1. 1.
  arapların türklere yaptıkları katliamların en büyüğü olarak tarihe geçen olaydır.
  8.yy da, türklerin müslümanlaştırılması amacıyla, halk savaşmadığı halde bütün erkekler öldürülmüştür.
  kuteybe'nin ordusu, diğerlerine örnek olsun diye 40 bin kişiyi kılıçtan geçirerek ağaçlara asmıştır.
  #1418460 :)
 2. 2.
  (bkz: cihad)
  #2179538 :)
 3. 3.
  türklerin müslüman olmasına sebep olan katlıamlardan biridir. yani türkler: "aa islam aynı bizim şamanizm. artık müslüman olalım. hem bunda kitap da var." dememişler. kılıç zoruyla müslüman olmuşlardır.
  ama bizim badem bıyıklılar bunu hala kabul etmez.

  (bkz: curcan katliamı)
  #6318573 :)
 4. 4.
  türklerin müslüman olma nedenlerini gök tanrı ya benzerliğine bağlamaya çalışan körlerin öğrenmesi gereken katliamdır.
  ayrıca cihad anlayışıyla yapılmıştır.
  #9945268 :)
 5. 5.
  yaklaşık 70 yıllık süreçte gerçekleşen müslümanların yaptıkları türk soykırımı'nın en büyük katliamıdır. bilimsel olarak belgelenmiştir.

  gerçi müslümana belge-bilim falan işlemez. onlar gördüklerini bile inkâr edebilme yeteneğine sahip hacıyatmazlardır.
  #9945375 :)
 6. 6.
  o dönemde talkan uzun ağaçları ve engin ormanlarıyla meşhurmuş. olaylar da gelişmiş.
  #9945491 :)
 7. 7.
  peki 40 000 kişiyi kaç asker öldürdü buhara için 24 000 asker kullanılmışsa burada sayı tahmini olarak en en fazla 30 000'dir, birlik olamanın karşı koyamanın bedeli, birlik olmak varken birbirleriyle kavga eden düşmana yardım eden türkler sonuç bir facia peki bundan ders alındı mı hayır, aynı şeyler moğollar zamanında yaşandı. her zaman olduğu gibi bu zor durumdan da kurtulmayı başardık. şimdi sorsan islam hoşgörü masalcılarına talkan katliamı ne peki diye bilmezler, anlatsan geçmişte kaldı derler.
  #9949695 :)
 8. 8.
  Almanların yahudilere yaprıkları ile aynı kefedeki olay.bunu islama mal etmek o kişinin islam ile olan kişisel sorunlarından kaynaklanıyordur. ingilizlerin vahabileri kullanarak islamın kötü ün kazanmasını saglamışlardır bizim sazanlarda buna balıklama atlamışlardır.

  katliamın ardında ya milliyetçilik yada para hırsı yatar

  örnek almanların yahudilere yaptıgı soykırım

  amerikanın ırak halkına yaptıgı soykırım

  sırpların bosnalılara yaptıgı soykırım

  çinlilerin uygurlara yaptıgı soykırım
  #9949811 :)
 9. 9.
  türklerin savaşçı ve teşkilatçı özelliklerine rağmen kuteybe'nin ordusunun karşısına hiçbir hazırlık yapmadan çıkıp şehri terketmeleri ve 24 km boyunca ağaçlara cesetlerin asılması ilginçtir. ikincisi daha da ilginçtir, çünkü orta asya her zaman çöldür ve çöl kalacaktır. ders kitaplarında değil, bilinen tanınan tarih kaynak kitaplarında da orta asya ve çevresinin o yıllarda kurak iklime sahip olduğu ve türklerin dünyaya yayılmalarının sebeplerinden birisinin de bu olduğu yazar. ilki de ilginçtir efendim, biz türkler avrupalılara karşı durmuşuz, çinlilere karşı mücadele etmişiz, ama bir peygamber gelmeden önce tek bir devlet altında toplanamamış olan pis araplar'a şehri bırakıp kaçmışız. doğrulayacak varsa bu olayları pm atsın lan.

  editto: son cümlemdeki asaleti ve tehditkarlığı görüyorsunuz sayın yazarlar. yani kuteybe'nin 43.kuşaktan torunu falan varsa bilgilendirsin beni.*
  #9954292 :)
 10. 10.
  kimse maval okumasın; dayanağını bizzat kuran'dan alan katliamdır!

  enfâl suresinin 39. ayetinde "fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen allah'ın oluncaya kadar kâfirlerle savaşın!" denmiyor mu? deniyor. e daha ne diye suçu islâm'ın üzerinden almaya çabalıyorsunuz!?
  #9954391 :)
 11. 11.
  talkan katliamı

  seyhun ve ceyhun nehirleri arasında bulunan bölge tarihi ipek yolu üzerindedir.. türk beylikleri, bu bölgedeki, buhara, semerkant, talkan, baykent gibi şehirlerde yerleşmiş yaşıyorlar, deri imal ediyor ve pamukdan kağıt üreterek bunları satıyor ve iyi de para kazanıyorlardı. bu üretimlerinin yanı sıra altın madenleri çalıştırıyorlardı..özellikle adı zengin şehir manasına gelen, semerkant’ın zenginliğinin o devirde dillere destan olduğu söylenir. bu zenginlik öteden beri talancı arapların iştahını kabartıyorduysa da, türklerden çekiniyorlar ve araya sınır olarak koydukları ceyhun nehrini geçmeye pek cesaret edemiyorlardı. çünkü daha önce halife osman zamanında, muhammed bin cerir komutasındaki araplar islamı yayma bahanesiyle oraları talan etmek için 2700 kişilik bir ordu ile fergane’ye kadar girdiyse de türkler tarafından yok edilmişlerdi. ancak daha sonraları muaviye tarafından, ceyhun nehrinin altında kalan horasan’ın tamamiyla işgal edilmesi ile o bölgede ilk araplaştırma ve islamlaştırma girişimleri başlamış oldu.

  buhara'nın talan edilmesi

  horasan’ın kendileri tarafından tamamen işgal edilmesinden cesaret alan araplar, muaviye’nin ilk horasan valisi olan, ubeydullah bin ziyad 673 yılında bu sefer ilkinden çok daha kalabalık 24000 kişilik bir ordu ile ceyhun nehrini geçerek kibac hatun yönetimindeki buhara’yı kuşatır. kibac hatun diğer türk beyliklerinden yardım istersede bu yardım kendisine gelmez ve araplar verdikleri kayıplardan dolayı buhara’yı işgal edemezlersede tam anlamıyla talan ederler.. daha sonra, muaviye’nin ikinci horasan valisi, halife osman’ın oğlu said’de buhara’ya saldırmaya hazırlanır.. kendisine diğer türk beyliklerinden yardım gelmeyeceğini anlayan kibac hatun, said’le anlaşma yapmak zorunda kalır.. bu anlaşmaya göre, kibac hatun, said’e diğer türk beyliklerine yapacağı saldırılarda önüne çıkmayacağına dair güvence ve bu güvencenin teminatı olarak da buhara’daki türk asilzadelerinden rehinler verir.. ( bu sayı kimi tarihcilere göre 50 kimine göre de 80’ dir... ) bu anlaşmanın verdiği rahatlıkla said, zenginliğini öteden beri duyduğu semerkant’a saldırır.. semerkant’ı baştan aşağı talan eder ve topladığı binlerce türk gencini, köle pazarlarında satmak için horasan’a getirir.. said daha sonra kibac hatun’dan aldığı 80 kadar rehine tarafından bir punduna getirilmiş ve hançerlenerek öldürülmüştü....( said’i öldürdükten sonra dağa kaçmayı başaran rehinlerin orada açlıktan öldüğü söylenir ) said’den sonra, horasan valisi salim bin ziyad olur. horasan’da muaviye’nin oğlu yezid’e bağlıdır.. ziyad’da ayni şekilde 680 yılında türkleri islamlaştırmak ve şehirlerini talan etmek için saldırır fakat püskürtülerek geri çekilirler.. bu sefer, kendi orduları türkler tarafından talan edilerek silahları alınır.. daha sonra araplar daha güçlü bir orduyla tekrar saldırır ve türkleri gene talan ederler.. bu talandan her arap 2400 dirhem alır.. ( bir kölenin satış fiyatı 300 ile 500 dirhem arasında olduğu düşünülürse, bu durumda aldıkları ganimet adam başına 7 veya 8 köleye eş değerdedir..)

  haccac ve rutbil

  islam’da ilk asimilasyon 685 yılında abdülmelik ile başlar.. abdülmelik, etrafını islamlaştırmaya adı islam tarihine kandökücü zalim olan haccac’ı kendisine yardımcı seçerek başlar.. abdülmelik önce civar halkların dillerini arapçalaştırdı.. harac karşılığı önceden bazı hakları kabul edilmiş olan gayri müslimlerin bütün haklarını geri aldı.. bu arada haccac’ı irak genel valiliğine atadı.. haccac’ın irak’a genel vali atanmasından sonra türklerin kaderinde ilk köklü değişikler başlamış oldu.. haccac ilk olarak ubeydullah ibni ebi bekri’yi sicistan’a, muhalleb ibni ebi sufra’yi da horasan’a vali yapar.. o tarihte, sicistan’ın türk hükümdarı rutbil’dir ve araplara vergi vermektedir.. haccac, bununla yetinmez ve ubeydullah’ı rutbil’in üzerine göndererek ondan tam olarak teslim olmasını ister.. rutbil önce bu teklifi kabul etmek istemez.. bunun üzerine ubeydullah rutbil’in üzerine yürür.. rutbil 18 fersah geriye çekilerek ubeydullah ve ordusunu kuşatma altına alır..ubeydullah, rutbil’den kurtulmak için 700000 dirhem teklif ederse de rutbil kabul etmeyerek arap ordusunu büyük bir bozguna uğratır.. buna çok kızan haccac 40000 kişilik büyük bir ordu toparlayarak, abdurrahman ibn esas komutasında rutbil’in üzerine gönderir.. rutbil’i yenemiyeceğini anlayan esas, bu sefer onunla anlaşır.. bu olay karşısında çılgına dönen haccac, esas’ı yakalatmak üzere bir birlik gönderirse de, esas’ın ordusu bu birliği yenilgiye uğratır ve geri kalanları da basra’ya kadar sürer. ancak burada yenilen esas’ın ordusu dağılır ve esas rutbil’e sığınır.. bunun üzerine haccac, esas’ı kendisine vermesi için rutbil’i tehdit eder.. vermediği taktirde çok büyük bir ordu ile üzerine yürüyeceğini ve bütün türk şehirlerini harap edeceğini, verirse de kendisinden 7 sene hiç vergi almayacağını söyler.. türk şehirlerinin tekrar bir savaşa girmesini istemeyen rutbil, 7 sene haraçtan muaf tutulacağını da düşünerek haccac’ın bu teklifini kabul eder ve esas ve yakınlarını haccac’a teslim eder.. ancak, rutbil haccac’a güvenmekle hata yaptığını daha sonra anlayacaktır.. haccac rutbil’den esas’ı teslim aldıktan sonra derhal yeni bir ordu düzenleyerek 699 yılında muhelleb bin ebi sufyan komutasında türk şehirlerinin üzerine gönderir.. hocente, kes, sogd ve nesef’i ele geçirirsede türkler direnirler.. horasan valiliğine muhelleb’in oğlu yezid gelir.. yezid ibni muhelleb’de türk şehirlerini talan eder.yezid’in savaşçıları, harzem’den ele geçirdiği türkleri boyunlarına damga vurarak köle pazarlarında satarlar.. bu tarihlerde, araplar türklerin yurtlarını devamlı olarak istila edip şehirlerini talan ettilersede kalıcı bir üstünlük sağlayamamışlar, elde ettikleri yerleri sonunda tekrar türlere geri vermek zorunda kalmışlardı..

  kuteybe ibni müslim

  705 yılında abdülmelik öldüğünde yerine oğlu velid geçer.. ve türk tarihini önemli şekilde etkileyecek olay, kuteybe ibni müslim’in horasan’a vali atanması olur.. bu zamana kadar kalıcı bir başarı elde edemeyen araplar onun zamanında türk yurtlarında kalıcı başarılar elde etmişlerdir.
  türklerin gerçek anlamda kılıç zoru ile müslümanlaştırılmaya başlamaları kuteybe zamanında olmuştur..vali olduğu andan itibaren, türk beyliklerinin toptan işgal edilerek islamlaştırılması için çok güçlü bir ordu kurmaya başlar.. merv’de askerleri toplayarak, allah kendi dininin aziz olmasi için size bu toprakları helal kıldı der.. sanki, bakara suresi 193’ü .... “yalnız allah dini kalana kadar onlarla savaşın...” yada “8.enfal /.39’u “din tamamen allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın!” . ayetlerini savaşçılarına hatırlatarak arap ordusunu türklerin üzerine sürer.. kuteybe ilk olarak baykent’i kuşatır.. diğer beyliklerden türk savaşçılar baykent’in savunmasına yardıma gelirler.. iki ay süren bir savaş olur. kuteybe tam bir zafer kazanamazsa da, türkleri haraca bağlayan bir anlaşma yapmaya zorlar.. şehir yıkımdan kurtulur ama, şehre giren araplar anlaşmaya rağmen şehrin bir kısmını yağmalarlar ve şehirden ayrılırlarken arkalarında bir de askeri garnizon bırakırlar.. başlarına gelecekleri anlayan türkler ayaklanmaya başlarlar ve kendi aralarında silahlanarak karşı bir mücahit birliği kurarlar, baykent’de karışıklıklar başlar.. bunun üzerine kuteybe baykent’e tekrar gelerek nekadar silahlanan türk varsa hepsini öldürtür.. kadınları ve çocukları esir alır ve şehri tekrar baştan aşağı yağmalar..

  taberi’nin anlatımlarına göre, kuteybe’nin aldığı ganimetlerin haddi hesabı yoktur.. taberi, bütün horasan’ı işgal ettiklerinde dahi bu kadar ganimet toplayamadıklarını söyler..

  şehrin yağmasından sonra, daha önce horasan’da merv’e getirilmiş olan arap aileleri, merv’den getirilerek baykent’e yerleştirilir.. muhafız birlikleri oluşturulur.. valilik den vergi tahsildarlığına kadar bütün denetim organları araplar’dan oluşturulur.. türklerin budist ve zerdüşt inançlarını simgeleyen bütün heykeller toplatılır, taş olanlar kırılır, altın olanlar eritilerek ganimet olarak araplar tarafından alınır.. bunlar, enfal suresinde yazdığı gibi, sanki araplara allah’ın verdiği ganimetlerdir.. daha sonra esir edilen kadın ve çocuklar kocalarına ve babalarına geri satılır.. müslümanlar, baykentli türklerin neleri var neleri yoksa almışlar, şehrin onarımı da gene türklere kalmıştır..bundan sonra sıra gelir buhara’nın tamamen işgal edilip müslümanlaştırılmasına..

  buhara'nın tekrar kuşatılması ve ilk türk katliamı

  kuteybe merv’de büyük bir hazırlık yapar.. bu arada vardana ve buhara beylikleri arasında çatışmalar vardır.. müslümanlara karşı mücadele etmek için bu çatışmalar derhal durdurulur ve vardan hudat, kuteybe’ye karşı türklerin başına geçer.. kuteybe önce, numiskent ve ramitan’a saldırır ve buraları kolayca istila eder.. demirkapı önlerinde vardan’la çarpışırlar.. vardan savaşı kaybeder ve buhara’ya doğru çekilir.. ancak kuteybe’de, savaştan yorgun düştüğü için buhara’yı alamadan merv’e geri döner.. haccac bunu başarısızlık olarak kabul eder ve, buhara’yı mutlaka almasi için kuteybe’ye emir verir..kuteybe büyük bir hazırlık yaparak bir sene sonra tekrar buhara’yı kuşatır.. türkler direnir ve kuteybe başarılı olamaz, ordusu dağılmaya başlar.. bunun üzerine kuteybe her bir türk başı için askerlerine 100 dirhem vaad eder.. para hırsı ile gayrete gelen araplar, şehri istila ederler..bütün direnen türkler kılıçtan geçirilerek tam bir katliam yapılır, araplar türk kadınlarına tecavüz ederler, beğendikleri kadınları ya cariye olarak kullanmak yada köle pazarında satmak üzere alıkoyarlar.. erkeklerden de binlerce kişiyi köle olarak satmak üzere beraberlerinde götürürler.. araplardan oluşan yeni bir idari kurumlaşma yapılır.. diğer beyliklerden tepkiler gelmeye başlayınca da, buhara melikesi hatun’un oğlu tuğ sad kukla hükümdar yapılır.. tuğ sad tarihe hain bir işbirlikçi olarak geçer.. daha sonrada müslüman olarak oğluna da, efendisi kuteybe’nin ismini vererek bağlılığını kanıtlar.. etkili bir kolonizasyon yapmak isteyen kuteybe bunun için öncelikle yerli halkı islamlaştırmaya başlar.. buhara halkı önceleri müslüman olmuş gibi görünselerde bu dini kabul etmek istemezler..kuteybe türklerin aslında müslüman olmadıklarını, evlerinde islami kuralları tatbik etmediklerini anlar ve yeni bir yöntem geliştirir..bu yönteme göre türkler evlerini araplarla paylaşmak zorunda bırakılırlar ve bu şekilde bire bir kontrol altına alınırlar.. islami kurallara uymayanlar ise ağır cezalara uğratılırlar..
  ( bugün, bazı islami yazarlar bu getirilen tedbirlerin islam'ın türkler tarafından kabul edilmesinde çok yarar sağladığını açıkca ifade ederler..bu yaklaşım da üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.. )
  kuteybe’nin bu zorlamaları karşısında, halkdan bazı direnişçiler çıkar.. gizlice silahlanırlar..bu durum karşısında araplar camiye dahi silahsız gidemez olurlar..kuteybe baskıları arttırır, kendi aralarında örgütleşen türkleri yakalattırıp öldürtür.. bu arada yeni vergi yasaları getirir.. yerli halk, halifeye senede 200000 dirhem, horasan valisi haccac’a da 10000 dirhem vergi ödemeye mecbur bırakılır.. bunun dışında arap askerlerinin atlarına yem temin etmeye, oraya getirilip yerleştirilen arap ailelerine odun temin etmeye ve onlara tahsis edilen arazilerde çalışmaya mecbur bırakılırlar.. kadınlar, kızlar araplara cariye yapılırlar.. buhara türkleri bu yıllarda dünyadaki çok az milletin yaşadığı vahşeti ve ızdırabı yaşar.. kuteybe’nin getirip türk evlerine yerleştirdiği arap’lar, türklerin o zamana kadar yaptıkları bütün birikimlerinin üzerine konarlar, türklerin tarlalarını alır ve türkleri o tarlalarda çalıştırırlar.. iste tek din islam oluncaya kadar savaşın diyen ayet, arapları türklerin sırtından geçimlerini sağlayacak ortamı yaratmıştır..allah dini dedikleri islam, ahzab suresi / 50 de olduğu gibi, savaşta gasp edilen türk kızlarınıda ganimet olarak görür, ve araplara cariye olmalarını helal kılar..cuma namazı zorunlu hale getirilir.. gene de türkerden rağbet görmez. bunun üzerine kuteybe, namaza gelenlere 2 dirhem vaad ederek önce fakirler üzerinde islamın etkili olmasını temine çalışır.. bu uygulama nispeten başarılı olur.. fakir halktan para için camiye gidenler olur..

  kaynak :

  * ebu cafer muhammed bin cerir ibn i yezid - tarih i taberi
  #11097596 :)
 12. 12.
  türklerin din ve hidayet aşkıyla müslüman olduğu yalanına inananların suratlarına tokat gibi çarpılası katliamdır.

  --spoiler--
  aşağıdaki bilgilerin tamamı islami kaynaklardan, taberi ve zekeriya kitapçı gibi islami tarihçi ve yazarlardan alınarak düzenlenmiştir.
  türklerin kılıç zoruyla müslümanlaştırılmaları ile ilgili 670’li tarihlere dayanan bilgiler maalesef okullarda bizlere hiçbir zaman verilmemiş, verilen bilgiler ise, türklerin müslümanlığa geçişleri kendi istekleri ile olmuş gibi gösterilerek, 740’lara kadar ki tarih atlanarak verilmiştir.

  islam''ın türklere zorla kabul ettirilmeleri ile ilgili 670’lerden başlayarak 740’lara kadar uzanan tarihin bize okullarda anlatılmamasının nedenlerini, bu kısa tarihi öğrenince biraz daha anlamak mümkün olabilecektir. şimdi, bu atlanan 70 senelik tarihe bir göz atalım..

  1. tarihin en aşağilik soykirimlarindan biri - talkan katliami

  buhara’da olanlar diğer türk beyliklerinde de etkilerini gösterir.. aynı şeylerin kendi başlarına geleceğinden korkmaktadırlar.. sogd meliki neyzek tarhan şehrinin yıkıma uğramaması için kuteybe ile anlaşmak zorunda kalır.. bu anlaşmaya göre tarhan haraç verecek ve tarafsız kalacaktır.. ancak bu tarafsız kalmalar ve türklerin birleşememeleri arapların işlerini kolaylaştırmış ve türk beyliklerini istedikleri gibi istila edip talan etmişlerdir.. ilk olarak saldırıya uğrayan kibac hatun’a diğer beyliklerden yardım gelmeyince, o yardımı esirgeyenler aynı akibete uğramışlardır.. bu olaylarda türklerin belli bir şekilde organize olamamaları da onların araplar tarafından istila edilmelerini kolaylaştırmıştır.. neyzek tarhan daha sonra kuteybe ile yaptiğı anlaşmada hatalı olduğunu ve bu anlaşmanın kendisine hiçbir güvence getirmeyeceği gibi diğer türk beylerine de ihanet etmiş olacağını anlar.. tohoristan’a dönerek bütün türk beyliklerine birer mektup yazar ve onları ortak bir direnişe girmeleri için uyarmaya çalışır.. ilk olumlu yanıt talkan meliki sehrek’den gelir..tarhan’ın planlarını öğrenen kuteybe, buna karşılık belh şehrinde hazırlık yaparak, baharda büyük bir ordu ile talkan şehrine doğru yürür.. o ana kadar bir direniş hazırlığı yapamayan talkan şehri meliki sehrek, kuteybe’nin gelişinden önce şehri terkeder.. şehre hiç savaşmadan giren kuteybe’nin adamları şehirde eli kılıç tutabilen nekadar erkek varsa hepsini kılıçtan geçirirler.. bu katliam o zamana kadar yapılanların en büyüğüdür.. kuteybe bu katliamı diğer beyliklere ibret olması için yapar.. kuteybe’nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. bu yolun 4 fersah ( 24 km.) mesafelik bölümü türklerin ağaçlara asılan cesetleri ile doludur.. talkan katliamı tarihe, arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. halk, müslüman araplarla savaşmadığı halde, kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır.. bütün bunlar hep islam adına yapılmıştır..
  kuteybe, talkan katliamından sonra suman’a girer.. erkeklerin pek çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alıkoyar.. daha sonra kes ve nesef’de aynı şeyleri yapar.. erkekler öldürülür, türk kadın ve kızları utanç verici bir şekilde araplara cariye olurlar.. daha sonra faryab’a yönelir ve faryab’ın teslim olmasını ister.. faryab halkı başlarına gelecekleri bildiklerinden teslim olmaya yanaşmazlar.. erkekleri dövüşerek ölürler.. bütün şehir yakılır.. araplar bu şehre yakılmış şehir anlamında muhtereka derler.. kuteybe, faryab’dan sonra, tarhan’ın çekildiği kale bazgis’i kuşatır.. 2 ay süreyle devamlı olarak buraya saldırır fakat bir sonuç elde edemez.. bu arada kış yaklaşır..kuteybe’nin kışın savaşacak gücü yoktur ancak, kale içindeki türklerin de yiyecekleri bitmiştir.. her iki tarafta savaşın kendileri için kaybedildiğini düşünür.. kuteybe son olarak bir hileye baş vurur.. tarhan’ın yanına muhammed bin selim adındaki adamını gönderir.. muhammed ibni selim tarhan’ın teslim olması durumunda kendisine hiç bir şekilde zarar gelmeyeceği güvencesini verir.. kalenin açlık içinde olmasından dolayı tarhan’ın kuteybe’nin teklifini kabul etmesinden başka yapılacak bir şeyi yoktur.. komutanları ile görüşüp teklifi kabul ederler.. silahlarını teslim ederek kaleden çıkarlar.. tarhan kaleden çıkar çıkmaz yakalanır, etrafı hendek açılmış bir çadırda zincire vurulur..kuteybe bu arada tarhan’ı hemen öldürmez.. haccac’a haber göndererek ne yapacağını sorar.. haccac tarhan için, “ o bir müslüman düşmanıdır hiç aman vermeden öldür” der.. kuteybe önce tarhan’ın iki oğlunu, tarhan’ın ve toplanan halkın gözü önünde öldürtür.. arkasından 700 kadar türk savaşçısının başlarını gene tarhan’ın ve halkın gözü önünde kestirir.. tarhan’ı da bizzat kendisi öldürür.. bütün kesilen başlar haccac’a gönderilir.

  tarhan’ın öldürülmesinden sonra, kuteybe, aral gölü’nün altında bulunan harzem bölgesine yürür.. harzem’de caygan ile havarizat arasında taht kavgası vardır.. kuteybe caygan’la işbirliği yapar.. önce havarizat ile etrafındakileri öldürtür.. arkasından camhud melikini yenerek 4000 civarında esir alırlar.. ancak, daha sonra bunlar kuteybe’nin emri üzerine öldürülürler..

  bu olay, ziya kitapçı''nın, islam tarihi ve türkler adlı kitabında aynen şöyle anlatılır ;
  bu harblerden birinde, et-taberi''nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında abdurrahman b. müslim, kuteybe''ye, 4000 esirle gelmişti. kuteybe, abdurrahman''ın böyle kalabalık türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi. tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan kuteybe, bu türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu türklerin kafalarının koparılmasını emretmiştir. cebbar, zorba, insafsız arap komutanının etrafının bir anda bu türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. bu harblerde öldürülen türklerin haddi hesabı yoktu. nitekim bu vahşetten adeta gururlanan bir arap şairi kaah el-aşkari şöyle haykırmıştır,

  ”kazah ve facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış zavallı türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız.

  herkesi kılıçtan geçirdiniz. sadece ata dahi binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler.”

  harzem’de ayaklanan halk, kuteybe ile işbirliği yaptığı için caygan’ı öldürür..bunun üzerine, kuteybe bütün harzem’i yakıp yıkar, halkı kılıçtan geçirir.. harzemli ünlü türk bilgini, biruni harzem’deki uygarlığın yok edilişini şu şekilde anlatır.. “kuteybe, her çareye baş vurarak harzemlilerin yazılı dilini bilenleri, geleneklerini koruyanlarını, bütün bilginleri öldürttü, böylece herşey karanlıklara gömüldü.. islam harzemlilerin içinde girerken, onların tarihi hakkında bilinenleri artık öğrenme olanağı bırakmadı..harzem’i yıktıktan sonra kuteybe, semerkant üzerine yürür..semerkant meliki gurek üzerine gelen müslümanlara karşı diğer türk beyliklerinden yardım ister.. taşkent ve fergane’den yardım gönderir, fakat gelen birlikler yolda kuteybe’nin askerleri tarafından pusuya düşürülerek yok edilirler..semerkant, kuşatılır.. araplar mancınık ateşi ile saldırırlar.. daha fazla dayanamayacağını anlayan gurek, kuteybe ile anlaşmak zorunda kalır..bu anlaşmaya göre,

  1.semerkant araplara her sene 2.200.000 altın ödeyecektir..
  2.bir defaya mahsus olmak üzere 30.000 türk gencini esir olarak verecektir..
  3.şehirde cami yapılacaktır..
  4.şehirde eli silah tutan kimse dolaşmayacaktır..
  5.tapınak ve putlardaki tüm mücevherler kuteybe’ye teslim edilecektir..

  daha sonra kuteybe, altından yapılan putları erittirerek alır ve merv’e geri döner.. dönerken kardeşi abdurrahman bin muslim’i semerkant’ın başına vali olarak bırakır..
  kuteybe’nin merv’e dönüşünden sonra, türkler kendi aralarında işgalci müslümanlara karşı bir direniş birliği kurarlar.. zaman zaman ceyhun ırmağını geçerek araplara pusu kurar ve ciddi zararlar verirler.. haccac kuteybe’ye taşkent ve fergana’yi işgal etmesi talimatını verir.. kuteybe taşkent’e gider fakat başarılı olamaz.. bu arada haccac ölür. halife velid, kuteybe’ye türklere karşı savaşları devam ettirmesini söyler.. kuteybe bu sefer kasgar’a doğru yola çıkar.. tam kasgar’ı kuşatacakken halife velid ölür, yerine süleyman ibni abdülmelik halife olur.. bu yeni halife ile arası hiç iyi olmayan kuteybe kasgar seferini yarıda bırakarak ona karşı ayaklanır, ancak kendi komutanları tarafından 11 yakını ile birlikte 716 senesinde kafası kesilerek öldürülür.. çünkü kuteybe’nin komutanları halifeye karşı gelmek istememişlerdir..

  taberi anlatımları

  aşağıdaki pasajlar doğrudan taberinin anlatımından alınmıştır.

  tarih-i taberi / cilt 3/(syf-343)

  her kim türk’lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. imdi müslümanlar bir bir türk’lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar.ve türk’leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yine dönüp merv’e geldiler.

  yaz gelince kuteybe horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. sonra göçüp talkan’a vardı. şehrek ki talkan meliki idi. neyzekle müttefik idi. kuteybe’nin geldiğini işitince kaçtı. kuteybe talkan’a girdiği vakit hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. ne kadar kırabilirlerse kıralar. bunun üzerine kuteybe’nin askeri orada hesapsız adam öldürdü.

  rivayet ederler ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. oradan göçtü. mervalarüd’e kondu. oradaki melik kaçtı. kuteybe onun da iki oğlunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(syf-344)

  kuteybe dedi: - vallahi eğer benim ömrümden üç söz söyleyecek kadar zaman kalmış olsa bunu derim ki (uktülühü uktülühü uktülühü). ( hepsini öldürün, hepsini öldürün, hepsini öldürün )
  bunun üzerine neyzek’i ve iki kardeşi oğulları ki biri sol ve biri osman’dır. ve yine o kendisi ile mahsur olanların hepsini öldürdüler.hepsi 700 adam idi. buyurdu başlarını kesip haccac’a gönderdiler.(syf-347)
  kuteybe deve palanı demek olur.(syf-351)
  ....

  bu 70 yıl süren türk-arap savaşlarının en önemli noktaları ve sonuçları ;

  1- 100.000'in üstünde türk katledilmiştir.
  2- 50.000'in üstünde türk genci köle ve cariye yapılmıştır.
  3- şehirler yağmalanmış , ganimet diye halkın herşeyi talan edilmiştir.
  4- tüm zenginlikler , tarihi eserler yokedilmiş , yakılmış , yıkılmıştır.
  5- dünyanın en büyük katliamlarından biri olan "talkan katliamında" 40.000 türkün kesilerek
  24 km yol boyunca ağaçlarda sallandırılmıştır.( tarihte örneği çok azdır.)
  6- aynı şekilde "curcan katliamında da esir alınan 40.000 türk'ün nehir kenarında kafaları
  kesilmiş , nehrin suyu kıpkızıl olmuş , cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.
  7- "teslim olursanız canınız bağışlanacak" sözü hiç bir zaman yerine getirilmemiş ,
  "şeriat söz tanımaz" denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.

  8- araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet elde etmişlerdir.
  9- türkler böyle bir vahşet ve mezalimi çinlilerden dahi görmemişlerdir.
  10-bu tarihi gerçekler "islam etkilenmesin" düşüncesiyle gizlenmekte , bahsedilmemektedir.
  türkçü siyasetçiler dahi konuyu geçiştirmektedir. bundan da araplar nasiplenmektedir...
  --spoiler--
  #11216147 :)
 13. 13.
  türklerin bahtısz günü. göktanrıyı kızdırdıkları gün.
  #12227035 :)
 14. 14.
  islamın emrettiği cihat sebebi ile (taliban, el-kaide,hizbullah, ibda-c) yapılan türk katliamıdır. sayesinde islamdan baya baya uzaklaşmışımdır iyide olmuştıur.
  #12227040 :)
 15. 15.
  bazı gerizekalıların o kadar anlatmamıza rağmen Türklerin hala din ve hidayet aşkıyla bir de eski dinlerine benzediği için müslüman olduklarını iddia etmelerine hayretler içinde kalmamızı sağlayan sevgili müslümanların güzide katliamıdır.
  #12710727 :)
 16. 16.
  (bkz: hani yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıydık)
  #12712619 :)
 17. 17.
  göç zamanı. tüm boylar birbirinden ayrı hareket ederken. ruslar ve çinlilerle savaşmaktan türk topraklarında tek tük er adam varken. ülkelerin başlarında bile hatunlar bulunurken. yıldırımları kuzeyde ve doğuda yaratırken. güneyimizden gelen bedevi köpeklerce islam denen yahudilikten aşırılmış putperestliğin kanımıza işlenmesi için yapılan katliamlardır.

  islam'ı ölümüne savunup hala din ve hidayet aşkıyla müslüman olduğumuzu iddia eden arabımsıların ne söyleyeceği merak konusudur.
  #13100596 :)
 18. 18.
  birilerinin çıkıp islam adına adam kesmesi, islamın vahşeti emrettiği anlamına gelmeyeceğini idrak edemeyenlerin, islamı sorumlu tuttukları katliam.
  #13318047 :)
 19. 19.
  talas savaşı hede hödüsünü tarih derslerinde iyi yediriyorlarmış aga.ulan "savaşmadan din değiştiren halk" kadar ağır bir itham olur mu?
  muhammedin getirdiği demokrasiye bile 23 yılcık saygı duyan adamlar bunlar, her şey beklenir.
  #13549871 :)
 20. 20.
  şamanist bir ülke peşinde koşan islam düşmanlarının büyük yalanlarından biri.
  #13675423 :)
 21. 21.
  o gün yapılmıştı. yüz yıl önce aynı alçaklığı gördük. yarın da görebiliriz..
  üstelik o araplardan daha çok arapçı olan güya-türk de binlercesi de içimizde bugün.
  #13695445 :)
 22. 22.
  (bkz: stockholm sendromu)
  #13789185 :)
 23. 23.
  ebu cafer taberi islam fıkhında önemli eserler bırakmış bir adamdır. bu katliamın yapıldığını anlatan ender adamlardan biridir. talkan katliamı türklerin sanıldığının aksine kendi istekleri ile değil zorla müslümanlaştırıldığının kanıtlarından biridir.

  talkan katliamı yalandır diyenler bir zahmet açıp tarih okusun. Bu utanılacak bir şey değil sadece gerçek olanı öğrenmek ayıp değil. Talkan katliamı türklere yapılmıştır ve bunu söylemek kimseyi kafir yapmaz.
  #14265999 :)
 24. 24.
  emevilerin gerçekleştirdiği türk katliamıdır..islam'a mal edilemez çünkü aynı emeviler,islam peygamberinin sülalesini de kerbela çölünde şehit etmişlerdir..

  emeviler'in hepsi olmasa bile çoğu islam'a korkunç zararlar vermişlerdir..kendi uydurdukları bir takım hadisleri de islam'a monte etmişler ve islam'ın evrenselliğine leke sürmüşlerdir..islam'ı arap kültür emperyalizmine çevirmişlerdir..

  her ne kadar bazı yönlerini sevmesem de yaşar nuri öztürk'ü bu konulardaki derinlemesine bilgilerinden ötürü takdir etmek gerekir..
  #14266042 :)
 25. 25.
  çoğu, islamcı faşistlerin ısrarla unutulsun diye uğraştığı katliamdır ancak; unutulmuyor unutturulmuyor...
  ve biz buna tarihte, celladına aşık olmak deriz...

  not, artılanmış sabah sabah ilaç gibi gelen artı...
  #15089621 :)