1. 1.
  dünyanın en büyük mimarlarından birisi olarak kabul edilen, dünya çapında bir çok üniversitede dersler konu olan 1489 kayseri doğumlu türk mimardır.Knedinise ve ailesine dair bir çok çelişkili bilgiler mevcuttur.
  1.süleyman döneminde savaşlara katılmış daha sonra subaylığa terfi etmiş ve baş teknisyen olmuştur.
  Tebriz seferi sırasında Van Gölü'nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması üzerine kendisine haseki unvanı verildi
  I. Süleyman (Kanuni), II. Selim ve III. Murat olmak üzere üç padişah döneminde mimarbaşılık etmiş, imparatorluğun gücünü simgeleyen mimarlık başyapıtlarının tasarlanıp uygulanmasında birinci derecede rol oynamıştı
  Yola çıkış noktası geleneksel biçim ve plan şemaları olmasına karşın, bunlara katı bir biçimde bağlı kalmamış, koşulların gerektirdiği yerlerde yeni biçimlere yönelmiş, böylece eski ile yeni arasında bir bağ oluşturabilmiştir. Sinan'ın yapıları mimarlık bakımından olduğu kadar mühendislik bakımından da önem taşır. Bu nedenle "ser mimârân-ı cihan ve mühendisân-ı devran dünyadaki mimarların ve zaman içindeki mühendislerin başı" diye anılmıştır. Yapılarının çoğunun 400 yıl sonra bile ayakta duruyor, hatta kullanılıyor olması, onların taşıyıcı sistemlerine olduğu kadar temellerine de özen gösterilmiş olmasındandır.
  Sinan'ın mühendis yanı su yollarıyla köprülerinde ortaya çıkar. Bunlarda zamanının sahip olduğu tüm mühendislik bilgilerini uygulamış, hatta kimi zaman onları aşan, ileri götüren tasarımlar gerçekleştirmiştir. istanbul'un su sorununu çözmekle görevlendirilmiş, bentleriyle, tünelleriyle, su yolları ve su yolu kemerleriyle, biriktirme ve dağıtma yapılarıyla uzunluğu 50 km'yi aşan ve Kırkçeşme adıyla bilinen su yapılarını gerçekleştirmiştir. Süleymaniye Külliye'sine 53 milyon akçe harcanırken Kıkçeşme yapılarına 43 milyon akçe harcanmış olması da zamanında bunlara verilen önemin bir başka göstergesi olmaktadır.
  Osmanlı-Türk mimarlığı onunla birlikte bireşim sürecini tamamlamış, arayış aşamasından klasik dönemine geçmiştir. Bu geçiş, biçim olarak kubbeyi, düzenleme ilkesi olarak da merkezi planlı yapıyı anıtsal bir mimarlığın en önemli öğesi olan kubbeyi ve ona bağlı taşıyıcılar sistemini en yalın ve açık biçimde kullanıp onu anıtsal mimarlık düzenlemelerinin çekirdeği durumuna getirmek Osmanlı-Türk mimarlığının dünya mimarlığına bir katkısıdır. Böylece hem Doğu, hem Batı ile ilişki içinde olan, Anadolu ve Akdeniz kültürlerine sahip çıkan bir Osmanlı-Türk islam mimarlık bileşimi ortaya çıkmıştır.

  Bu, yapıya katkıda bulunan öteki sanatları da etkilemiş, imparatorluğun her yerinde ki yapı eylemleri için yol gösterici olmuştur.

  kaynak: http://www.kimkimdir.gen.tr
  9 ... msd
 2. 2.
  (bkz: mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi)
  3 ... freedean
 3. 3.
  kendisi aslen ermeni simon idir.

  --spoiler--
  Ağırnas Köyü'nden Ermeni Simon Usta'yı ne yapacaktık peki? Ne Simon'u, sünnet edip Sinan dedikti ya! Onu Simon yapanda Osmanlı'ydı ama; Ağırnas'ta kalaydı, kilise tamircisi Simon ustaydı!
  --spoiler-- * *

  edit: entry ilk yazıldığında yanlış bilgi verilmiştir. fatih camii'nin sütunlarını fatih sultan mehmet'ten habersiz kestirdiği için idam edilen 'mimar atik sinan'dır. marjinal fayda' ya teşekkürler.
  3 -3 ... steril mikrop
 4. 4.
  aslen kayseri ağırnas'lıdır. mimar diye anılsa da aslında inşaat mühendisidir*. tanrı dağı kadar türk hira mağrası kardar müslümandır.
  7 -3 ... palta
 5. 5.
  Gün itibariyle ölüm yıldönümü olan büyük Türk mimarı.
  1 ... sulh
 6. 6.
  Batı'da Leonardo ne ise, bizde de Sinan odur...
  Bir dahidir...
  Ustalık Eserim dediği (bkz: Selimiye Camii)'ni gezerseniz dehasına vakıf olabilirsiniz...
  7 ... victor
 7. 7.
  ermeniolduğu sürekli olarak gizlenilmeye çalışılan osmanlı ermenisi mimar.
  1 -8 ... letranger
 8. 8.
  baba ve piç adlı elif şafak kitabında romanda geçen ermeni karakterlerin sıkça adını andığı ünlü mimar... aslen ermeni olduğunu öğrenince birçok türk gencinin de şaşıracağı zattır kendileri...
  1 -1 ... metamorfoz
 9. 9.
  türk masonlarının çıkardığı bir derginin adı... çok güzel yazılar vardır...
  ... demolay
 10. 10.
  topraklarımızda tek yüksek mimar olmayan mimardır. içimiz dışımız yüksek mimar dolu ama estetikten uzak memleketimizi rahmetli görse ağlardı herhalde. ahirette yenibosna-bağcılar kazı alanında çalışmış bir arkeologla karşılaşırsam diye bayağı tırsıyorum. adama ne derim sonra.
  3 ... collector