1. 1.
  "Örtmek" anlamındadır, kadınların vücut hatlarını belli etmeyecek tarzda, yüzleri, elleri ve ayakları hariç örtünmelerine verilen isimdir.
  9 -1 ... lilith
 2. 1.
  disiligi gorunmez kilmak icindir yoksa sanildigi gibi kisiligi yada kadinligi degil.
  7 -3 ... lemur
 3. 2.
  kendini ilahiyat profösörü sanan birçok kişi tarafından birçok yorum yapılmış olan konu.
  (bkz: zekeriya beyaz)
  -3 ... niedy
 4. 3.
  tesettür, kadınla erkek bir arada olabilsin diye vardır..
  6 -9 ... gulbeseker
 5. 4.
  tesettür ayeti: "mümin kadınlara da söyle: gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). ey müminler! hep birden allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz." (nur suresi, 31. ayet)
  5 -5 ... kutt
 6. 5.
  tesettür ile ilgili Diyânet işleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu kararı:

  http://www.kelamullah.com/dib_diykk.htm
  ... çakan adam
 7. 6.
  müslüman kadın ve erkeklerin giyim şeklidir. ölçü de diyebiliriz.
  3 -3 ... bushi
 8. 7.
  risale i nur'da kadınlar için fıtri olduğu ispat edilmiş* olan, el yüz ve ayak haricindeki kısımların hatlar belli olmayacak şekilde kapanmasından ibaret giyim tarzı.

  .
  Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan* korkar; taarruza mâruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem* olmamak için, fıtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın.

  Malûmdur ki, insan sevmediği ve istiskal ettiği* adamların nazarı*ndan sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı nâmahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder*. Hem tefahhuş* ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve serîü't-teessür* olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren* pis nazarlardan elbette sıkılır. Hattâ işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar, bu dikkat-i nazardan* sıkılarak, "Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar" diye polislere şekvâ ediyorlar. Demek, medeniyetin ref-i tesettürü* hilâf-ı fıtrattır*. Kur'ân'ın tesettür emri fıtrî olmakla beraber, o maden-i şefkat ve kıymettar birer refika-i ebediye* olabilen kadınları, tesettür ile sukut*tan, zilletten ve mânevî esaretten ve sefaletten kurtarıyor.

  Hem kadınlarda ecnebî erkeklere karşı, fıtraten korkaklık, tahavvüf var. Tahavvüf* ise, fıtraten, tesettürü iktiza ediyor*. Çünkü, sekiz dokuz dakika bir zevki cidden acılaştıracak sekiz dokuz ay ağır bir veled yükünü zahmetle çekmekle beraber, hâmisiz* bir veledin terbiyesiyle, sekiz dokuz sene, o sekiz dokuz dakika gayr-ı meşru zevkin belâsını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vâki olduğundan, cidden şiddetle nâmahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti* sakınmak ister. Ve tesettürle, nâmahremin iştahını açmamayi ve tecavüzüne meydan vermemeyi, zayıf hilkati* emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalesi, çarşafı* olduğunu gösteriyor. Mesmûâtıma göre, merkez ve payitaht-ı hükümette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet âdi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın* açık bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine bir şamar vuruyor!

  Lemalar | Yirmi Dördüncü Lem´a | 198

  ayrıca (bkz: baş örtüsü ile özgürlüğünü ifade etmek/@istanbul)
  10 ... istanbul
 9. 8.
  cennetin nimetlerinden faydalanabilmek için (hatta bundan emin olarak) bu dünya'da allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzurla yaşamaktır.
  14 -6 ... desiree
 10. 9.
  (bkz: setr)
  2 ... paradigma