bugün

kıbrıs ta anlaşmazlığın toplumlarası görüşmelerle çözümünü hedeflayen plandır.

bir kaç kez denenip başarısız olunmasına rağmen tekrar gündeme gelme ihtimali mevcuttur. *
kıbrıs'ta yapılan ve rum tarafının reddettigi referandum oncesi bahcesehir universitesi'nin duzenledigi kıbrıs forumunda gonullu oldugum icin tamamını okumak zorunda kaldıgım plan. ayrıca bu konferans sayesinde pekcok aakademisyenle tanısmıstım. ama kanaatimce maalesef kabul edilme ihtimali dusuk olan plan.
1. kıbrıs'ın ismi birleşik kıbrıs cumhuriyeti (the united cyprus republic ) bu devletin bağımsız, uluslararası tek bir yasal kimlikle egemen ve kıbrıs rum devleti (greek cypriot state) ve kıbrıs türk devleti (turkish cypriot state)'in iki kurucu devletten (constitutuent states) oluşan federal bir yönetimdir.

2. kıbrıs türk devleti'nin toprak oranı birleşik kıbrıs cumhuriyeti'nin % 28.5'tan 29.2'ye sahil şeridi ise % 41'den % 52'ye yükseltilecektir.

3. köy veya kasabalarda yeniden yerleşilecek malların oranı %14'den %20'ye çıkarken bu oran kurucu devletin %9 yerine %10'unu geçemeyecektir.

4. kıbrıs türk devleti tüm karpaz topraklarına ve lefkoşa -mağusa yolu (pirhan hariç) sahip olacaktır.

5. yeni güzelyurt'un inşası şimdiki güzelyurt'un kuzeyinde olacaktır.

6. pergama'da kıbrıs türk belediyesi sınırları içerisinde kalan bölge ve dikelya üssüne giden direk yol olarak 10 kilometre karelik alan kıbrıs türk devleti'ne devredilecektir. bu kural annan planı'nın kabulü halinde geçerli olacaktır.

7. ikamet hakkının sınırlanması, federal yasama organlarında diğer kurucu devletten gelip yerleşenlerin yer alamaması ve sadece yaşadıkları kurucu devletteki yerel seçimlere katılma hakları olması getirilmektedir.

8. ikamet hakkı ile ilgili düzenlemeler şöyle olacaktır:

a- dört yıllık moratoryum süresi altı yıla çıkmaktadır.

b- ikinci aşamada 7-10 yıllarında nüfusun %7'si kadar

c- diğer aşamada 11-15 yıllarında nüfüsun %14'ü kadar

d- sonuç olarak nüfusün %28'i yerine %21'i oranında dönüş olabilecektir.

e- yaşı 65 üzeri olanlar yedi yıllık moratoryumdan sonra geleceklerin sayısına dahil olacak şekilde iki yıllık moratoryum sonunda dönebileceklerdir. bu hak bu kişilerin eş, çocuk ve kardeşlerini de kapsamaktadır.

f- sınırlamalar türkiye'nin avrupa birliği üyesi olması ile kalkacak ancak her halükarda geçmiş deneyimler ışığında 20 yıl sonra konu yeniden değerlendirilecektir.

9. yeni metinde dini yerler için yapılan tanım yeniden yapılmakta ve dini yerin bahçe ve bütünü olan bölümlerini de belirlenen maksimum sınır içerisinde olmak koşulu ile düzenlemektedir.

10. toprak ayarlamasına tabii bölgelerde ciddi inkişaf yapanlara buraların uzun vadeli kiralama (long-term lease) imkanı getirilmektedir.

11. yurttaşlık ve türk ve yunan vatandaşlarının muhacereti

12. kıbrıs yurttaşlığına ilişkin olarak 1960'ta kıbrıs yurttaşı olanlar ve bunların soyundan gelenler dışındaki kıbrıs yurttaşı olacakların sayısı 33,000 kişiden tüm katagorilerle en yüksek olabilecek 45,000 kişiye çıkarılıyor.

13. ilgili kurucu devlette daimi ikamet izni alacak olan türk ve yunanlıların oranı kuruluş anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile kurucu devletler nüfusunun %10'u olurken gelecekte bu tür göçmenlerin oranı %5 olacaktır.

14. kıbrıs'ta geçici ikamet eden öğrenci ve öğretim görevlileri bunlara dahil olmayacağı gibi bu statülerin kıbrıs'ta kalış süreleri yurttaşlık talep etmelerinde dikkate alınmayacaktır.

15. kıbrıs yurttaşlığı talep edebilmek için 7 yıl olan ikamet süresi 9 yıla çıkarılıyor.

yönetim

16. federal yönetim yerinin lefkoşa ve varoşlarında olması öngörülmektedir.

17. türkiye ve yunanistan ab üyelik sözleşmesi ve tesis anlaşması'na uyumlu olmak üzere en ayrıcalıklı ülke statüsünde olacaklardır.

18. en önemli 10 diplomatik misyondaki personel sayısı iki kurucu devletten eşit sayıda olurken birisi misyon başkanı, diğeri ise başkan yardımcısı olacaktır.

19. özel çoğunluk gerektiren 'anlaşmaların imzalanması, kıbrıs'ın hava sahası, kara suları, kıta sahanlığı'na özel ekonomik alan ve birleşik (yakın) alan' daha dahil edildi.

20. federal yönetim bir kurucu devletin yasalarına karşı suç işleyenleri tüm suç işleyenler ve kurbanları aynı kurucu devletten ise kapsamayacak ve bu yetki ilgili kurucu devlete kalacaktır.

21. yüksek mahkeme'de kararlar alınırken kıbrıslı yargıçların oybirliği olmaması durumunda çoğunluk aranacaktır. kıbrıslı yargıçların çoğunluk sağlayamaması durumunda yabancı yargıçlar birlikte hareket ederek ve tek oy olarak karara katılabilecekler.

22. her birey kuruluş anlaşması, anayasa veya federal yasanın uygulamaması halinde yüksek mahkemeye başvurma hakkına sahip olacaktır.

23. geçmişte alınan borçlardan eğer bu borçlanma her iki kurucu devlette yaşayanlar için kullanılmamışsa ilgili kurucu devlet sadece kendi nüfusunun yararlandığı geçmiş borçlanmalardan sorumlu olacaktır. dışa karşı birleşik kıbrıs cumhuriyeti sorumlu olmakla birlikte bu borç ilgili kurucu devletten tahsil edilecektir.

24. federal yönetim katma değer vergilerinin üçe birine sahip olacak geriye kalan üçte bir kurucu devletlere nüfusları oranında, diğer üçte bir ise toplandığı kurucu devlet esas alınarak dağıtılacaktır.

güvenlik ve garantiler

25. tesis anlaşması ile 6000'er yunan ve türk askeri geçiş döneminden sonra kıbrıs'ta kalacaktır.

26. asker, sayısı 2010'da yeniden değerlendirmeye alınacaktır. türkiye'nin avrupa birliği'ne girmesinden sonra yunanistan ve türkiye askerlerini geri çekecektir.

27. türkiye ve yunanistan arasında bm'nin taraf olmadığı mutabakat ışığında şeffaflığın sağlanması amacıyla askerlerin bir yerden diğer yere hareketlerinden bilgilendirme süresi 14 günden 48 saate indirilmekte aynı şekilde açık arazi tatbikatlarında bu süre 72 saate indirilmektedir.

28. türkiyenin ab üyeliğine kadar, kıbrıs’ın uluslararası askeri bir amaç için kullanılabilmesi iki kurucu devlet yanında türkiye ve yunanistanın da onayını gerektirecektir. türkiyenin üyeliğinden sonra kurucu devletlerin onayı yetecektir.

avrupa konuları

29. avrupa birliği ve avrupa konseyi (council of europe)'a kuruluş anlaşmasını kabul ve onay çağrısı yapılır.

30. kıbrıs'ın ab devlet ve hükümet başkanları toplantılarında temsiliyetinin sürekliliğini sağlamada başkanlar konseyinde ab'la ilişkilerden sorumlu üye bu toplantılarda kıbrıs'ı temsil edecektir.

31. türk vatandaşlarının da yunanlılar gibi ülkeye giriş ve oturma hakları avrupa komisyonu, kıbrıs ve türkiye arasında kuruluş anlaşmasının yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde görüşülecek ve bu prensip ve kıbrıs'ın schengen mevzuatında yer alması ile uyumlu olacaktır.

32. federal yönetimin avrupa para birliği ile avrupa birliği anlaşmasının anlamlaştırılmasında daha yakın işbirliği için gerekli önlemleri alma yetkisine sahip olacaktır.

geçici uygulamalar

33. geçici yüksek mahkemenin olası kıbrıslı olmayan bir mukayyidi ve bu mukayyidin iki yardımcısı olacaktır.

34. geçiş süreci olan dönemde her kurucu devletin topraklarında kullanılması muhtemel yol veya toprak ayarlamalarına ilişkin kamu güzeni ve güvelik konuları ile ilgili her iki taraftan ikişer ve bm'den bir kişinin katılacağı bir komite oluşturulacaktır.

35. anayasanın geçici hükümlerine kayıp kişilerle ilgili sonuçlar yer alacaktır.

ekonomik hayat

36. anayasa ve geçici düzenlemelere iki kurucu devletin ekonomilerinin yakınlaştırılması ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik federal ekonomik politikalara özel dikkat çeken düzenlemeler getirilmektedir.

37. iş adamlarının ithalat ve dağıtımla lisans konularındaki hakları düzenlenmektedir.

38. federal yönetim hesaplarını euro üzerinden tutacaktır.

39. döviz hesaplarının şimdi hangi bankada ise orda kalmasına olanak verilmektedir.

40. ab ve bm'den bir çözümün uygulanmasını destekleme için uluslararası bağış toplamak amacı ile konferans çağırması talep edilmektedir.

41. referandumda sorulacak soru şu şekilde basitleştirilmiştir.

'kuruluş anlaşmasını tüm ekleri ile ve aynı zamanda kıbrıs rum/kıbrıs türk kurucu devletin anayasası ve bunlara bağlı olarak yürürlükte olacak yasaları onaylıyormusunuz?evet/hayır'
annan halimizden annan?sorusunu sordurtan kendi gitmiş adı kalmış dostlar hatırlasın tadındaki plan.Annan emekli olmuş yerine gambari gelmiştir.Kıbrıs tarihinde en populer ve renkli günlerini yaşadıktan sonra tıpkı hayata geçirilememiş diğer BM planları gibi tarih kitaplarında yerini almıştır. *
ver de kurtuldu zihniyetinnin bir planıydı. Rumların ya hep ya hiç felsefesiyle hareket etmesiyle gerçekleşemeyen Kıbrı'ı türksüzleştirme planı.
ne zaman pratikte uygulanmasi mumkun olmayan bir plan uydurursa birlesmis milletler, o plana bir sekilde ekledikleri isim
Kendi düşüncen kıbrıs için en uygun plandir. referandum ile iki halka da sorulmustur, kuzey %65 evet diyip güney %75 Hayır demiştir.
Kıbrıs ın az daha elimizden gideceği plandı.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.