bugün

elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zel, rı, ze, sin, şın, sad, dad,tı, zı, ayın, gayın, fe, kaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, lamelif, ye harflerinden oluşan ve arabistanda kullanılan alfabe.*
28 harften oluşan alfabedir. sağdan sola doğru yazılır ve okunur. harekeli ve harekesiz şekilleri mevcuttur.

osmanlı zamanında türkçe de * bu alfabe ile yazılmıştır.
arap yarımadası, ortadoğu ve kuzey afrikada yaygın kullanılan alfabedir. nasıl ki latin alabesi kullananlar latince konuşmuyorsa aynı şekilde arap alfabesi kullanan herkes arapça konuşmaz. örneğin iranlılar arap alfabesini benimsemişlerdir fakat farsça konuşurlar. farsçada bulunan J, G, Ç ve P harflerini de noktalama işaretiyle halletmişlerdir.

ze harfi; üste iki nokta ilaveyle "J" okunur.
kef harfi; üste çizgi çekilmesi suretiyle "G" okunur
cim harfi; alta iki nokta ilaveyle "Ç" okunur
be harfi; altına iki nokta ilaveyle "P" okunur.

arap alfabesinin farsça yazılımını osmanlılar da benimsemiştir.
harflerinin rakam değerleri kullanılarak kahinlik yapılan alfabe.
dünya üzerinde latin alfabesinden sonra en yaygın olarak kullanılan alfabedir. latin alfabesi gibi fenike yazısından türemiştir. iki alfabenin de evrimine internet üzerinden bakılması kekistanlıhobbit tarafından tavsiye edilir.

alphabet = elifba****
harekeli biçimi gayet kolay bir şekilde öğrenilebilecek olan alfabedir. günde 2 saatlik bir çalışma ile 1 haftadan fazla zamanınızı almaz.

oysa bize latin harflerine geçişin "arap harfleri ile okuma yazma öğrenmek çok zor olduğu için yeni bir alfabeye ihtiyaç duyuldu" gerekçesi ile yapıldığı öğretilmişti.

ne alakası var anasını satayım ya. latin alfabesini öğrenir gibi öğrenirsin bunu da zamanında. bu olayın alfabenin şekli ile alakası yok ki.
okuyabilmek için kendisi ile yazılan dili mutlaka bilmeniz gereken alfabe.

sesli harfler olmadığı için cümlenin gelişinden kelimeyi anlayabilmelisiniz. örneğin "ş k r" harfleri şükür olabileceği gibi şeker de olabilir.
islâmiyeti ilk olarak kabul eden Türk Devleti Karahanlılardır. XI Yüzyıldan itibaren Karahanlılarda Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu alfabeyle yazılmış önemli eserler vücuda getirmişlerdir. Bunların en önemlileri Divanü LûgatitTürk, Kutadgu Bilig, Atabetül Hakayık'tır.

Karahanlılardan sonra diğer Türk devletleri, ve toplulukları da uzun yıllar bu alfabeyi kullanmıştır. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ve yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bu alfabe kullanılmıştır. 1928'tekiHarf inkılâbı` ile Latin esaslı bu günkü Türk alfabesine geçilmiştir.
büyük harf-küçük harf ayrımının olmadığı alfabedir.
türkçe'nin bunla yazılması gerektiğini düşünen insanlar varmış.

sikimde olmayan alfabedir, affedersiniz.
Eski alfabemiz. Yine kullanmak için can attığımız alfabe. Bi dakka lan?... Ehehe biz türktük dimi pardon.
türkçeye uygun olmayan alfabedir.

ç sesi yoktur.
ğ sesi yoktur. ğayn sesi gırtlaktan gelir.
j sesi yoktur.
p sesi yoktur.
I sesi yoktur.
O sesi yoktur.
ö sesi yoktur.
ilk harfi kız ismidir.

vav ebediyeti simgeler.

H her canlının aldığı yorgun he yi simgeler.

ay ve güneşi simgeleyen harf başları vardır, şemsi ve kameri diye geçer.

Derindir yani, mallar anlamaz.
arap severlerin bayıldığı alfabe.
arap hayranı olmamama rağmen dillerini çok severim. dillerinin ahengi var. ayrıca kur'an arapça.
farklı türk boylarının birbirinin yazdıklarını daha iyi anlamasını sağlıyordu.

seslilerin belli oranda yazılmaması, (bir şifre gibi) aynı yazıyı her boyun kendi lehçe özelliklerine göre okuyabilmesini sağlıyordu, ama şimdi türk dünyasında kullanılan kiril ve latin alfabeleri her sesliyi gösterdiği için birbirinden gayet farklı yazı biçimleri var.

hele türkiye türkçesi ile azerbaycan türkçesinin alfabesi neredeyse %100 aynıydı o yıllarda. bir azerbaycanlı ile bir osmanlı türkü, aynı metni (bizde dil devrimi de yaşanmadığı için) hiçbir sıkıntı yaşamadan okuyup anlayabiliyorlardı. şimdi aynı şeyi söyleyemeyiz.
kuran arapça indirildiği için bazı kesimler tarafından kutsal sayılan dil.
elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zall, kaf, sago,yea diye devam ettirdiğim net bilemediğim alfabedir.
''yarrak afedersin'' kelimesi kurulabilen bir alfabe.
Türklerin kullandığı 3. Alfabedir. Ayrıca şimdiki arap alfabesi ile o zamanlarda kuranın yazıldığı arap alfabesi birbirinden çok farklıdır.
zall üyesidir.
Yeryüzünde yaklaşık olarak 1,6 milyar Müslüman olduğu bilinmekte. Bunların yalnızca %20'si Arap'tır. Geri kalan %80'i ise diğer uluslardandır. Arapça bilmezler. Arap olmayan Müslüman ulusların içinde çok azı Arap abecesini bilir ve kullanır. Çoğu başka abeceler kullanmaktadır. Örneğin en çok Müslüman'ın yaşadığı ülke olan Endonezya'nın (2011 yılındaki nüfusu 237,5 milyon) resmi abecesi Latin Abecesi'dir. Müslümanların bölgelere göre dağılımı ve kullandıkları abeceler ise şöyle:

%13 Endonezya (Latin Abecesi kullanıyor)
%25 Güney Asya (Hint kökenli kendi abecelerini, çok azı Arap abecesini kullanıyor)
%20 Ortadoğu ve Kuzey Afrika (Türkiye dışında Arap Abecesi kullanıyorlar)
%2 Orta Asya (Çoğunlukla Latin veya Kiril Abecelerini, çok azı Arap abecesini kullanıyor)
%4 Güneydoğu Asya (Hint kökenli kendi abecelerini, Çin veya Latin abecesini kullanıyorlar)
%15 Orta ve Güney Afrika (Latin Abecesini kullanıyorlar)
%21 Çin (%1), Rusya (%1), Karayipler, Amerika, Avustralya, Avrupa gibi bölgelerde dağınık olarak. (Arap, Çin, Kiril veya Latin Abecelerini kullanıyorlar)

Buna göre; Arap Abecesi, Müslümanların yalnızca yaklaşık 1/4'ü tarafından kullanılmaktadır. 3/4'lük çoğunluk ise dillerine en uygun abeceyi seçmiştir. Ülkemizde Arapçayı ve Arap Abecesini kullanmayı islam'ın gereği gibi göstermeye çalışmak anlamsızdır. Yeryüzünün her yerinde Müslümanlar Arap abecesi dışındaki abeceleri ve Arapça dışındaki dilleri kullanmaktadır. Abece ve dil ile inancın hiçbir ilgisi yoktur.

https://fbcdn-sphotos-b-a...b623d89888d13ef091d44f9c3 * *
müslümanların allahın alfabesi diye bildiği alfabedir.
şaşırtıcıdır ama latin alfabesinden daha kolay öğrenilir. Ilkokula giden Çocuklar latin alfabesini iki yılda öğrenirken, arap alfabesi bir ay içinde öğreniliyor.
Estetiktir. Sayıları dışında bir şey bilmesem de görüntüsü çok estetiktir.