1. 51.
  ermeni olsa kendisine karşı sevgimizde zerre kadar azalma olmayacak komutan. ona hükümdar demeye dilim varmıyor. çünkü o gün hıttın savaşını kazanan komutan olmak bugün dünyaya hükmeden hükümdar olmaktan daha güzeldir.

  bugün onun o gün kazandığı zaferi gölgede bırakacak bir komutan gelmesidir dileğimiz ve duamız.
  #4470359 :)
 2. 52.
  bir yavuz bahadıroğlu romanı.
  #4470389 :)
 3. 53.
  ırkını, soyunu sopunu bırakıp, icraatlerinin incelenmesi gereken şarkın sevgili sultanıdır*. hasmı olan aslan yürekli richard'a kendi doktorlarını gönderecek kadar delikanlı, fethettiği kudüs'ten hristiyanların sağ salim topraklarına dönmelerini sağlayacak kadar da merhametlidir. ayrıca, kudüs'ü haçlılardan geri alıncaya dek de, siyah elbisesini üzerinden çıkarmamıştır.
  #4470392 :)
 4. 54.
  hangi ırka mensup olursa olsun gönüllerde taht kuran lider komutan,gerçek bir savaşçı ve efsane.
  #4470399 :)
 5. 55.
  dönemin ulemasının desteği uğruna sühreverdi için idam kararı veren kumandan.

  sühreverdi'nin daha sonraları şeyh-ül maktul/katledilen şeyh olarak anılmasının da sebebi olmuştur.

  (bkz: sehabeddin suhreverdi)
  #4470487 :)
 6. 56.
  kudüs'u alana kadar rahat uyku yüzü görmemiş güzel insan. özlemimiz.
  #4503254 :)
 7. 57.
  yavuz bahadıroğlu nun nesil yayınlarından çıkan tarihi romanı.

  --spoiler--
  halep te saltanat süren salih ismail ölmüş, izzeddin mesut tahta geçmişti. mesut boş hayalin adamıydı. vaktiyle selahaddin eyyubi karşısında uğradığı mağlubiyet gurur meselesi yapmış, intikam almaya yemin etmişti. sultan selahaddin ise bu hayalperest intikamcı yüzünden müslümanlar arasında kılıç girmemesi için dua ediyordu.
  --spoiler--
  #4700643 :)
 8. 58.
  bildiğimiz sivas kangalını bile internette kurdish kangal diye tanıtmaya çalışan, şahsiyetsiz, zürriyetsiz ve en kötüsü kültürsüz, lidersiz adamların kürt diye yutturmaya çalıştıkları kişidir.
  şimdi kimileri diyecektir önemli mi o kadar kürt veya türk olması? önemli olmayan bir konuda yalan söylemesinler o zaman. hoş büyük kumandanın vasıflarını düşündüğümüzde "iftira" kelimesi daha uygun ama...
  #4875450 :)
 9. 59.
  bir dönem hilafet sancağini taşımış * eli öpülesi insandir..
  #4875487 :)
 10. 60.
  buyuk turk komutanıdır. şahsına çeşitli kişilerce b.k atılmaktadır.

  kardeşlerinden bazıları :

  (bkz: şahinşah)

  (bkz: tuğtekin)

  (bkz: tacülmülk)

  (bkz: turanşah)

  bazı kürt isimleri : jiyan, şivan, berxvedan, öcalan, karayılan vs...

  sonuç : allah, akıl, fikir ilişkisi.
  #4875602 :)
 11. 61.
  tarihin büyük komutanlarındandır *.
  kardeşlerinin isimleri türk ismi olduğu halde kürt olduğunun iddia edilmesi ilginçtir. ben tarihçi değilim bu noktada kesin bir iddiam yok ancak bariz bir çelişki söz konusudur burada.
  #4921584 :)
 12. 62.
  Kudüs fatihi komutandır.Krallar savaşı adı verilen kudüs savaşlarında düşmanı yenilgiye uğratmıştır.Sivillerin de ölmemesi için savaşın ortalarında kudüs'ü bize teslim edin,kimseye dokunmayalım demiş ve aynen de öyle yapmıştır.
  Kürt olduğu iddaası ise komiktir.Hiç bir dayanak yoktur.Kardeşlerinin adına bakılırsa ki bu ki bu adlar türk adıdır.şahinşah,turanşah,tuğtekin ve tacülmülktür.tacülmülkün tam adı tacülmülk buri'dir.Buri'nin karşılığı ise kurttur ve has türk ismidir.
  Ayrıca babası necmeddin eyyüp selçuklu ve zengilerin hizmetinde büyük emir olarak çalışmıştır.Azerbaycan'daki kesif türk boyları arasına yerleşmiştir ve türk'tür.
  Selahaddin'in anlamı ise bir türk oyunudur.Ayrıca selahaddin eyyübi'nin eşi de türktür.Adı da Amine Hatun b. Üner'dir.
  Görüldüğü üzere selahaddin eyyübi türk'tür.Ayrıca selahaddin eyyübi'nin merkeze uzak devletleri ele geçirilmesi de oğuz harekatı olarak adlandırılır.
  #4921739 :)
 13. 63.
  Kendisinin gay olduğu iddia edilmektedir. işin garibi savaştığı aslan yürek Richard da gaymiş.

  (bkz: aslan yurekli richard)

  http://www.gayheroes.com/rich.htm
  http://www.lambda.org/famous.htm
  #5113654 :)
 14. 64.
  altına yatmak için can atan ibnelerin keşke gay olsaydı dediği komutan.

  ama değildir.
  #5113768 :)
 15. 65.
  kürtlerin "atatürk,kürt aşiretlere kurtuluş savaşında kendisine destek verirlerse onlara doğu topraklarını özerkleştirme sözü verdi" zırvasından sonra "kendisi kürttü" diye sacmaladıkları büyük hükümdar,ulu kumandan.
  #5149537 :)
 16. 66.
  Barış manço'nun bir enstrümantal parçası. Bu adresten dinleyebilirsiniz;

  http://www.youtube.com/watch?v=oetklpobWYY +
  #5150860 :)
 17. 67.
  kudüs'ü alana kadar tebessüm bile etmemiş, kudüs almayı bir dava saymış yüce hükümdar.
  #5150980 :)
 18. 68.
  selahaddin Eyyubi'nin ataları, Yemen'in Himyeri vilayeti eşrafından Ravvadi aşretine mensup Araplardandı ve bu aşiret Himyeri bölgesini yüzyıllarca yönetmiş Devs hanedanına akraba idiler. kaynak olarak arap acem kırması etnik özürlülerin ağızlarından çıkanları referans kabul etme ey okur! ilk cümledeki tarihi gerçekleri ibn-i haldun söylüyor.
  #5293450 :)
 19. 69.
  Doğum yeri tikrit olan, en çok haçlı seferlerinde oynadıgı rol dolayısıyla hatırlanan, kürt hukumdar.
  #5354313 :)
 20. 70.
  Kudüs gayr-i müslümlerin elinde bulunduğu süre içersinde dudakları arkaya gitmeyen koca hükümdar.
  #5354482 :)
 21. 71.
  babası azerbaycan'da hezbani kürtleri ile birlikte yaşayan yemen araplarından, annesi ırak'lı türkmenlerden olup her nasılsa kürt hükümdar ilan edilmiş komutan.

  hadi kendisi çok çok zorlanarak kürt'müş gibi gösterilse bile hükümdarı olduğu eyyubiler çoğunlukla araplardan, türklerden ve kürtlerden oluşmaktaydı...
  #5354537 :)
 22. 72.
  türklerin o kadar çok tarihi kahramanı var ki eyyubiyi unutmuşlar, kürtler sahiplenmiş.
  #5354550 :)
 23. 73.
  inatla kürt gibi gösterilmeye çalışan türk oğlu türk, kuhteşem hükümdar. ama biz kime laf anlatıyoruz, bu kürtler zaten kendilerini çanakkalede bile göstermektedirler. abartmanın sınırlarını kaybedip biz asıralrdır sizinle omuz omuza savaştık diyeni bile var.
  edit: ayrıca arap da değildir. türk ulan türk işte.
  #5354552 :)
 24. 74.
  kürt olduğu bazıları tarafından kabul edilmek istenmeyen, inkar edilen komutan.

  e yalanın bu kadarını alın artık ne yaparsanız yapın.

  fatih sultan mehmet 1400 lü yıllarda selahaaddin ise 1100 lü yıllarda yaşadı.kim kime benzetilebilir bu durumda. e tabi yalanı da etraflıca oturtmak lazım. bir tez atıyorsan ortaya hatta şuna da benzerdi demeden olmaz.

  (bkz: bi siktirin gidin)
  #5354743 :)
 25. 75.
  babasının adı Necmeddin el-Eyyubî bîn Şadî bin Mervanî el-kurdi'dir. kendisinin bugün suriye'de ki mezar taşında büyük islam komutanı "selahattin-i el kurdi" yazar.
  #5354838 :)