1. 1.
  varlık bilimi..kısaca yaratan yaratılan arası ilişkileri inceler..
  5 -3 ... rasko
 2. 2.
  varlik bilim. felsefenin bir dali.
  hatta (bkz: metaphysics)
  2 -2 ... child
 3. 3.
  felsefe öğretmenlerinin her 3 kelimede bir kullanmayı alışkanlık haline getirdikleri, anlamı; varlık bilimi olan kelime.
  2 ... asiti kaçmış kola
 4. 4.
  duyularla kavranamayan varligin maddesiz yapisini inceleyen bilim dali.
  1 -2 ... ciwan
 5. 5.
  sosyal dünyanın varlığını ve bunların doğasını inceler.
  ... lowerkid
 6. 6.
  varlık yerine allah'ı koyunca olur sana ilahiyat. bu bağlamda verili kültürel kodları kırıp ontolojiyi irdeleyen kendini bulur ordan da varır tasavvufun engin deryasına.
  3 ... vakur
 7. 7.
  tam olarak "varlık felsefesi" Evreni değişmez bir penise, aman prensibe göre açıklamak mümkünm müdür ? Evrenin "ana maddesi" nedir ? Evren niçin var olmuştur ? Sorularına verilen yanıtlar varlık felsefesini (ontoloji) oluşturur.
  **
  3 ... warmth of winter
 8. 8.
  Varlıkla ilgili sorunların tartışıldığı metafizik alanı ontolojidir.
  3 ... lilith
 9. 9.
  Her bilim nesnelerin belirli bir kesimi ile uğraşır: Zooloji hayvanları, aritmetik sayıları, tarih tarihsel olayları inceler. Ama genellikle nesneler üzerinde düşünmeyi, bunları bölümlemeyi, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini saptamayı, bütün nesneler için geçerli olan kanunları araştırmayı kendisine ödev edinen bir bilimi de, yani genel bir nesneler öğretisini ya da genel olarak bir varlık bilimini, bir ontoloji’yi düşünebiliriz. Ancak, bu ontolojiyi, varlıkla bağıntısı olan düşünmenin bilimi olarak tanımlamak, hep aynı yola çıkar o da Hakka'dır
  1 ... ycan
 10. 10.
  ilk felsefe olarak da bilinen ve teolojiyle benzerlikleri olan, zaman zaman metafizik anlamına gelecek şekilde anlaşılıp, bazen de metafiziğin bir dalı olarak görülen felsefe disiplin. metafiziğin, tek tek nesne ve olaylarla değil de, genel olarak varlık proble­miyle ilgili olan dalı; varlığı varlık olarak, varlık olmak bakımından ele alan bilim; varo­lan tikel şeyleri değil de, varlığın kendisini, varlığın temel özelliklerini konu alan, somut varlığı araştırmak yerine, varlığı soyut bir bi­çimde araştıran ve ‘varlığın varlık olmak ba­kımından doğasının ne olduğu’, ‘varlığın kendi başına ne olduğu’ sorularını soran fel­sefe dalı
  2 ... iki dil bir bawul