1. 1.
  bir halı markası
  1 -2 ... shwin
 2. 2.
  (bkz: izzet yildizhan in padisah halisi reklamlari)
  -2 ... hasnicktir
 3. 3.
  Osmanlı Devleti'nin yönetimine Al-i Osman diye adlandırılan Osmanlı ailesi dışında başka bir sülaleden hükümdar getirilmemiştir. Devletin ve milletin devamı ilkesine uyularak, bir isyan çıkmasının önüne geçmek amacıyla diğer şehzadeler öldürülürdü. Bu nedenle yıkılışına kadar, Osmanlı Devleti'nde Roma ve Bizans'ta olduğu gibi bir çok sülale iş başına geçmemiştir. I. Ahmet Dönemi'nden itibaren, kardeş katli kaldırılarak, oda hapsi uygulaması başlamıştır. Padişah, törelere göre, bütün güç ve kudreti elinde bulunduran ve memleketin sahibi sayılırdı. Padişah, şer'i hukuka aykırı olmamak şartıyla, birtakım hükümler verir, bunlar örf olarak adlandırılırdı.  Padişahlar aynı zamanda ordunun başkomutanı idi. XVI. yüzyıla kadar padişahlar, şehzadelikleri döneminde savaşlara katılır, ülke idaresi ve savaş teknikleri konusunda tecrübe kazanırlardı. Padişahlar, dini anlamda yetkilere de sahiptiler. Bu yetki Yavuz Sultan Selim'in, Mısır'ı alması ile Halife-i Müslimin, yani Müslümanların halifesi sanı ile belirtilmişti.

  Padişah çocuklarına, çelebi veya şehzade denir, şehzadeler, babalarının sağlığında büyük bir sancağa tayin edilirdi. Buralarda, başlarında da Lala denilen devlet adamları olmak üzere, devlet yönetimi konusunda yetiştirilirlerdi. Her şehzade hükümdar olma hakkına sahipti. Tahta çıkma konusunda herhangi bir veraset sistemi yoktu. Osman Bey ve Orhan Bey döneminde padişahlık hakkı hanedanın bütün erkek üyelerine aitti.  Ancak, I. Murat döneminden itibaren padişahlık, padişah ve oğullarına bırakılmış, bu durum şehzadeler arasında zaman zaman taht kavgalarına sebep olmuştu. Fatih Kanunnamesi'nde bu durum; şehzadelerin hangisine saltanat nasip olursa onun tahta geçeceği; şeklinde belirtilmiş, böylece bu kanunname ile kardeş katli yasallaşmıştır. I. Ahmet dönemi ile birlikte, ekber ve erşad yani en akıllı ve en yaşlı kişinin tahta geçmesi kuralı getirilerek veraset sistemi belirgin bir duruma gelmişti.  Osmanlı padişahları Halifelik yetkilerini ilk defa 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Kırım Müslümanlarını dini açıdan kendilerine bağlıyarak kullanmışlardır.
  1 ... mischief
 4. 4.
  osmanlı yönetiminde toplam 36 padişah vardır. fatih, kanuni, yavuz ve yıldırım beyazıt en ünlüleri olsa da üçüncü selim de başarılı işler yapmıştır.
  1 ... gitaristkaptan
 5. 5.
  padişahların başlarındaki sarıklar aslında onların kefen bezleridir.günün birinde öleceklerini unutmasınlar diye kefen bezlerini başlarında taşırlar.
  4 ... aerodinamik adam
 6. 6.
  mutlak egemen.
  2 ... eftalia
 7. 7.
  osmanlı devletinin başı. tüm topraklar, hayvanlar, arabalar ve de kadınlar kendisinin tapulu malıdır. bu yüzden egosu tavandadır. egosu gibi hormonlarıda tavan yapmıştır.

  (bkz: bir seks kölesi olarak cariye)
  * * * * * *
  3 -4 ... btpugur
 8. 8.
  allahın ayağı anlamına gelir.
  3 -1 ... bu cocuk okumaz
 9. 9.
  farsça bir kelime. şehinşah kelimesinin verdiği karizmayı vermez.

  (bkz: kelimelerin psikolojik tahlilini yapan psikolojisi bozuk uuser.)
  1 ... siham i kaza
 10. 10.
  bir serdar ortaç saçması. sözleri şu şekilde;

  --spoiler--
  sakin ustume gelme inanamam
  beni ben gibi sevmedi bilirim
  bu sefer de yalanci ben olamam
  seni bir kalemde rezil ederim

  korkuyorum sana
  asktan soz etmeye ben
  inatciyim derdim cok
  dostum var hic dermanim yok

  ah ne zaman bu ayrilik pek yaman
  neler cektim bu dunyadan
  el mi yaman ben mi yaman

  bu devirde kimse sultan degil
  hukumdar degil bezirgan degil
  bu kadar guvenme hic kendine
  kimse sah degil padisah degil
  --spoiler--

  ayrıca ''bu devirde kimse sultan degil, hukumdar degil, bezirgan degil'' kısmındaki bezirgan ın vasfını çözebilmiş değilim. ama serdar ortaç ın kültürel birikimi ile ilgili derin bilgiler verdiği kesin;

  (bkz: bezirgan)
  2 -1 ... isildur