1. 1.
  (bkz: analitik düşünmek)
  (bkz: irrasyonelizm)
  2 ... rasko
 2. 2.
  akılcılık. aklın bilgisine dayanan,doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarımlarda bulan öğretilerin genel adı.
  3 ... frozen hopes
 3. 3.
  alternatifleri icin (bkz: emprisizm), bi de cesidi de sayilabilecek (bkz: idealizm)
  3 ... child
 4. 4.
  gerçek bilgi doğuştandır, kazanılmış değildir görüşünü savunur. rasyonalistler, dünyanın ussal bir düzen içeren bir bütün olduğunu, parçalarının mantıksal zorunlulukla birbirine bağlı bulunduğunu, dolayısıyla da yapısının doğrudan kavranabileceğini düşünür.
  2 ... cikarinbeniburdan
 5. 5.
  genel geçerli doğru bilginin akıl yoluyla elde edileceğini savunan rasyonalizme göre insanoğlu doğuştan doğru bilgiye sahip olarak dünyaya gelir. yapılması gereken aklın ışığında karanlıkta kalan bilgileri açığa çıkartmaktır. kurucusu sokrates tir.
  1 ... witch
 6. 6.
  Doğru bilginin elde edilebileceğini, bu bilginin akla ve düşünceye dayandığını ileri süren görüştür. Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabi, Descartes gibi ünlü düşünürler Rasyonalizm'in önemli temsilcileridir.
  1 ... entropi
 7. 7.
  (bkz: akliyyun)
  1 ... serbest radikal
 8. 8.
  fikir babası sokrates olan, tüm bilgilerin ve varlıkların kaynağının akıl olduğunu öne süren ve sadece insan zihnin algılaya bileceği yani insan aklının dışındaki tüm olguları reddeden, insanları akılla kandırmaya çalışan felsefe türüdür.
  2 ... tiftik kecisi
 9. 9.
  sokrates hiç geometri bilgisine sahip olmayan hiçbir eğitim almamış bir insana bir geometri problemini 'hatırlatma' yöntemini kullanarak çözdürebilmesini savına en büyük dayanak yapmıştır.
  1 ... maruska
 10. 10.
  * akılcılık manasına gelir.
  (bkz: platon)
  (bkz: sokrates)
  (bkz: aristoteles)
  (bkz: farabi)
  (bkz: hegel)
  1 ... unique270