1. 1.
  karl marx'ın sözüdür.
  30 -10 ... indoor rain
 2. 2.
  burada anlatılmak istenen bir din oligarşisi veya papa baskısı degildir.sosyalist düşünce özgür bir ahlak yasası olusturmak ister ve butün insanlar buna ayak uyduramaz.
  arada düzene uymayacak olan kütüklerin bari en azından tanrı korkusu ile terbiye edilmesinin iyi bir yöntem olacagı düşünülür.sosyalist düşünce materyalisttir.
  12 -3 ... electronica
 3. 3.
  (bkz: aile kitlelerin afyonudur)
  ... rockonbaby
 4. 4.
  marx ın dinler konusundaki bilgisizligini ortaya koyan talihsiz bir cümlecik..
  (bkz: marksizim ve diğer batı düşünceleri)
  9 -25 ... powerofaith
 5. 5.
  "karını döv" diyen bir dine, bilerek söylenmiştir. ayrıca müslümanlıktan kat be kat fazla geçmişi, dayanağı, felsefesi olan dinlere laf atmanız afyonu köküyle nargileye kattığınızın resmidir. hatta iki nefes sonra islam da çok "....." bir din olacaktır.
  16 -10 ... child
 6. 6.
  bu kavram ahlaki zaafiyet denilen olgu ile birlikte işler. zira "ahlak" nietzscheden beri görelidir. günümüzde, en azından muasır mediniyet seviyesine ulaşmış hukuk sistemlerinde ve hatta ülkemizde kötü eğilimlerin !hiçbiri! fiziksel şiddet ile terbiye edilmemektedir. insan hakları şiddeti yasaklamıştır.

  oysa nisa suresinin 34. ayeti diyanet meali ile aşağıda aynen copy-paste dir.
  ---
  Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar.12 Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. iyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı13 korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.14 Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
  ---

  bu bağlamda islamda "dövme" yoktur demek en hafif tabirle kuran ı reddemektir.
  10 -4 ... child
 7. 7.
  karl marx ın büyük oranda doğruluk iceren sözüdür. zira dinsel kimi ritüeller ve sorgulanmaması gereken inanclar bünyede afyon etkisi yapmaktadır.

  fakat marx ın ürettiği sistemde biraz da tepkisel teorilerin etkisiyle afyonik bir yapıya girmmis ve marx ın tarzında diyalektikten determinizme bir gecis gözlenmistir.
  6 -4 ... sosyoklon
 8. 8.
  doğruluğu tarih içinde kanıtlanmış söz öbeğidir. bugun bile ülkemizde din üzerinden siyaset yapan partiler mevcuttur. ancak elbette burda sorumluluk dinin degil, insanların inanç zaafından faydalananlarındır. ilahi adalet inancının kişiyi pasif ve kaderci olmaya yönelttiği çok açıktır. ancak elbette dinin de yardımlaşma, iyi insan olmak isteme gibi iyi etkileri mevcuttur. insanlık kendine verilen doğayı bile bu kadar suistimal etmişken, yapay bir şekilde dünyaya sokulan din kavramını da elbette suistimal edecek,çıkarına göre yontacaktır.
  6 -2 ... plug in baby
 9. 9.
  futbol, basketbol, porno endüstrisi, tv şovları gibi yeniliklerin eklendiği listenin baş kahramanını içeren tanım.

  maddi bir üretim yaratmayan her olgu, materyalizme göre, doğal olarak "gereksiz uğraş", "verimsiz yapı", "uyuşturucu" olarak nitelenir.
  5 -3 ... bl
 10. 10.
  kitleşenleşen her düşünce için geçerli olacak önerme. nitekim aynı problem ideolojilerde de görülmüş ve zaman içinde marxismde afyonlaşmıştır.
  6 -2 ... registerlater