bugün

-insanın içinde bulunan öz benlik,çıplak gerçeğimiz.
-beğenilen,hoşlanılan,hoşa giden şeyi anlatmak için kullanılan sıfat.
"her nefis ölümü tadacaktır" sözündeki tatma eylemini yapacak oloan şey
ruh, can, yaşam, kişi, öz anlamıyla insandaki doğuştan gelen eğilim ve bedenin istekleri.
tasavvufî bir terim olarak, insanları doğru yoldan uzaklaştıran altbenliğe denir. bu freud 'un bahsettiği 2. benlik olarak da düşünülebilir.
dünyayı bir imtihan yeri olarak düşünen tasavvuf düşüncesine göre insanin içbenliğini, nefsini yola getirmesi için iki yola başvurması gerekir: tasviye-i nefs ve tezkiye-i nefs. bunlar ruhu kötülüklerden arındırırlar.

nefsi arındırma yedi aşamada gerçekleşir:

*nefs-i emmare
*nefs-i levvame
*nefs-i mülhime
*nefs-i mutmainne
*nefs-iraziye
*nefs-i marziye
*nefs-i kudsiyye
sözlük anlamı öz varlık ve kişilik olan sözcük. aynı zamanda bir beğenme nidası olarak da kullanılmaktadır..
(bkz: nefise karatay) * *
insanı insan yapan olgu. bir hadiste şöyle söylenmiştir "allah katında hayvan ve meleklerin yeri sabitir, insana ise nefis* bahşedilmiştir, insan nefsini terbiye ettikçe melekten de üst olabilir fakat nefsinin yolundan gittikçe hayvandan da aşağı olur"
ülkedeki işçi ve memurlar bayramda eşek gibi çalışırken, kendisine ve meclise tatil izni veren, bu tatilde de günlüğü binlerce ytl'lik villalarda tatil yapan, bir de bunların üstüne din konusunda ahkam kesen siyasilerin; ayrıca jet-ski üstünde, havuzlarda gününü gün eden hacı hocaların yenik düştüğü olgu.
şeytanın içimizdeki konsolusudur.
on saniye kuralı olmayan edepsiz.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.