1. 1.
  mühendislik bilimlerinin, pratikteki uygulamalarında bu yolla elde edilmiş pek çok formül mevcuttur.
  (kolon kiriş,hesapları elektrik tesisatları, kalorifer projeleri, su tesisatı projeleri)

  bu projelerde kullanılan formüllerde matematiksel yollarla ispat edilemiycek sabitler bulunur.

  kasmamak gerektir. onlar uzun uğraşlar, deney ve laboratuar çalışmaları sonucu elde edilmiş sabitlerdir.

  bir örnek.

  moment(kg.cm)=71620 x devir sayısı(d/dak)/güç(bg)

  elektrik mühendisliğinde kullanılan amprik bir formüldür.
  bir motorun döndürme momentini verir.
  2 ... pilotmont
 2. 2.
  Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti
  3 ... verbascum
 3. 3.
  insanın duyumlarından yola çıkarak bilgiye varacağını savunan düşünce sistemidir.en büyük düşünürlerinden biri david humedur.
  2 ... hasnicktir
 4. 4.
  (bkz: john locke)
  (bkz: george berkeley)
  (bkz: david hume)
  2 ... naten
 5. 5.
  adamlar araştırır kasar ama teoride buldukları sonuçlar pratikteki sonuçlara hiç benzemez. o zaman teorik kısmı bir yana bırakırlar ve deneyler ile bir şeyler bulmaya çalışırlar. sonra bulukları şeylerin doğruluğu tartışılmasın diye olayı felsefik olarak yorumlarlar. bu sayede tarihe geçerler falan filan...
  3 ... sagi
 6. 6.
  deneycilik anlamına gelir.
  3 -1 ... unique270
 7. 7.
  bu görüşün önemli temsilcileri john locke ve d.humedur. rasyonalizm e tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  2 ... penny lane
 8. 8.
  bu görüşün savunucularından john locke,tabula rasa yani boş levha manasına gelen örneğini vermiştir. düşüncesine göre insan zihni başlangıçta boş bir levha gibidir, zihin bilgiyle doldukça levhanın üzeri de işlenmeye başlar.

  (bkz: tabula rasa)
  2 ... cekingen
 9. 9.
  elde edilen bilgilerden yola çıkan fesefi akım biçimi.
  1 ... kisil
 10. 10.
  Deneycilik- Felsefede Epistomoloji "bilgi teorisi" probleminde yer alan bir doktrin.

  Bilginin esas kaynağının deney olduğunu ve akılda doğuştan hiçbir bilgi veya prensip mevcut olmadığını söyleyen filozofların görüşüdür.

  Bunlara göre insan zihni doğuştan boş bir levhadır (table-rase). Bütün bilgilerimiz, aklın prensipleri de dahil sonradan deney yolu ile elde edilebilir.

  Yeni doğmuş bir çocuğun zihni balmumundan yapılmış bir plâk gibidir. Duyu organları vasıtasıyla dışardan alınan bütün etkiler bunun üzerine işlenir; böylece bilgi sahibi oluruz.

  Amprizm, bilgilerimizin esas kaynağının akıl olduğunu iddia eden rasyonalizmin zıddıdır.

  Amprizm, herhangi bir filozofun malı değildir..

  Bütün bilgilerimizin ve akim prensiplerinin deneyle sonradan kazanıldığını söyleyen Ampristler, birbirinden tamamen ayrı yaşayan insanların nasıl olup da aynı şekilde düşündüklerini (çelişmeye düşmemek gibi) açıklayamazlar..
  1 ... destination unknown