1. 1259.
    PriceWaterhouseCoopers tahminine göre 2030 yılında gayri safi milli hasılası 4.73 trilyon dolar ile 6. büyük ekonomi olacak ülke.
    ... recomax