bugün

tozlu raflara kaldırılmaya çalışılan düşünce biçimi.
dünyanın katili olan sözdür.

güzel yurdumuzda soldan habersiz solcular, sağdan habersiz muhafazakârlar yaşadığı için pek anlamaz teknoloji eleştirisinden. teknolojiyi amansızca eleştirenler; foucault, bourdieau, schiller, goethe, coleridge, wordsworth, humbolt gibi sosyologlar, şairler, filozoflardır.

açın okuyun da feyz alın. bu yukarıda saydıklarımın yarısı allah'sız kitapsız insanlarken yaptıkları teknoloji eleştirisine bir göz atın.

''ilerleme'' dediğiniz şey, insanları öldürmek için daha güçlü silah yapmaktan, esnafı sömürmek için daha büyük fabrikalar inşa edip çevreyi kirletmekten başka bir şey değil.