bugün

türkiye'yi kuran büyük atatürk'ün türkiye'yi kuran ve şu anda türkiye'nin düzlüğe çıkmasının tek yolu olan siyasi görüşüne verilen ad.
bölücülüğe, gericiliğe, mandacılığa karşı sıkı sıkıya sarılmamız gereken şey...
sadece türkiye'nin değil,dünya'nın düze çıkması için gerekli tek doktrindir. *
vural savaş'ın mücadelesini verdiğini iddia ettiği fikir yapısı.
(bkz: vural savaş)
atatürk tarafından betimlenmesi itibariyle kimsenin laf atamayacağı düşünceler bütünüdür.
12 Eylül yöneticilerinin,Atatürk devrimlerini ve ilkelerini 'Atatürkçülük adı altında bozup ortadan kaldırmaları ve Necmettin Erbakan'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar herkesin nasıl oluyorsa kendini 'Atatürkçü' olarak tanımlaması sonucu,Mustafa Kemal Atatürk ideolojisine,devrimlerine yürekten bağlı insanların düşünce akımına verilen isimdir.
Kemalizm, Atatürk'ün ortaya koyduğu eylemler ve belirttiği düşünceleri bir ideoloji olarak kendisi tarafından verilen bir isimdir. Mustafa Kemal Atatürk,1935 te kendi el yazısıyla yazdığı CHP programında Kemalizm sozcugunu kullanmıs ve 1937 de kurulan yeni hukumetin programında Kemalizm sozcugu once M. Kemal Ataturk'un yaptıgı konusmada sözünü ettiği memleket davalarının ideolojisine atıfla defalarca Kemalizm olarak gecmistir.

(bkz: http://www.tbmm.gov.tr)

Mustafa Kemal, toplum ve yönetim ilişkilerini tanımlarken, ulusal egemenlik gibi ortak ögeleri içeren bir toplum, dinle devlet işlerinin ayrılması, pragmatik akılcılık gibi ilkelere sahip bulunan bir devlet yapısını söylevlerinde ve Nutuk'ta iletmektedir. Atatürk kullandığı bu olgular bütünlüğünü çağdaş toplumların temel karakteri olarak adlandırmaktadır. Bu yapıları içeren devlet görüşüne bazılarınca Kemalizm denmektedir. Kemalizm, Türk ulusunun çağdaşlaşma ideolojisidir.
kimileri tarafından "tek tip insan yetiştirme, farklı görüşleri aşağılama" olarak algılanan, özünde uygar bir toplum için atatürk'ü iyi tanımak gerektiğini, atatürk'ün öğretileri yönünde ilerlemeyi barındıran akım.
ataturk kelimesinin arkasina yanasip sacma sapan hareket edenlerin ideolojisi.
(bkz: dogu perincek)
(bkz: kemal alemdaroglu)
(bkz: erdogan tezic)
(bkz: vural sava$)
avrupa birliğine girmemiz için önümüze koyulan ve kaldırılması gereken bir engel olarak görülen , oysa çoğumuzun içinde yaşattığı yaşam felsefemiz..kaldırmanız için burdayız bekleriz efendim..
gunumuzde anti-din propagandası yapanların burundugu ama atatürk yaşasaydı bunu yapanların kökünü kazıyacagı dusunce yoksunlugudur...
kemalist kavramı ilk kez avrupa basını tarafından kullanılmış, anadolu da mustafa kemal in önderliğinde gerçekleşen ulusal kurtuluş savaşını batılı basın anlatırken kemalist hareket olarak bahsetmişlerdir.bu kavram daha sonra hem ulusal kurtuluş hareketinin adı olmuş hemde mustafa kemalin izlediği yolun ve de kendine özgü yöntemle geliştirdiği düşüncelerin genel adı haline gelmiştir.mustafa kemal belirli bir ideoloji izlemeleri gerektiğini savunanlara karşı çıkmış tek bir ideolojiye dayanmanın donup kalmakla aynı anlama geleceğini söyleyerek ortaya kesin çizgilerle belirlenmiş bir ideoloji koymaktan kaçınmıştır. anlaşılacağı gibi kemalizm kesin ve katı kurallara dayanan bir düşünce yada siyasal sistem olarak ortaya çıkmamış günlük gereksinimler doğrultusunda çeşitli görüşlerle beslenmiştir.
mustafa kemal in yaptıklarından çıkan sonuçlar ile yıllarca ileri sürdüğü düşüncelerin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle kemalizm ortaya çıkmıştır. atatürkten sonraki dönemde kemalizm onun yolundan gitmek, onun tutumunu izlemek ve onun ilkelerini savunmak biçiminde gelişmiştir. kısaca kemalizm mustafa kemalin düşünce ve eyleminin bir bütün olarak savunulmasıdır.
temel dayanak noktası bilim olan kemalizm in içeriğini belirleyen iki kavram ise kuvay ımilliye ve misak ı milli dir
Mustafa Kemal tarafından yaratılmıştır. 6 temel ilkesi vardır. cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik. bu ilkeler CHP parti tüzüğüne sokulmuştur. Anayasamızda da mevcuttur. Ancak günümüz iktidarları tarafından pek fazla önemsenmemekte. Kemalizm liberalizm ve sosyalizmin bir karışımıdır. devletçilik ilkesi devlet yardımıyla halkın birncil ihtiyaçlarına yönelik yatırım yapılmasını ön görür. ancak özel sektörde yeterli sermaye birikimi olmadığı için böyle bir iktisadi düşünce içindedir. kemalizm özel sektörü engellemez. ondaki devletçilik ilkesi özel sektörü destekleyici niteliktedir. milliyetçilik ilkesi ümmetten millete geçiş için çok önemlidir. kemalizm milliyetçiliği bütünleştiricidir. O millet tanımını şöyle yapar: Aynı amac etrafında toplanan aynı topraklarda yaşayan kitlelerdir. Mustafa Kemalin milliyetçiliği hiç bir etnik unusuru göz önüne almaz. O Türkiye milletini yaratma amacı içindedir. halkçılık, devlet işlerinde halkın çıkarını ön planda tutar. halkın ihtiyaçları halkın gereksinimleri birinci sıradadır. devrimcilik ilkesi ise kemalizmi diğer ideolojiler gibi kalıplaşmaktan kurtarır. devrimcilik ilkesi kemalizmi geçmişin bekçiliğinden kurtarır. geleceğe taşır. "köy entstütüleri" bu ilke sayesinde gelmiştir. tabi başka sebeplerle gitmiştir. Laiklik ilkesi ise kemalizmin en önemli ilkesidir. diğer ilkeler laiklik olmadan bir anlam taşımaz. laiklik olmadan devrimcilik durur. millet, ümmete geri döner. halk arasında sınıf ayrımları çıkar. devletin rejimi cumhuriyet ayakta duramaz. bugün kemalizme öldü diyen, onu geri kafalı olmakla suçlayan AB devletleri aslında "demokratik sol" anlayışı altında aynı ilkeleri savunmaktadırlar.
kemal atatürk'ün fikir ve devrimlerini savunan siyasal akımdır.1980 darbesiyle bu fikir ortadan kaldırılmıştır.
atatürk ilkeleri
(bkz: milliyetçilik)
(bkz: halkçılık)
(bkz: laiklik)
(bkz: devletçilik)
(bkz: devrimcilik)
(bkz: cumhuriyetçilik)
"
nedir kemalizm? zincire vurulan halife-i rûy-ı zemin hazretlerinin imdadına koşmak mı, halifeliği kaldırmak mı? "yönümüzü çağdaş batı'ya çevirmek" mi, sadabat paktı gibi teşebbüslerle doğu'ya açılmak mı? din ve devletin ayrılığını öngören laiklik mi, din işlerinin devlet eliyle yürütülmesi mi? kemalizm'i laik bir ideoloji olarak öngörüyorsanız, reis-i cumhur mustafa kemal'in elmalılı hamdi efendi'ye kur'an tefsiri yazdırmasını ve devlete bağlı bir diyanet işleri başkanlığı kurdurmasını nasıl izah ediyorsunuz?

mustafa kemal'in her hal ve hareketini örnek almaya kalkarsanız, hiçbir işin içinden çıkamazsınız. mustafa kemal harf inkılabı yapıp arap alfabesinin yerine latin alfabesini koymuş, fakat kendisi bu inkılaba uymayıp arap alfabesini kullanmakta ısrar etmişti. mustafa kemal radyolarda türk müziğinin çalınmasını yasaklamış ve millete mütemadiyen batı müziği dinletmiş, fakat kendisi türk müziğinden hiç şaşmamıştı. mustafa kemal millete frenkler gibi davranmayı telkin etmiş, fakat kendisi polonyalı bir dostunu "bırak şu frenk hafifliğini" diye azarlamıştı.ne yapacağız şimdi? "mustafa kemal'in yolu"nu tesbit etmek için 'teoriye' mi bakacağız, 'pratiğe' mi?

"kemalizm, teoridir. mustafa kemal'in dediklerini yapalım, yaptıklarını yapmayalım" diyorsanız, şunu da açıklayın lütfen: mustafa kemal'in kendisi bile "kemalist" olamamış, biz niye olalım?
"

hakan albayrak - kemalizm terakkiye manidir
ülkemizde arkasına sığınılarak gericilik ve faşistlik yapılan kavram.atatürk'ü kullanarak batı ve hatta sermaye düşmanlığı yapılır bu bahaneyle.*
atatürkçülük demek daha doğrudur. 83 yıllık cumhuriyet tarihinde görülmüştür ki, ne sosyalizm ne komünizm ne de islamcılık tutuanmamıştır hatta zarar vermiştir. geride bırakdığımız bu ideolojik savaşlardan da bir tek ataürkçülük çıkmıştır, türkiye'de yaşayan ve bu ülkenin vatandaşıyım diyebilenlerin tutunacağı tek ideolojidir! ha "biz bunu kabul etmiyoruz, atatürkçülük bir safsata" gibi düşüncelere olabilir, hatta bu düşünceyi savunanlar bu idolojiyi yıkıp başka esaslara dayalı bir ülkede kurabilir, kurar kurmasına ama o kurulacak ülkenin ne türklükle ne de türkiye ile zerre kadar alakası olmayacağı kesindir.
sürekli arkasına sığınılarak birşeylerin yapıldığını idda edenler, genelde bu düşünceyi sevmeyen insanlar bütününü oluşturular! evet, bazı fevri olaylarında olduğu doğrudur ve bu zaman içinde oratay da çıkmaktadır; ancak hangi atatürkçü bu düşncenin arkasına sığınarak zengin olmuştur, hangi atatürkçü bu düşünceyi siper ederek yatlar-katlar-havuzlu villalar sahibi olmuştur, hangi atatürkçü bu düşünceyi kullanarak etrafına insanlar toplayıp onlardan para kesmiştir, hangi atatükçü sırf atatürkçü olduğunu ileri sürerek kamudan rant elde edip belli bir makama gelmiştir ya da hangi atatürkçü "cumhuriyete küfür ediyolar" diye bir yer basıp kanlı katliamlara imza atmışıtır, hangi atatürkçü ha? cevabını ve bir örneğini gösterin bakalım? eğer atatürkçüler bu yöntemi izlemiş olsalardı, bu atatürkçülüğün sonu olurdu, ama olamadı ve bu hiç bir zaman da olmayacak, amacınıza ulaşamayacaksınız! ne kadar çamur da atsanız, türlü laf oyunları ve demokrat tavırlar ile laf da soksanız bunu başarmayacaksınız! çünkü atatürkçü olmak, bir partinin un-pirinç-yağ dağıtarak partisine adam çekmeye benzemez, atatürkçülük gönül işidir, iman işidir; bu iki. gönlünde iman ve vatan sevgisi olmayan insanların anlamsıda çok zordur, onlar ver ha atatürkçülüğün imkansızlıklarından, atatürk'ün bile atatürkçü olmayışından falan bahseder dururlar ancak! eğer, atatürkçülüğü eleştireceklerse başka yollar bulsunlar bu tip sığ ve üstü kapalı hakaretler bu düşünceyi zayıflatmaktan çok güçlendirirler!

esas bu ülkede din gibi yüce bir değerin ardına saklanılarak birşeyler yapılmaktadır ve bu yapılan şeyler rant elde etmekten tutun da vatan hainliğine kadar gitmektedir. etrafınıza bakın, düşünün ve silkinip kendinize gelin.

not: bu arada, kemalizm diye birşey yoktur, batıda böyle bir dillendirme olduğu doğrudur; ancak gerçeği atatürkçülüktür! bazı sözler halk ağzına oturduğu için biraz zor kalkar.
bazı yobazların düşüncelerine tahammül edemeyip öldürdüğü bir adamın, ahmet taner kışlalı'nın kaleminden;

http://www.anadolu.be/2004-04/20.html
türkiye cumhuriyeti varolduğu sürece ilerleme anlamına gelecek olan olağanüstü kelime.
gerçek manasının saptırılmasıyla 21. yy da tedavisi olmayan bir hastalıktır.
"kemalizm, her zamanki gibi militarizmin koluna girmiş, azgın bir totaliter rejimin bayraktarlığını yapıyor. kemalizm, bu memleketin erke dönergecidir. ne olduğu belirsiz. ama isabetinden asla kuşku duymamamız gereken, generaller tarafından desteklenen bir makine. içine ne emek, ne fikir, ne özgürlük, ne de demokrasi atacaksın."

(bkz: yıldırım türker)
atayı putlaştırmak.
kaynak göstermeden copy-paste yapan (sonra da üstünde oynamalar yaparak kıvıran)uyanık arkadaşların rezil hale getirdikleri başlıktır.
yobazcık'ların "Ay aslında atatürk ööle değildi biliyo musuun, hep chp yaptı, inönü yaptııı" şeklinde çarpıttıkları bir felsefedir.. utanmasalar "atatürk kadın olsa türban takardııı" diyecekler*
Bu tip insanların dedeleri de, millet savaşta canını verirken, zikir törenlerinde zaman geçirmişlerdir. Birçoğu askere silah zoruyla alınmıştır.
güncel Önemli Başlıklar