1. 1.
  bilimlerin ortaya koyduğu bilgi sorunlarını;bilen,bilinen ve bilme etkinliği arasındaki ilişkileri inceleyen felsefe dalı.
  8 ... frozen hopes
 2. 2.
  bilgi bilimi
  8 ... rasko
 3. 3.
  (bkz: metaphysics)
  2 ... child
 4. 4.
  felsefe dersinde duydugum fakat ne oldugunu hatırlamadıgım birşey.ama yanına demogoji getirince cok güzel durdugu aşikar.
  (bkz: epistemolojik demogoji)
  2 ... otuzyedibucukekrantv
 5. 5.
  Bilgiyi ve onun kaynağını sorgulayan felsefe dalı
  6 ... verbascum
 6. 6.
  epistomoloji; her şeyden önce " bilgi nedir ? " sorusunu sorar. bütün bilimler ve felsefe arasında ortak olan bilgi bir fenomen dir ve bu fenomenin bir çok sorunu vardır.
  bilim, bilgi fenomeninin kaynağı, olanaklılığı, sınırları, doğruluğu ile uğraşmaz. elde ettiği bilginin niteliği ile bu bilginin kazanıldığı şey üzerinde durmaz. bilim araştırmalar yapar,. felsefe ve felsefenin özellikle önemli bir alanı olan epistemoloji ise bilimin ve bilimlerin ele almadığı bütün bu konuları kendisine konu olarak alır.
  bu çerçevede bütün bilimlerin epistemolojiyle bağlantıları vardır.
  epistemolojinin ele aldığı sorunlar çerçevesinde çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır; gerçekçilik, olguculuk, akılcılık, vb.
  her epistemolojik yaklaşım bu sorunlara farklı yanıt verir.

  (bkz: bilgi)
  4 ... ditty
 7. 7.
  (bkz: bilgi felsefesi)
  2 ... cekingen
 8. 8.
  bilginin kaynağını araştıran ve onu derinleştiren, yapısalcılığa yön veren felsefe biçimi.
  2 ... kisil
 9. 9.
  ana maddesi bilgi olan ve bilgiyi inceleyen felsefe dalı.
  1 ... enuma elis
 10. 10.
  bilgi felsefesi olarak da adlandırılan bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalı.
  2 ... linka