1. 1.
  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) söz, davranış ve hareketlerine dair bize ulaşan haber.
  5 -6 ... mask
 2. 2.
  (bkz: Hadis-i Kutsi).
  1 -1 ... mask
 3. 3.
  sonradan olan manasında da kullanılır.
  1 ... mask
 4. 4.
  ayriyeten hadise kelimesinde olduğu gibi (aslında a'nın üstüne inceltme işareti konarak yazılmalıdır), alakalı kelimeden türetilme "hâdis" kelimesi meydana gelen manasındadır.
  ... kejman67
 5. 5.
  Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: "Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah (ASM)'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir"

  Ebu Davud, Sünne, 6
  3 -5 ... kisinin degeri aradigi seydir
 6. 6.
  Allah'ın muhteşem Kur'an'ı tüm soruları yanıtlamaktayken doğruluğu tartışmalı metinler üzerine din inşe edilmesine neden olan rivayetler dizisine hadis denir.
  Kur'an'ı Kerim gibi Allah'tan gelmemiştir. insandan insana aktarılan sözler dizisidir. Çoğunlukla Peygamberimizin yaşama ilişkin sözleri ile öğütlerini aktarmak gayesiyle söylenmiş ve tarihler boyunca dilden dile, yazıttan yazıta aktarılagelmiştir. Bu anlamda oluşturuluşu ile güvenilirliği Hıristiyanlığın incil'inden farklı ve fazla değildir. Aralarında gerçeğe isabet edenler olacağı gibi bin küsur yıllık dinler folklorunda bir takım kişi ya da oluşumların uydurdukları da maalesef görülmektedir. Çelişkiye ve dinde kargaşaya yol açar. Kaldı ki, hadislere kutsallık atfedeceksek Hz. Muhammed'in "Benim sözlerimi bir yere yazmayın, Allah'ın Kur'an'ı her soruya yeter" deyişini de göz ardı etmemek gerekir. Hal böyle olunca hadisler ortaya kocaman bir ikilem çıkmasına yol açmaktadır.
  7 -2 ... roknorinto
 7. 7.
  sahte hadisler yüzünden hadise sırt çevirmek misyonerler tarafından çıkarılan sahte kuran yüzünden islam'a yüz çevirmekten farksızdır. peygamberin sözlerine özlü söz muamelesi yapan çok değerli arkadaşlar herşey kuran'da yazıyor sözüyle aslında ne kadar yüzeysel bir yaklaşımda olduklarını gözler önüne seriyorlar. kuran özdür, roman okur gibi okuyup anlaşılmaz, tefsir, hadis, bunlar kuran'ı açıklamak içindir, inanmayacak adam kuran'ın değişmediğine de inanmaz, hadis'in önemine de, hz. muhammed'in "benim sözlerimi bir yere yazmayın, allahın kur'an'ı her soruya yeter" sözünün uydurma olmadığı ne malum, işine gelince gerçek hadis, işine gelmeyince uydurma, sakın araştırma, demek ki din lastik değilmiş, nereye çeksen gelmiyormuş, hmm.
  3 -5 ... kisinin degeri aradigi seydir
 8. 8.
  itibar etmediğim rivayetler bütünü.
  en güvenilir hadis kitaplarında dahi dogrulugu tartısılacak tonla rivayet varken, benim içlerinden kimini seçmem, kimini elemem benden beklenemez.
  müslüman olan kimse, kuran'ın değişmediğine ve değişmeyeceğine tümden gelerek de olsa inanır, zira başka bir alternatifi yoktur.
  kuran'ın ilk halini korudugu su götürmez bir gercekken, hz.muhammed'in ölümünden çok sonraları derlenip toplanan hadislere itibar etmek, benim mantık sınırlarımı zorluyor.
  eğer hz.muhammed kendi sözlerinin ve davranıslarının kitaplaştırılmasını uygun görseydi, bunu plan dahilinde uygular, ve harekete geçirirdi.
  bugun islam dini saf halini yaşayamıyorsa, allah ve kuran adına kafalar kesiliyorsa, çok fazla mezhep ve amacından tamamen sapmış tarikatlar varsa, bunun yegane nedeni elimizdeki tek ve en mükemmel kaynaktan uzaklaşılmasıdır, allah ile kul arasına aracılar sokulmasıdır.
  başka ne olabilir?
  7 -4 ... sengitbengeliyorum
 9. 9.
  kaynakları esas alınarak yapılan sınıflandırmaya göre hadisler iki kısma ayrılır:
  a.nebevi hadis: peygamber (s.a.v.)'in sözlerini,fiillerini ve
  takrirlerini ifade eden rivayetlerdir.
  b.kutsi hadis: manası allahu teala'ya, sözle ifadesi ise peygamber (s.a.v.)'e ait olan
  hadislerdir.
  8 -5 ... desiree
 10. 10.
  hz. muhammedin kural niteliğindeki söz ve davranışlarıdır. ayrıca bu söz ve davranışları inceleyen bilim.
  2 -2 ... unique270