallelujah)

  Bazı peygamber isimlerinde bu kısaltılmış hali görülür:
  Yoanna—“Yehova inayetle Davrandı”
  Yoel—“Yehova Tanrı’dır”
  Zekeriya—“Yehova Hatırladı”
  Yahya—“Yehova Lütuf Gösterdi”
  Yonatan—“Yehova Verdi”
  Yusuf—“Yah Artırsın”*
  isa—“Yehova Kurtuluştur”

  * "Bilginler, Tanrı’nın ismi Yehova’nın anlamı konusunda tam bir görüş birliğinde değildir. Ancak konu üzerinde kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra birçoğu bu ismin, ibranice haveh (olmak) fiilinin bir şekli olduğuna ve “O Olmasını Sağlar” anlamına geldiğine inanıyor."

  * Diğer taraftan da, Yehova, Yahveh vb. okunuşlarının sebebi de Arkaik ibranice'de sesli harflerin yazıya dökülmemesidir.
  tetragrammaton (sözcük anlamıyla, “Dört harfli”) olarak bilinen, sesli harfleri çıkarılmış kısaltması da "YHVH" şeklindedir.
  tetragrammaton haliyle birçok eski yazıtta, kitabede ve hatta kapı alınlıkları ve sunaklarda oyulmuş haliyle arkeolojik değere sahip olarak hala görülebilir.
  Günümüzde Yaratıcının bu özel adını kullanan tek din ise Yehova'nın Şahitleri'dir.
  1 ... parfe