bugün

kemalizm

kemalist kavramı ilk kez avrupa basını tarafından kullanılmış, anadolu da mustafa kemal in önderliğinde gerçekleşen ulusal kurtuluş savaşını batılı basın anlatırken kemalist hareket olarak bahsetmişlerdir.bu kavram daha sonra hem ulusal kurtuluş hareketinin adı olmuş hemde mustafa kemalin izlediği yolun ve de kendine özgü yöntemle geliştirdiği düşüncelerin genel adı haline gelmiştir.mustafa kemal belirli bir ideoloji izlemeleri gerektiğini savunanlara karşı çıkmış tek bir ideolojiye dayanmanın donup kalmakla aynı anlama geleceğini söyleyerek ortaya kesin çizgilerle belirlenmiş bir ideoloji koymaktan kaçınmıştır. anlaşılacağı gibi kemalizm kesin ve katı kurallara dayanan bir düşünce yada siyasal sistem olarak ortaya çıkmamış günlük gereksinimler doğrultusunda çeşitli görüşlerle beslenmiştir.
mustafa kemal in yaptıklarından çıkan sonuçlar ile yıllarca ileri sürdüğü düşüncelerin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle kemalizm ortaya çıkmıştır. atatürkten sonraki dönemde kemalizm onun yolundan gitmek, onun tutumunu izlemek ve onun ilkelerini savunmak biçiminde gelişmiştir. kısaca kemalizm mustafa kemalin düşünce ve eyleminin bir bütün olarak savunulmasıdır.