bugün

entry'ler (5997)

islam dan önce orta doğu nasıldı

Müslümanlıktan sonrasından pek farklı değildir.
Birinci islam rönesansını bir kenara koyarsak halkın yaşayışında pek değişiklik olmamıştır. Özellikle de Arapların. Hz Muhammed'in lafını savaş meydanında dinlemeyip Allah'ın peygamberinin "koruyun burayı" dediği yeri korumayanlar ilk müslümanlardır. Keza islam'ın yeterince ilerici olamamasının nedeni de "Bu ortadoğululara ileri bir şey anlatırsak buna inanmazlar"la alakalıdır. Misal islam Cariyeliği yasaklamaz, islam Köleliği yasaklamaz, islam hatta ve hatta Araplar her şeyden üstün, maddeden bağımsız, insan aklıyla bilinmeyen ve bilinmeyecek olan bir ilah kavramını anlayamazlar diye yaratıcısının adını o devirdeki Başputun adıyla eşleştirmiştir ve El ilah, Allah olmuştur. Sonuçta islam'ın ve diğer semavi dinlerin indiği topraklar yeryüzünde pislik, ahlaksızlık, namussuluğun en yüksek olduğu topraklardır. Keza en ahlaksız toplum olan Semitik halklara inmiştir (Araplar ve kardeşleri ibraniler) Müslümanlar iktidar uğruna peygamber torunlarını katletmişlerdir. Kadına bakışları hala cahiliye döneminden öte değildir. Bazı şeyler dinle değişmez. Bu meseleler kültür ve kan, yaratılış meselesidir. TEk savaşçı peygamber olan Hz Muhammedle aynı milletten ve aynı dinden gelen Araplar savaşmaktan kaçan, kaçmadıkları zaman da düzensiz serseriler gibi çatışan acayip bir yığındır. Hz. Muhammed onlara askerlik öğretememiştir. Keza Emevi dönemleri ve Abbasi dönemlerindeki Arap ordusu çekirge sürüsünden hallice, disiplinsiz ve ahlaksız, ordudur. insan ve Kültür katliamlarıyla ünlülerdir. Nitekim bölgelerindeki iTürkler gibi savaşçı insanlar birazcık güçlenince bütün iktidarlarını kaybetmişlerdir. islamlaşan ve Milli kültürlerini kaybeden bireyler ve toplumlar da en kötü yanlarını hep bu ortadoğululardan almışlardır. Misal biz. Türk Kültürüne ait bugün bilinen kötü ne varsa hep Ortadoğu kültürüdür. Bu kötü alışkanlıklar da araplara farslara kürtlere islam öncesinden kalma alışkanlıklardır. TÜrkler bu kadar kötü bir kültür çevresinde dinlerini değiştirmelerine rağmen yine de güzel özellik taşıyorlarsalar yine de bu bile başarıdır. Düşünsene kapının önünde, Kürt, arap, fars kökenli çocuklar piçlik yaparken sen çocuğunu onlarla aynı sokağa salmana rağmen ahlaklı, asker, namuslu yetiştirmeye çalışyırosun. Zor.

ben kürde ev vermem diyen ev sahibi

Yarın birgün evimi kiralarsam olacağım ev sahibidir.

çamaşır asan ütü yapan cam silen erkek

Kendisine yeten erkektir. Kendisine yetemeyen bir insan da Erkek değildir.
Buna bilimum yemek yapmak vb gibi ev işleri sayılan lakin bir insanın yaşaması için elzem olan işler de dahildir.;
Kadınlarını kendilerine hizmetçi gören, analarını kendilerini doğurdukları yetmemiş gibi bir de evlenene kadar köle eden erkek bozuntuları bunu anlayamaz. Düşünsene lan önce anan bakıyor sonra karın bir de sen kendine erkek diyorsun. Bakıma muhtaç erkek mi olur? Sonra bu tipler askere falan gidince ağlaşıyorlar, bedelli askerlik falan bekliyorlar. Bedelliye gidince de 18 gün sonra gelip ortamlarda erkeğe yakışmayacak şekilde ağlaşıyorlar.

Kadının anaç tavrı manipule edilmek için var olan bir durum değildir.

fatih sultan mehmet

islamcıların bu aralar çok sevdiği lakin yarın asıl kinlerini kusacağı büyük Türk lideridir.
Fatih Sultan mehmet Han bahsedildiği üzere eğitimli, dünyaya bakış açısı her ne kadar Türk devlet geleneğiyle uyuşmasa da bambaşka biridir. iislamcıların sevmeyeceği ilerici, inkılapçı yaratılıştadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğuşuna neden olan "Türk mazi"sinin ilerici atasıdır.

islamcılar mesela Yavuz'u da sever görünür. Lakin Yavuz da Arap yurtlarını Türk iktidarı altına alan anası Türk, eşi Türk, askerliği Türktür. Bu yüzden sevmezler sevemezler.

sultan baybars ın hülagu han ı fena tokatlaması

Baybars'ın Hülagü ile savaştığını sanan malın beyanatı.
Bununla beraber birinin ünvanı "sultan"dır, diğerininki "Kaan" en yetenekli sultan bile ortalama bir "Kaan"a denk düşemez. Çünkü ordu yapıları itibariyle Ortadoğu orduları Türkler çok olsa da ortadoğu ordusudur.

Ayrıca Baybars Ne kadar Türkse Hülagü de o kadar hatta daha fazla Türktür, Hülagü ne kadar Moğolsa Baybars da o kadar Moğoldur. Bunu bilmemek için Arap olmak lazım.

yavuz sultan selim vs cengiz han

Cengiz Kaan'ın ailesinin damadı olan Yavuz Sultan Selimle, Cengiz Kaan'ın kapışmasıdır.
Bunun yanında Osmanlı Hanedanının kendisini Hülagü Kaan'ın soyuna dayandırdığı da bilinmekte. Zaten Cengiz Soyuyla ucundan köşesinden bağlantısı olmasalar Türk devleti yönetme şansına erişemezlerdi.

Yavuz Tarihin görüdğü en büyük Mareşallerdendir. Ordusu Cengiz Kaan gibi tamamen Türklerden ve Moğollardan oluşsa Cengiz kadar başarılı olur mu bilinmez ama çoook başarılı olurdu.

Ama karşısındaki Cengiz ise Tarihin gördüğü en büyük asker, lider, devlet adamıdır (Atatürk kategori üstü)
Ayrıca Cengiz'in Generallerinin özellikle birkaçı da tarihin gördüğü en büyük mareşallerindendir.

Ama yok tarihleri farklı, yok yetiştikleri ortam farklı demeden Aynı sayıda, aynı özellikte birlikleri kendilerine versen ve hadi kapışın desen Cengiz Kaan yine de üstün gelir, hatta ve hatta Cengiz'in sayısı az olsa da üstün gelir çünkü o askerlik sanatının doğduğu topraklardan gelmektedir, yaşadığı kültür Türklüktür dini de Türklüktür. Haliyle çok çok daha iyi olması, tarihin en iyisi olması, çoğa karşı azla mücadeleye alışmış olması normaldir. Benzeri gelenekten gelen Timur'un bir avuç insanla (sayısını hatırlamıyorum 50lerde bir şey olması lazım) yüzlerce düşman askerini paramparça ettiği Tüzükatı Timurda yazar.

Bunun yanında Yavuz'un annesi de Türktür. Yavuz'a devşirme diyen Türk değil vs diyen piçten öte değildir. Siyasi nedenlerden dolayı yaptıkları onun ne Türklüğüne ne de Askerliğine zeval getirir. Cengiz Kaan da vakti zamanında siyasi nedenlerden dolayı çok Türk öldürmüştür. Türk tarihinde Türklerle mücadele etmek en olağan durumdur. Çünkü Çevrede tehlike yaratabilecek başkaları yoktur Çin gibi büyükler harici.

hülagü han

Tarihin en büyük devlet adamlarından biridir. Dedesi ile birlikte "devlet işinden anlamazlar" diye adlandırılması
ise Arap cehaletinden öte değildir. ilhanlılar öncesinde Arapların islam dünyasındaki ırkçılığıyla Farslar ve Türkler inim inim inlerken ilhanlılar Türk ve Farsları islam dünyasında öne çıkartarak homojen bir yapı sağlamıştır.

Cengiz Kaan'ın ise inkılapçılığından, Devrimciliğinden bahsetmeye gerek yok. Tarihteki ilk kağıt para kullanımlarından, posta sistemine, oradan Kubilay kaan'ın koskoca Çin de dahil tarihin gördüğün en büyük sınırları hakkaniyetle yönetmesine Çin yönetiminde müslüman türklere yer vermesine gelişmiş bir Türk kaanlığı sistemi ortadadır. Nitekim Cengiz'in kurduğu devlet bugün var olan bütün türk devletlerinin, daha düne kadar hindistan'ın, Kırım'ın, iran'ın yönetiminin yüzlerce yıl türklerde kalmasını sağlamıştır.

Cengiz kaan, Hülagü, Kubilay Kaan ve en nihayetinde Timur olmasa bugün belki de şuanki manada bahsedebileceğimiz Türklük bile olmayacaktı. Türklük yoksa islamiyet de yoktur. islam'ı yok oluştan kurtaran Türklerdir. Tabi ki Türklerden nefret edenler. islam deyince akıllarında kız çocuklarına tecavüz, Arap kültürü gelenler Türk görüntüsü altında Bütün Türk kaanlarına barbar, bilmem ne diye küfürler edeceklerdir.

Bu arada ondan sonra gelen hiçbir Türk lideri ona karşı değildir. Tam tersi osmanlılar iktidarlarının meşruluğunu kanıtlamak için dedelerini hülagü olarak görmektedir ki doğruluğu ne kadar bilinmese de bu bile onun Türk tarihinde önemini gösterir. Tabi ki 21.yyda kendilerini Gürcü bir siyasetçiye köle edenler, Komunizm gibi türk düşmanı ideolojilere tapınanlar onlara karşı duracaktır.

hülagü han

Türkiye Cumhuriyeti devletinin öncüllerinden biri olan ilhanlı Devletinin büyük Kaan'ı.
Aynı zamanda Osmanlı'nın da öncülü devletin Kaan'ı.
Salak olmaya lüzum yok. Cengizden Önce Türk devletleri Göktürklere kendini bağlardı. Cengizden sonra Türk devletleri Cengiz soyuna kendini bağlar. Cengiz Soyundan gelmeyen Türk lider olmaz olamaz. Cengiz'e dayanmayan Türk devleti olmaz olamaz. Şuan yeryüzündeki bütün Türk devletleri Cengiz'in ardılıdır. Hülagü Kaan buradaki Arapları ve nüfusları az olan Türkleri adam etmese şuan Anadoluda ve çevre coğrafyada Türk kalmazdı. Gerek Doğudan batıya göçlerle gerekse devletinin ve peşinden gelenlerin müslümanlaşmasıyla hem Müslümanlığı hem de Türklüğü yok oluştan kurtarmıştır. Abbasi Halifesini de geldiği yere geri sokarak islamdaki Arap iktidarını paramparça edip Türklere vermiştir. Bu açıdan Baybars Mısırdaki etkisini bile Hülagüye borçludur. Abbasi soyundan olduğu söylenen Hülagüden kaçan bir maymunu eline geçirmiş kukla halife diye kulenin birine tıkmış ve Hem dini hem de siyasi iktidarı mısırda eline almıştır. Tarihten hiçbir şeyden anlamayan Yezitçi tarih okumaları, Türk düşmanı tarih okumaları elbette ki bizi var eden Hülagü Kaan gibi soyu sopu dini kültürü Türk olan birine düşman olacaktır Çünkü Türkün en büyük düşmanı Araplıktır, Araplardır, Arap egemenliği altındaki sözde müslümanlıktır.

osmanlı vs roma

Osmanlı bir Romadır. Roma olmak Osmanlı'nın Kızılelması olmuştur. Ortaçağ tarih yazıcıları Roma'yı en sistemli devlet olarak yazdıkları için Osmanlı'nın Roma'nın mirasını devralmak istemesi de ileriye bakan bir Fatih için en doğal olanıdır. Doğru mudur değil midir tartışma konusu ama tarihin en bilge liderlerinden biri Fatih Sultan Mehmet'in de bir bildiği olduğunu kabul etmek gerekir. Ömrü yetse italya'yı da alacaktır. Papalığı Osmanlı'ya katacaktır.

Askeri karşılaştırmaya gelirsek. Roma'nın En güçlü olduğu zamanlar ile Osmanlı'nın Bayezit zamanı bile karşılaştırılamaz. Çünkü Türk Kurmayları ve Türk savaş sanatı Ortaçağ ve ilk çağ da dahil her daim batılılardan üstün olmuştur. Osmanlı'nın askeri anlamdaki tepe noktası olan Yavuz sultan Selim dönemi ile karşılaştırırsak Tarihin gördüğü en büyük mareşallerden biri olan Yavuz'a yaklaşabilecek bir tane Roma generali bile yoktur. Roma Osmanlı ile bile karşılaştırılamazken Daha büyük ve Güçlü Türk devletleri olan Timur'un devleti ve öncülü olan Cengiz Kaan'ın devletiyle askeri anlamda hiç karşılaştırılamaz. Tarihin en önemli fatihlerinden iskender'in bile bir avuç Türkle karşılaştığında nasıl duruma uğradığını Tarih yazar. Tarihin başından beri at üstünde olan at üstünde olurken Romalılar gibi götü çıplak dolaşmayan, ok ve yayı at üstünde kullanan bir kavim yeterli ilhanlık birliğini sağladığında Roma'nın onun karşısında hiçbir şansı yoktur. Koskoca Çin bile Hunlar karşısında tirtir titrerken, Koskoca Çin'i Cengiz ve Kubilay Kaanlar boydan boya feth ederken üç-beş afrikalı, üç-beş avrupalı kavmi dize getirebilir olmak askeri açıdan bir şey ifade etmemektedir.

Ama ilk bahsettiğim üzere Roma'nın anti-tezi osmanlı değildir. Hiçbir zaman da olmak istememiştir. Roma'nın anti-tezi Atatürktür, Türkiye Cumhuriyetidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri Hannibaldır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale harbinden muvafakkiyetle çıktıktan sonra "Hektor'un intikamını aldık" demiştir. Bu boş bir laf değildir. Truvalılar Anadolu'daki asyalı bir kavimdir. Saldıranlar ise Roma'nın öncülleri, batı medeniyetinin temsilcileri Yunanlardır.

ozan arif

Bambaşka bir adamdı. Türktü, köylüydü, öğretmendi, Ozandı, Milliyetçiydi.

Kendine ülkücü sanatçı diyen kefereler balgat çetesine her türlü ihanetlerine rağmen boyun eğerken dimdik duran, bildiğini söylemekten, Türk gibi söylemekten çekinmeyen Ozandı. ATSIZ gibi dik, Korkut gibi Türktü.

Onun gibi eğilip bükülmez birinin yaşadığını bilmek her daim huzur vericiydi. Makam, para, koltuk neydi ki?
Kenan Evren de, Özal da, Tayyip de, Bahçeli de onun için Türk milleti aleyhine yaptığı hareketlerde korkmadan yerilecek, eleştirilecek kişilerdi. Tek sevdası Karabağ idi, Turan idi, Vatan idi.

Birileri gibi Yalnız Kurt şarkısı yazıp, tasmalı köpek değildi. Türk gibi Börü idi.

ali kınık

Vatanı Para olanlardandır. Ozan Arif'in hakka yürümesinden sonra kendisi ile ilgili başsağlığı mesajı vs hiçbir şey yayınlamamasıyla ne mal olduğunu ortaya koymuştur. Zaten Bahçeli'nin etrafında adama benzeyen kim vardır ki kendisi de öyle olsun.

ahmet şafak

Ozan Arif'in hakka yürümesinden sonra vefatıyla ilgili anma tweeti paylaşıp sonrasında "ulan MHPli belediyelerden teşkilatlardan konser alamam" diye silen sanatçı bozuntusu, vatanı para olanlardandır.. Ali Kınık da, Mustafa Yıldızdoğan da bunun gibidir. O kadar Yalnız Kurt muhabbeti yapıp para için son Türk Ozan'ına bir başsağlığı mesajını bile çok görmüştür. Ozan Arif sayesinde insanların ruhlarını nasıl satabileceğini çok rahat tekrar öğrenmiş bulunmaktayız. Yalnız Kurtmuş, Memleket meselesiymiş... Tek Mesele kendilerine neredeyse köpek diyen iktidarın altına yatarak para kazanma meselesi. Sizin gibi ülkücünün....

mustafa kemal atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk binlerce yıllık Türk tarihinin birikiminin bir kişi üzerinde toplanmış halidir.

Bu yüzden de tarihin en büyük insanıdır.

Bilinen en eski Türk yazıtları olan Göktürk Kitabelerinde Bilge Kaan'ın, Tonyukuk'un yazdıkları sanki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden çıkmış gibidir.

Timur'un, Cengiz Kaan'ın, Subutay'ın, Attila'nın, Kılıç Arslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in generalliği sanki tamamen onda toplanmıştır. Savaş meydanında yaptıkları ve yapabilecekleri ancak ve ancak tarihin en büyük bu askerleriyle aynı gelenekten gelmekle olur.

ilteriş gibi Türk Milletini, Çelebi Mehmet gibi Türk devletini yokoluştan kurtarandır.

Kaşgarlı Mahmuttur, Karamanoğlu Mehmettir Yusuf Has Hacibdir. Türkçe ve Türk siyaseti halk içindir, halkın mutluluğu içindir. Hiçbir dilin boyunduruğu kabul edilemez.

Hoca Ahmet Yesevidir. Din Türkçe ise Türk Milleti Türk gibi müslüman olur.

Kür Şaddır. Tarihin En büyük Kahramanı Kür Şad.

Bir Fuzuli olamasa da Fuzulinin değerini en iyi bilendir.

Ve Fatih Sultan Mehmettir. entelektüel, bilgili, dünyaya hakim, sanat seven.

Türk Liderdir. Türk soyudur, Tanrıkuttur, Mustafadır, Kemaldir.

not: ama yine de Fuzuli değildir. Sanatçı olmak onun gözünde bambaşkadır.

barış manço

Türkiyedeki Gelmiş geçmiş en büyük sanatçıydı.
Hatta dünya çapındaki emsallerinden bile büyüktü.
Çünkü hiçbiri onun kadar entelektüel, onun kadar toplumcu, onun kadar insan sevgisi dolu, halk sevgisi dolu değildi. O Barış Mançoydu. O Barış abiydi. O Türkiye'nin, hatta dünyanın en iyisiydi.

iyi ki varsın Barış Abi.

boraltan entrysinin yönetim tarafından editlenmesi

Tekrar okuyunca moderasyonun "Azerbaycan Türkü" yazdığım yeri Azeri diye değiştirdiğini gördüğüm entrye konu olan editlemedir. Karabağ savaşından, Kara yanvardan beri Azerbaycan meseleleri her daim Türkiye meseleleri kadar önemliydi evimizde. Azeri değil Azerbaycan Türkü derdik hep. Çünkü öyle eğitim aldık. Ama birileri sırf bundan rahatsız olmalı ki onu da değiştirmiş. AKPliler çok acayip... Türk deyince bu kadar gıcık kapmak

boraltan köprüsü

şu şekilde de hatırlanması gereken köprü

(bkz: boraltan entrysinin yönetim tarafından editlenmesi)

Ayrıca böyle bir şey de var ki AKPlilerin ahlaksızlığını daha da gösterir
(bkz: #35905194)

chris cornell

Cidden özlenen adam. Chris Cornell gibi birinin hayatta olduğu dönemde yaşamak jim morrison'un hayatta olduğu dönemde yaşamak gibi bir şeydi. Rahmetli Kurt Cobain onun kadar yaşasaydı onun kadar üretemez, onun kadar efsaneliğini devam ettiremezdi ki bende Nirvana'nın da yeri başkadır.

yazarların şu an dinlediği şarkılar

(bkz: black hole sun)
(bkz: soundgarden)
(bkz: Chris cornell)

uhud savaşı

Arabın Peygamber yanında bile hala Arap olduğunun göstergesi savaştır. Hz Muhammed üzerinden 1500 yıla yakın süre geçmiş bir de şimdi hesaplayın Arabın ne olduğunu işte. Milletlerin kendine has kültürleri vardır. Bunu din vs değiştiremez. Araplar da böyle acayip, disiplinsiz, çıkarcı millettir.

Misal Türk Milleti için. her türlü araplaşmaya, hükümetlerin insanları zehirlemesine, yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın Türk'ü aşağılamasına rağmen Afrin harekatı göstermiştir ki Türk'ün Kızılelmacı yüksek karakterli evlatları halen askerdir.

afrin de şehit düşen chp üyesi genç

ön ek: AKPli eksileme hadi bundan önceki operasyonlar da dahil örnek versene Atatürk düşmanı, milliyetçi olmayan hüloogcu olan bir JOH, POH, özel kuvvetler mensubu öldü diye. Veremezsin.

AKPli vakti zamaının feto işbirlikçisi, pkk işbirlikçilerinin zoruna giden durum.

(bkz: Musa Özalkan) Sosyal medyada paylaşımlarına bakın. Türkçü, Atatürkçü.
(bkz: Oğuz Kaan Usta) Sosyal medyada konuşmasını dinleyin, adına bakın. Adı abdurrahman ebusuud bilmem ne değil. Türkçü Atatürkçü.
(bkz: Mehmet Muratdağı) Sosyal medyada fotolarına bakın. O bozkurt yapan eller Türkçülüğünü gösteriyor. Her Türkçü, her milliyetçi Atatürkçüdür.
(bkz: Fatih Mehmethan) Sosyal medyada fotolarına bakın, Pazusunda dövme olarak AKPlilerin asker peçlerinden söktürdüğü Göktürkçe Türk yazıyor ve üzerinde de ayyıldız var. Türkçü Atatürkçü.

ve CHP üyesi şehidimiz. (bkz: Ali Gümüş) Mersinli, terör destekçisi vs chpli olsa asker olmaz. Sosyal medyada yazılarını bulamadım. Ama CHPlilerin çoğunluğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri.

Nerede burada hülogggcular? Neden Afrin'e gidenler Kızılelma diyor da Kudüs demiyor? Neden Afrin'e gidenler Bozkurt yapıyor da Rabia yapmıyor? Neden Afrin'e gidenler Ne Mutlu Türküm diyene diyor da ne mutlu Arabım demiyor? neden afrine gidenler Türk Milliyetçisi de her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alırımcı değil?

Korkaksınız. Terör bölgesinde askerlik yaparken o korkaklığınızı gözlerimle gördüm. JÖHten kobra şöförlüğüne geçen Türkçü rütbeli çözüm sürecine terör bölgesinde söverken, Trafik jandarma olan AKPli rütbeli çözüm süreci çok iyi oldu korkmuyoruz, çok rahat buralar diyordu. Sonuç? JÖHçü savaşmaktan kaçmadı ve G.doğuda çözüm süreciyle güçlendirilen terörden dolayı şehit oldu trafik jandarma gitti ilk fırsatta batıda ceza kesmeye devam etti.

Mustafa Kemal'in askeri olmayan subayların harbiyeye alınması yıllar yılı engellendi. Sızma girişiminde bulundular, sızdılar, Balyozla ergenekonla Mustafa Kemal'in askerlerini içeri attırdılar. Sonra. F16lar milleti bombaladı. Asker mustafa kemal'in askeri olduğu sürece korkusuzdur. iktidar Suriyeye Peşmergeyi ıraktan geçirip afrine yığınak yaptırsa da gıkını çıkarmaz koşa koşa iktidarın yığıdığı teröristleri öldürmeye gider ve şehit olur. Çünkü o Türktür. Savaş onun için düğündür.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.