bugün

Şimdi buraya 8 saat idealar kuramını geliştiren filozoftur diyip anlatmaya başlasam
(ki istesem yaparım, (bkz: gaz) ) kimsenin mikinde olmayacağı için Sokrates'le usta-çırak ve aynı zamanda aktif-pasif ilişkisi olan filozoftur kendisi diyip müthiş bir bilgi veriyorum herkese. gayliğe ilk çağda örnek teşkil ederler.
3 ay sonra gelen not:
üye olduğum ilk gün yazdığım entrylerdendir.
heyecanlıymışım, mazur görelim.
butun eserleri sohbet havasında geçen, karşısındaki insana sorular sorarak doğruyu bulmasını sağlayan, bir olguyu, olgunun dahilindeki olayları ve bireyleri, başka bir olguya benzeterek, sonuçları ve sebepleri bir sayarak doğruya ulaşma metodunu kullanan düşünce adamıdır.
sokratesin öğrencisi.
ilk felsefe öğretilerinin verildiği akademiyi kurmuştur.devlet en önemli eseridir. islam felsefesini etkileyen en önemli düşünürlerdendir.
islam dünyasında Eflatun adıyla tanınan Yunan Filozofudur.Bir de platoon vardır onun koumuzla ilgisi olmasa bile Türkçeye müfreze adıyla vietnam savaş filmidir.
platonik aşkın platonla ortaya çıktığı düşünülüyor. platon, öğrencilerine ders verirken bir erkek öğrencisine aşık olmuş ve bunu yıllarca içinde saklamış.bundan dolayı bir ara gündemde platonik aşkın gay aşkı olduğunu söyleyen bir takım kişiler çıkmıştı.
"iki kişinin bildiği sır değildir" sözünün sahibi.
sanatın işlevi konusunda sıçmış insandır. aslında sanatçının doğruyu söylemediğini söyler ve devlet isimli eserinde de gençlerin ahlaki yapısını bozduğu için özellikle homeros'un eserleri yasaklanır. gerçeği yansıtmadığı yönüdeki fikri idealar'dan gelir. platon felsefesine göre, dünya gerçek olan idea'nın yansımasıdır. sanatçı da sadece yansıtılmış olanı yansıtır[yani ağacı ya da çiçeği yapar. çiçek bir yansıma olduğuna göre resim de onun yansımasıdır]. bu yüzden gerçeği söyleyemez.

bunun yanında aristo ile aralarında belirli farklılıklar vardır. aristo'da ise iki şekilde ele alınır bu konu. sanatın yine doğanın bir yansıtımı olduğunu söyler ama iki şekildedir bu:

1-genel olanı
2-idealleştrilmiş olanı

yansıtır.

genel olanı anlatmak gerekirse; bir çok şeyde genel olandır toplumda insnada tabiatta aslında yelpaze geniştir. bunda amaç nedir? ortak olanı yansıtmak; yani insan özüne ait olan ortak değerleri aşktır, sevgidir, düşüncedir.. saymakla bitmez böylece bunları yansıtan sanat eserinin de asırlar sonra okunacağını belirtir.

ideal olanı yansıtması gerçekliğinde ise; sanat bir olması gerekeni yansıtmaktadır. yani; bir devlet düşünün iddeal olanda daha da iyidir, ya da insan zihinsel anlamda ya da bir eserde hep iyiler kazanır[ama kötü insanaların da varoldukları bilinmektedir]. bu durumda sanatın işlevi ahlaki bir yön kazanır...

bunların yanında tarih felsefesi konularında genel anlamda döngüsel bir tarih anlayışı tarih tekerürden ibarettir mantığında ki saint augustinus bu kısır döngüyü doğrusallığa çevirecektir]
asıl adı aristokles dir. kendisine, alnı ve omuzları geniş olduğundan platon takma adı verilmiştir.
ideal devletinde ticareti yabancıların yapmasını ister.neden olarak da ticaretin boktan bir meslek olduğu,insanın hıyarağası olduğu para hırsıyla kaplanacağını bu nedenle de kötüleşeceğini gösterir.yabancıların devletteki oturma iznini de 20 seneyle sınırlar.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.