1. 1.
  "yezidiler, günde üç kez güneşe döner, dua ederler.. her isteyen, çoluk çocuk, genç yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun, herkes güneşin karşısına geçer, içinden ne geçiyorsa güneşe söyler.. belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar onlardır.. belki de en güzel türküler en güzel şiirler bu dualardan çıkmıştır.. belki de mezopotamyanın bütün destanlarının temelinde bu dualar vardır.."
  6 -5 ... endless
 2. 2.
  türkiye cumhuriyeti vatandaşı yezidilerin din hanesinde X işareti bulunmaktadır. resmi ideoloji yezidiliği tanımamakta ve semavi olmayan inançlara saygısını bu şekilde dile getirmekte beis görmemektedir. lakin bu din uluslararası ölçekte kabül görmüş durumdadır.
  6 -2 ... broo
 3. 3.
  Halk arasında şeytana tapanlar olarak adlandırılmışlardır fakat yoktur böyle bir'şey. inandıkları şey günümüzde kabul görmüş büyük inançların karışımı gibidir hatta biraz da paganizm kokar bu din. Yaşar Kemal, Fırat Suyu Kan akıyorda yezidilerin günde 3 kere güneşe dönüp dua ettiklerinden bahseder. Türkiye topraklarında sayıları çok azalan bu dinin mensupları dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmışlardır. Bir de kutsal kitapları vardır bu dinin ama ismini hatırlayamadım şimdi.
  1 -2 ... karamsar kelimeler
 4. 4.
  http://www.istisnai.net/014/duygu.asp
  http://www.istisnai.net/015/duygu.asp
  http://www.istisnai.net/016/duygu.asp
  1 ... nuh tufan
 5. 5.
  paganizmle aşırı benzerliklere sahip din.

  bu dine mensup kişiler günde üç kez güneşe dönüp*** dua ederler, şeytana taparlar, şükranlarını belirtirler ve inkar etmezler. fakat, şeytan kavramları müslümanlıktakiyle benzerlikler göstersede temelinde farklıdır. ayrıca çok tuhaf ve duyulduğunda insanı hayretler içerisinde bırakan ritüellere sahiptirler.
  1 ... medeni hali medeniyetsiz
 6. 6.
  kutsal kitapları kitab-al cilva (kitab-ı celve)ve mushaf-i reş (kara kitap)olan;melek tavus'a tapınılan, günde 3 kez güneşe dönüp dua edilen ortadoğu kökenli bir din. tanrı için en çok "hüda" kelimesi kullanılır.
  2 ... nobrankisi
 7. 7.
  içe kapalı bir toplumsal yapıları olduğu için yezidilik inancına mensup kişiler yezidi olmayanlarla kesinlikle evlendirilmezler. *
  1 ... bin teselli kar etmez
 8. 8.
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Yezidilik
  1 ... lunatic asylum
 9. 9.
  tanrı kainatı ve canlılar alemini yaratmıştır. aynı zamanda metafizik varlıklar olan melekleride yaratmıştır. islami terminolojide "şeytan"a karşılık gelen "melek tavus" isimli mahlukata ibadet ederler. zira tanrı evreni zaten yaratmıştır. ve yarattıklarını gözetmektedir. oysaki melek tavus kötüdür ve dünya hayatına zarar verebilir. o yüzden ibadet bu varlığa yapılmalıdır. bu ibadet ona olan saygıdan değil, korkudandır...
  2 -1 ... ayyash07
 10. 10.
  Başlangıçta Tanrı Azda kendi ateşinden Melek Tavus'u yaratır ve ona evreni ve insanı yaratma görevini verir. Bununla birlikte yaradılış işinde Tavus'a yardımcı olacak altı melek daha yaratır. Bunun üzerine Melek Tavus, Azda'nın verdiği buyruk doğrultusunda ve yine Azda'dan aldığı bir toz ile Erkek ile Kadın'ı, ve evreni yaratır. Ayrıca ayak işlerini görmesi için de dört tane de cin.

  Daha sonra Melek Tavus yarattığı bu iki insanı takdim etmek üzere Azda'nın yanına gider ve Azda Melek Tavus'a "Bundan sonra bu iki insana tabi olacaksın" der. Bunun üzerine Melek Tavus "Bu iki insanı yaratan yoktan vareden benim niçin onlara tabi olayım ben sadece beni yaratan sana tabi olur, sana ibadet ederim" der (Aslında Melek Tavus burada kibrinden değil Azda'dan başkasına inanmanın şirk olacağını bildiğinden insanlara secde etmemiştir.)

  Bu ilk iki insandan toplam 80 çocuk dünyaya gelir. Daha sonra bu ilk iki insan, ideal insan konuda anlaşmazlığa düşerek kavgaya tutuşurlar ve sınavdan geçirilmelerine karar verilir. Her ikisi de bir küpe ruhlarını, düşüncelerini doldururlar ve ağzını kapatırlar. 40 gün sonra Erkek olanın küpünden Şahid bin Car adında güzel bir genç çıkar. Kadınınkinden ise sürüngenler, akrepler, çıyanlar.

  Adam Şahid bin Car'ı o kadar sever ki diğer 80 çocuğuyla artık ilgilenmez olur. Bu da kadın ve 80 çocuğu arasında kıskançlık ve nefrete neden olur. Karar verirler Şahid bin Car öldürülecektir. Kadın bir parola belirler ve suikastın yapılacağını bu parolayla bildireceğini söyler. Ancak her şeyi bilen ve duyan Melek Tavus'u hesaba katmamıştır Melek Tavus, yarattığı dört cine emir verir ve cinler gece olunca bu 80 çocuğun ağızlarına üflerler. Uyandıklarında 80'i de farklı dil konuşmaktadırlar. Bu sebeple annelerinin söylediği parolayı da anlayamazlar Şahid bin Car böylelikle Melek Tavus'un sayesinde kurtulur.

  Daha sonra Şahid bin Car'a dişi bir melek gönderilir ve bundan olan çocuklar Yezidilerin atalarını oluşturur, diğer 80 Çocuktan dünyaya gelenlerse diğer insanları oluştururlar.

  --spoiler--
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Yezidi#Din
  --spoiler--
  1 ... cumshot