bugün

ait olma özgürlüğünü arttıran şey.. şey.. eee.. bişey..
insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
(bkz: istanbul bilgi üniversitesi)
bir belge uzerinde olmadıkca hicbir yasal gecerliligi olmayan islenmis veri
suje (bilen , bilinç) ile objenin (bilinen , varlık) etkileşiminden doğan ürüne denir.
bireyin beynindedir ve özümsenmiştir.insan beynine gelen veriler(data) işlenerek enformasyon(information) şeklini aldıktan sonra: insanın anlama ve algılama yeteneklerini yaratıcılık deneyimlerini uygulamaya geçirmesiyle oluşacak olan ifadenin bizdeki genel adı.
yalnızlıktır bilgi, kurtlar sofrasında kuzu gibi.karışmaktır kalabalıklara ve çokluktur ve yokluktur...maddenin çok ruhun yok olduğu yer ve günahkar dalgın bir kadın...pahallıdır bilgi, ucuzdur.boyalı bir yalan...ıslaklığımın kurumasını beklediğim yer...
bilgi okulumdur.
kendisine sahip olunduğunda sözlükte paylaşılması moderatörlerce teşvik edilen ama ıvır zıvır olanlarıyla sözlüğün dolup taştığı kıymetli şey.
kendisine sahip oldukça seni kendinden çok uzaklara bırakan şey. ney ? işte bunun cevabı..
pis, kaka.
paranın kaynaklarından ayrıca.
benciller paylasmaz yalnızlasır,
kendine guvenenler tevazu gosterir paylasır.
bulmak kadar kullanabilmekte onemli.

uzaklastırması mumkun degil,
aksine acılması gereken kilitli kapıları acar,
kendini gormeye cesaret edenlere.
(bkz: bilgi mantık ve para) başliğindan hareketle olmaması daha karlı olan şey.
uğruna köle olduğum fakat sorgulayarak öğrenmeye çalıştığım olgudur.
gün geçtikçe önemi artan ve artık kişileri eleme sürecinde önemli bir yer tutan kavram...
yaşam boyunca bitirilemeyen olgu.
bilgi, her şeyin mecazi kimyasıdır. var olan her şey bir bilgidir. olmayan şey hakkında bir bilgiden bahsedilmez. ne varki bilgi çarpıtılır değiştirilir, fakat aslında ve özünde gerçekte var olan şey, saf bilgi veya bilginin eseridir.
bilginin güç olduğunu söyledi zamanında Francis Bacon, sonra bilgiden aldığı güçle olacak, mazlum halkların katlini kahve yudumlarken izledi. bilgi güç değildir. bilgi daha iyi bir birey olabilmek için neler yapmanız gerektiğini öğrenme ve öğretme sürecindeki malzemenizdir.
enformasyon diyerek hede hödö özentiliği yapan insanların aslında kullanması gereken kelime.
meseleyi batı kültürünü referans alarak ele alırsak suje-obje arasındaki ilişkiden öteye geçemeyiz. oysa ıskalanan bir bilgi kaynağı vardır ki o da vahiydir. bu kaynak insanlığın varoluşundan bu yana vardır, kabul etsek de reddetsek de bu kaynak insan yığınları tarafından çağlar boyunca muteber bir kaynak olarak kabul görmüştür. gelelim batı'nın bilgiye kaynak olarak neden deneyi ve aklı esas aldığına? bu soruyu cevaplamak için ortaçağ avrupası'na inmek grekmektedir.

bahsi geçen dönemde avrupa tam bir karanlık içerisindeydi. kilise ve krallıklar, insanlara din ve tanrı adına akıl almaz zulümleri reva görüyorlardı. bu karanlık yapıyı ve zulümleri sorgulayanlar ise kilise tarafından afaroz edilip, akıl almaz işkencelerle öldürülüyordu. (bakz: gelileo). bu sürecin dayanılmaz bir hal alması sonucu avrupalı filozflar halkı kilise ve krallığa karşı örgütleyip fransız ihtilalini (1789) gerçekleştirdiler. artık kavramların ve değerlerin tam anlamıyla alt-üst olma dönemi başlamıştır. kilise tarafından doğuşta günahkar ademin günahı sayılan insan, temiz ve değerli, her şeye ölçü alınan tanrı (kilisenin tanrısı), yeryüzünden kovulmuş ve sözleri para etmez bir varlıktı artık.

işte birçok hayati kavram gibi bilgi kavramının da yeniden tanımlanması bu süreçte gerçekleştirilmişti. zulmü telkin eden, sorgusuz sulasiz kabul edilen vahiy anlayışı bu süreçte yerini deneysel metodla elde edilen bilgi anlayışına bırakmıştır. bu metoda göre laboratuara giremeyen hiçbir şey kabul edilemez, bunun dışında elde edilen bilgilere de dogma yaftası biçilmişti.

peki bu metodun geçerliliği nedir ve insanı ne kadar tatmin eder? bu metdoun insanlığı getirdiği nokta ortada! buyrun işte batı toplumu... huzurun ve sevginin ve bütün insani kavramların iflas ettiği, suç oranın hızla yükseldiği bir toplum. işte buyrun onları taklid eden türkiye v.b. toplumlar.

peki bütün vahiy kaynaklı bilgiler aynı mıdır? burada islam'ın özel ve biricik bir önemi vardır. zira islam aklı muhatab almış, akla önem vermiştir. fakat burada gözden kaçırılmaması gereken bir şey var ki bu muhatablık iki süreçten oluşmaktadır. birincisi islam'ı kabul etmede... islam'ı kabul etmede ölçü akıldır. yani iman etmede ölçü... fakat kaypaklık yampayan dürüst akıl. ikincisi ise iman ettikten sonraki aklın fonksiyonudur ki bu da ancak aklın sadece vahyi anlamakla yetinmesi gerektiğidir. zira sorgulamasını iman etmeden önce yapmıştır akıl. ve iman ettiği maddeler içinde bu da vardır.

özetle denysel bilgi bir yere kadar doğru olmasına rağmen hayata esas kılındığında intihardır.
Bilgi, tanrının zihnine bakabilmemizi sağlayan yegane güçtür. *
(bkz: info)
çok bilen çok ağlar ama aynı zamanda, bilmemek değil öğrenmemek ayıp bir de, biliyorsan söyle bilgin desinler, bilmiyorsan sus alim sansinlar.

bunlardan ışıkla, bilmek kötü birşeydir, çünkü bilginlarin başı şişer açıklamakdan, bildikçe insanlar mutsulaşırlar, mesela ben kolanın içinde ne olduğunu öğrendiğimden beri rahat uyuyamıyorum, bu yüzden öğrenmemek ve bilmemek daha iyi. buradan ışıkla da;
cahiliyet arttıkça, mutluluk, mutluluk arttıkça da ömür artar efendim.

bilgi de, tüm bunların sebebidir ama ne yazık ki bunları bilmenin sonucu yine bilgidir, bu durumda bilmek ve bilmemek elde değildir, çünkü öğrenip öğretebilen, bildiğini gelecek nesile aktaran çok fazla canlı yoktur. bunlardan insan olanı biz olduğumuza göre, diğerine örnek;
bu konudan sıkılanlar için, tıklayınız;
katil balinalar .
süje ve objenin sevişmesiyle oluşan kavramdır. *
Şöyle ki;

Süje(insan)
Bilen
Ben

+

Obje(nesneler)
Varlıklar
Bilinen

=

Bilgi **

ayrıca (bkz: bilgi çeşitleri)
dünya üzerinde satılması en zor olan şey. en berbat, işe yaramaz şeylere bile para vermeye ikna edilebilen insanoğlu, iş bilgiye gelince bedava da olsa istemez, sıkılır, elinin tersiyle iter. öyle birşey.
algılayanla algılananın ortak yapımı.
(bkz: bilgi kim lan)