1. 1.
  karl marx'ın sözüdür.
  30 -10 ... indoor rain
 2. 2.
  burada anlatılmak istenen bir din oligarşisi veya papa baskısı degildir.sosyalist düşünce özgür bir ahlak yasası olusturmak ister ve butün insanlar buna ayak uyduramaz.
  arada düzene uymayacak olan kütüklerin bari en azından tanrı korkusu ile terbiye edilmesinin iyi bir yöntem olacagı düşünülür.sosyalist düşünce materyalisttir.
  12 -3 ... electronica
 3. 3.
  ideologların insan psikolojisinden uzak,sosyal yapının nasıl gelişim gösterdiğinden bihaber,sıcak koltuğunda oturup çayını yudumlayarak karaladığı fikirleriyle yürütülen sistemler yüzünden yıllarca kan kusan bir dünyayı gördükten sonra insanı düşündüren bir fikir.

  sovyet rusya'nın kanlı rejiminde ölen onca insanı düşündükçe,aç kalan milyonları gördükçe ne kadarda haklı (!) dedirten bir söz.

  benito mussoli'ni ve hitler'in faşizminin kanlı ellerinde can veren yığınlardan,mao'nun zulmünde harcanan onca bedenin ardından ''acaba'' dediğim marx'ın sözü.

  insan elinin kirlettiği,tahrife boğduğu kutsal kitaplardan türeyen dinlere bakarak düşünen insanın batabileceği bir batağın dip kısmıdır.

  aslında bir ölçüde haklıdır.

  kadın insan mı dır ?
  sorusunu tartışan hristiyanlar için marx doğru söylemiştir.
  budist rahibin pısık öğretisi karşısındaysa tamamen haklıdır.
  katle destek olan tevrat için söylenirse uygundur.
  sofralarımızın kırmızı et kaynağı ineği,sıçarak öldürdüğümüz fareyi ilah edinen bir mantık içinse bu serzeniş,o zaman marx az bile söylemiş.

  islam için diyorsa eğer fikirlerindeki onca hataya bir yenisini eklemiştir.

  islam;
  isevilikteki ve tevrattaki gibi kadını ayaklar altına almaz,cennet anaların ayakları altındadır sözüyle,cenneti kadının ayaklarının altına yayar.

  islam kadının erkekle eşit olduğunu söyler.
  ona boşanabilme hakkından evlilik teklif etme hakkına kadar sayısız hak tanır.
  kocayı karısı etrafında pır döndüren bir aşığa,bir dosta çevirir.

  ilk vahyi oku diyerek ilme yönlendirir.
  tafekkürü(düşünmeyi)en faziletli uğraş olarak tanımlar.
  düşünen bir insanın uyuşuk durmasıysa olanaksız olacağından marx'ın bu sözünü islam için söylendiğinde yerin dibine geçirir.

  marx'ın ekonomi üzerine yaptığı söylevlerin kof çıktığını gören bir zihnin yine islam'ın ''düşün!'' uyarısını hatırlayarak çöp tenekesine sallayacağı bir sözdür.

  tarih incelendiğinde haksızlığı gün gibi ortada olan,bir sözdür.
  19 -20 ... mosquito
 4. 4.
  (bkz: aile kitlelerin afyonudur)
  ... rockonbaby
 5. 5.
  marx ın dinler konusundaki bilgisizligini ortaya koyan talihsiz bir cümlecik..
  (bkz: marksizim ve diğer batı düşünceleri)
  9 -25 ... powerofaith
 6. 6.
  din kavramına sıkı sıkıya bağlı toplumların, medeniyet düzeyinde nerelerde olduklarını görünce katılmamanın mümkün olmadığı önerme.

  asıl anlatılmak istenenin "dinin dogmatik olduğu" ve tartışmaya, dolayısıyla da gelişime kapalı olduğudur.
  11 -6 ... ferrole
 7. 7.
  "karını döv" diyen bir dine, bilerek söylenmiştir. ayrıca müslümanlıktan kat be kat fazla geçmişi, dayanağı, felsefesi olan dinlere laf atmanız afyonu köküyle nargileye kattığınızın resmidir. hatta iki nefes sonra islam da çok "....." bir din olacaktır.
  16 -10 ... child
 8. 8.
  bu kavram ahlaki zaafiyet denilen olgu ile birlikte işler. zira "ahlak" nietzscheden beri görelidir. günümüzde, en azından muasır mediniyet seviyesine ulaşmış hukuk sistemlerinde ve hatta ülkemizde kötü eğilimlerin !hiçbiri! fiziksel şiddet ile terbiye edilmemektedir. insan hakları şiddeti yasaklamıştır.

  oysa nisa suresinin 34. ayeti diyanet meali ile aşağıda aynen copy-paste dir.
  ---
  Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar.12 Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. iyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı13 korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.14 Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
  ---

  bu bağlamda islamda "dövme" yoktur demek en hafif tabirle kuran ı reddemektir.
  10 -4 ... child
 9. 9.
  karl marx ın büyük oranda doğruluk iceren sözüdür. zira dinsel kimi ritüeller ve sorgulanmaması gereken inanclar bünyede afyon etkisi yapmaktadır.

  fakat marx ın ürettiği sistemde biraz da tepkisel teorilerin etkisiyle afyonik bir yapıya girmmis ve marx ın tarzında diyalektikten determinizme bir gecis gözlenmistir.
  6 -4 ... sosyoklon
 10. 10.
  doğruluğu tarih içinde kanıtlanmış söz öbeğidir. bugun bile ülkemizde din üzerinden siyaset yapan partiler mevcuttur. ancak elbette burda sorumluluk dinin degil, insanların inanç zaafından faydalananlarındır. ilahi adalet inancının kişiyi pasif ve kaderci olmaya yönelttiği çok açıktır. ancak elbette dinin de yardımlaşma, iyi insan olmak isteme gibi iyi etkileri mevcuttur. insanlık kendine verilen doğayı bile bu kadar suistimal etmişken, yapay bir şekilde dünyaya sokulan din kavramını da elbette suistimal edecek,çıkarına göre yontacaktır.
  6 -2 ... plug in baby