bugün

kemalizm

Mustafa Kemal tarafından yaratılmıştır. 6 temel ilkesi vardır. cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik. bu ilkeler CHP parti tüzüğüne sokulmuştur. Anayasamızda da mevcuttur. Ancak günümüz iktidarları tarafından pek fazla önemsenmemekte. Kemalizm liberalizm ve sosyalizmin bir karışımıdır. devletçilik ilkesi devlet yardımıyla halkın birncil ihtiyaçlarına yönelik yatırım yapılmasını ön görür. ancak özel sektörde yeterli sermaye birikimi olmadığı için böyle bir iktisadi düşünce içindedir. kemalizm özel sektörü engellemez. ondaki devletçilik ilkesi özel sektörü destekleyici niteliktedir. milliyetçilik ilkesi ümmetten millete geçiş için çok önemlidir. kemalizm milliyetçiliği bütünleştiricidir. O millet tanımını şöyle yapar: Aynı amac etrafında toplanan aynı topraklarda yaşayan kitlelerdir. Mustafa Kemalin milliyetçiliği hiç bir etnik unusuru göz önüne almaz. O Türkiye milletini yaratma amacı içindedir. halkçılık, devlet işlerinde halkın çıkarını ön planda tutar. halkın ihtiyaçları halkın gereksinimleri birinci sıradadır. devrimcilik ilkesi ise kemalizmi diğer ideolojiler gibi kalıplaşmaktan kurtarır. devrimcilik ilkesi kemalizmi geçmişin bekçiliğinden kurtarır. geleceğe taşır. "köy entstütüleri" bu ilke sayesinde gelmiştir. tabi başka sebeplerle gitmiştir. Laiklik ilkesi ise kemalizmin en önemli ilkesidir. diğer ilkeler laiklik olmadan bir anlam taşımaz. laiklik olmadan devrimcilik durur. millet, ümmete geri döner. halk arasında sınıf ayrımları çıkar. devletin rejimi cumhuriyet ayakta duramaz. bugün kemalizme öldü diyen, onu geri kafalı olmakla suçlayan AB devletleri aslında "demokratik sol" anlayışı altında aynı ilkeleri savunmaktadırlar.