bugün

kemalizm

"
nedir kemalizm? zincire vurulan halife-i rûy-ı zemin hazretlerinin imdadına koşmak mı, halifeliği kaldırmak mı? "yönümüzü çağdaş batı'ya çevirmek" mi, sadabat paktı gibi teşebbüslerle doğu'ya açılmak mı? din ve devletin ayrılığını öngören laiklik mi, din işlerinin devlet eliyle yürütülmesi mi? kemalizm'i laik bir ideoloji olarak öngörüyorsanız, reis-i cumhur mustafa kemal'in elmalılı hamdi efendi'ye kur'an tefsiri yazdırmasını ve devlete bağlı bir diyanet işleri başkanlığı kurdurmasını nasıl izah ediyorsunuz?

mustafa kemal'in her hal ve hareketini örnek almaya kalkarsanız, hiçbir işin içinden çıkamazsınız. mustafa kemal harf inkılabı yapıp arap alfabesinin yerine latin alfabesini koymuş, fakat kendisi bu inkılaba uymayıp arap alfabesini kullanmakta ısrar etmişti. mustafa kemal radyolarda türk müziğinin çalınmasını yasaklamış ve millete mütemadiyen batı müziği dinletmiş, fakat kendisi türk müziğinden hiç şaşmamıştı. mustafa kemal millete frenkler gibi davranmayı telkin etmiş, fakat kendisi polonyalı bir dostunu "bırak şu frenk hafifliğini" diye azarlamıştı.ne yapacağız şimdi? "mustafa kemal'in yolu"nu tesbit etmek için 'teoriye' mi bakacağız, 'pratiğe' mi?

"kemalizm, teoridir. mustafa kemal'in dediklerini yapalım, yaptıklarını yapmayalım" diyorsanız, şunu da açıklayın lütfen: mustafa kemal'in kendisi bile "kemalist" olamamış, biz niye olalım?
"

hakan albayrak - kemalizm terakkiye manidir