1. 1.
  araştırmalarını olgulara, gerçeklere dayandıran;metafizik açıklamaları kuramsal olarak olanaksız, pratik bakımdan yararsız gören;deneyle sınanamayan soruları sözde soru olarak niteleyen felsefe görüşüdür.
  5 -1 ... frozen hopes
 2. 2.
  (bkz: sekülerizm) in dayanak noktası olan öğreti..ruhu,vicdanı ve bütün metafizik kuramları yok sayan öğreti..
  3 -1 ... rasko
 3. 3.
  (bkz: emprisizm)in ogludur bu.
  karsilasildiginda gulunup gecilmelidir.. ama fazla olursa, sinirlendirebilir.
  3 -1 ... child
 4. 4.
  amcaoglu icin (bkz: bilimsellik). hepsi zirva ama bunlarin inanmayin. vallahi bak.
  3 -1 ... child
 5. 5.
  sosyolojı sınavında çıktı yamulduk.sınavdan çıkınca öğrendimki kurucusu a.comte miş
  3 ... pavell
 6. 6.
  Auguste Comte'u pozitizmin kurucu olarak kabul etmekten ziyade Sosyoloji'nin içerisinde pozitivizmin önemli bir yer tuttuğunu gösteren bilim adamı olarak görmek daha uygun olur. Kendisi Sosyoloji'nin isim babası olarak temel olarak şuna inanmaktadır; "Sosyal bilimler de tıpkı doğa bilimlerinin kullandığı yöntemi kullanmalı ve bu gerçeklik üzerinden kendi alanlarını incelemelidirler"
  Pozitivizm aydınlanma çağı ile gün yüzüne çıkan, 19.yy'ın sonları ile 20.yy'ın başlarında zirveye ulaşan bir akımdır.
  Oysaki Sosyal bilimlerde pozitivistik bir tavır takınmak oldukça güçtür. Bu alanda; siyah ve beyazlardan ziyade griler, mutlaklıktan ziyade görelilik,ya o ya bu'dan ziyade üçüncü halin olanaklılığı, deneysellikten ziyade gözlem, açıklamaktan ziyade anlama ve yorumlama mevcuttur....
  2 ... dahii
 7. 7.
  pozitivizm ideolojiler cagının, 19.yüzyılın bri ürünü olarak fransa'da dogmustur. pozitivizm 'gercek dünyadaki seylerin' bilgisine ulasılabilecegi varsayımından hareketle belirli önermelere dayanır. buna göre:
  a) bilimin temeli gözlemdir.
  b)bilgimizin gecerliligi , fiziki ilimler gibi daha sistematik bir mantıksal yapı gösteren bilimlere yaklastıkca artar.
  c)bilimsel bilgi belirli bir olgu ile diger bir olgu arasındaki ilintiyi bir 'doga kanunu' seklinde ifade edebilmektedir.
  3 ... şenlik
 8. 8.
  (bkz: isbatiyecilik)
  2 ... serbest radikal
 9. 9.
  pozitivizm kötü müdür? hayır, tanrısallık merkezli dünya algılayışını değiştirmiştir, kitleleri harekete geçirebilen kusursuz(!) ideolojileri ve öncesinde de kapitalizmi doğurmuştur. (iş bölümü)

  sanayi devrimi ile önce insanlığa yeni ufuklar açmış sonra bu ufuklar uğruna insan hayatının niceliğini arttırmıştır. (nitelik gerilemiştir)

  ayrıca toplum mühendisliği gibi müthiş(!) fikirlere yol açmış, toplumların ve dünyanın mükemmel olabileceğine inanmış/inandırmıştır. einstein, newton fiziğini yokettiğinde ve enerji=madde denklemini, enerji=madde ve ışık hızının karesnini çarpımı haline getirince dünya değişime sürüklenmiştir. yani hayatı dünya bazından çıkarıp kainat bazında düşünebilmek, mutlak doğrunun olmadığını ve kainattaki(dünyadaki değil) her bir bokun izafi(değişebilir) olduğunu görünce (einstein) pozitivizm de tarihte yerini almaya başlamıştır. mutlak doğru olamazsa, mutlak doğru bir toplum ve mutlak doğru hayat da olamaz.
  2 ... martin edilen
 10. 10.
  Pozitivizm, Olguculuk iki felsefi düşünceye verilen addır. Her iki düşüncenin de teoloji ve metafizik içermeyen, sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilim anlayışı vardır.

  --- daha eski olan pozitivism Auguste Comte'un 19. yy. da ortaya attığı düşüncedir.
  --- daha yeni olan mantıksal pozitivizm 1920'de Viyana Çevresi tarafından kurulmuştur.

  Yapısal antrolopolojist Edmund Leach 1966 Henry Myers derslerinde pozitivizmi şu şekilde tanımlamıştır.

  Pozitivizm ciddi bilimsel sorgunun, bir dış kaynaktan gelen nihai sebepleri aramayan ama direkt gözleme açık olan gerçekler arasındaki ilişkilerle sınırlı olmasını söyleyen görüştür.

  Pozitivizm aynı zamanda hukuki pozitivizm adı verilen hukuk görüşünün de ismidir. Doğa yasalarına ters olarak hukuki sistemlerin evrimsel yollarla bağımsız olarak tanımlanabileceğini öne sürer. Hukuki pozitivizm bazen kanunlar içeriği ne olursa olsun uyulmalıdır şeklinde de anlaşılır. Carlos Nino bu iki tipi ilkine 'metodolojik' ikincisine ise 'ideolojik' ismini vererek ayırmış ve sadece ilkinin felsefi olarak savunulabilir olduğunu öne sürmüştür.
  1 ... leggare