1. 1.
  insan etiyle beslenme.
  ... berxwedan
 2. 2.
  brazilyalı yazar oswald de andrade nin öncülüğünü yaptıgı avangard edebiyat akımı.
  ... toromanx
 3. 3.
  (bkz: canibalizm)
  ... jelibonur
 4. 4.
  Tüm ırklar bir dönem insan yeme evresi geçirmiştir. Afrika ve Avustralya'dan tutun da Malezya'ya kadar... Güney, Orta ve Kuzey Amerika'nın uygarlaşmış devletleri bunun en yüksek noktasında idiler. Yapılan araştırmalarda Avrupa ve Asya'da yamyamlığın görülmemesinin sebebi ise bu bölgelerde yamyamlığın daha erken zamanda ortadan kalmış olması!

  Bu görüşe karşı olanlar şunu savunmaktadırlar, her ırk yamyamlıktan gelmiş olsa bizler bugün kendi türlerimizi yemek için bir istek duyardık ve bu güdü ile doğardık, dolayısıyla insanlık yamyamlıktan gelmemiştir. Lakin gözden kaçırılan bir nokta vardır ki; yamyamlık doğuştan gelen bir şey değil sonradan edinilen bir yaşayış idi. insanoğlu ilk zamanlar meyve ile besleniyordu, daha sonra etoburlaştı. Yani bugün bir böyle bir isteğimiz ve güdümüz olmaması yamyamlığın olmadığını değil, sonradan kazanıldığının kanıtıdır. Kenneth P. Oakley;

  'doğa yasalarına göre, et yemez olmamız gerekirdi çünkü gerçek etoburlarda gelişen dişlerden yoksunuz, öte yandan etoburlar gibi uzun bağırsağa sahibiz.'

  Yamyam (Cannibal) sözcüğü Carib sözcüğünden türemiştir. Karaib Adalarına gelen Colombus Canibales sözcüğünün insan yiyici anlamında kullanıldığını burada öğrenmiştir.

  ilk insanlar kendileriyle hayvanlar arasındaki temel ayrılıkları bilmiyorlar, göremiyorlardı çünkü insanlarla hayvanlar bir arada yaşıyorlardı ve ihtiyaçları da aynı türden ihtiyaçlardı. Hatta ilk insanlar hayvanların bir zekası olduğuna inanıyorlardı. Öyle ki Ruslar Alaska'ya ilk ayak bastığında yerliler giysilerindeki düğmelere bakarak, onları mürekkep balığı sanmışlar. Yani aslında ilk insanlar, kendi yamyamlıklarının bile bilincinde değillerdi.

  Peki bu yamyamlık nasıl kalktı ortadan? Tabii ki yamyamlık tabusu ile... Bu tabu kandaşların kutsal, dokunulmaz ve yenilmez olduğunu belirledi fakat ilginç olan her klan -yani insan topluluğu- bir diğer klanı insan olarak görmüyordu. Her klan bir diğerinin insan olmadığını söylüyordu ve böylece diğer klan üyelerini yedikleri halde, onları insan olarak kabul etmedikleri için tabuya uygun davrandıklarını söylüyorlardı. Yani bir nevi masum yamyamlardı atalarımız...
  3 ... steril mikrop
 5. 5.
  (bkz: insancıl)

  türevleri;
  (bkz: etcil)
  (bkz: otcul)
  ... tiz kellesi vurula
 6. 6.
  (bkz: hannibal lecter)
  (bkz: hannibal rising)
  ... legend of the stranger
 7. 7.
  sadece insanlar değil hayvanlar arasında da mevcut olan beslenme çeşidi.
  ... batis
 8. 8.
  türdeşini yeme eğilimi.
  1 ... spaltula
 9. 9.
  insan etinin lezzeti düşünüldüğünde gayet sıradan bir zımbırtı olup insan etiyle beslenme, insan eti yeme olayıdır.

  yiyenlerden biliyorum, yamyam değilim. ayrıca şu da var ki katiller genelde kurbanlarını yerler, "indireyim mideye bulamasınlar" mantığıyla değil tabi, çükünü götünü falan koparır götürürler.
  ... der meister
 10. 10.
  Bir çift yürek kitabında kahramanımız bayan doktor kendisini götüren Aborjinlere "her şeyiniz iyi hoş, doğa ile uyum içinde yaşıyor ve hiç bir canlıya zarar vermeme manasıyla yaşıyorsunuz ama yamyamlık ne iş" gibisinden bir şey soruyordu. Aborjinin verdiği cevap çok hoştu: "Biz asla tüketeceğimizden fazlasını öldürmeyiz. Sizin bir bombanızın yüzlerce insanı bir anda öldürüldüğünü düşünecek olursak hangimizin yaptığı daha korkunç?"
  3 ... rick blaine