1. 1.
  10 ekim 680 de hz ali nin oğlu ve hz muhammed in torunu hz hüseyin ve sevenleri (toplam 72 kişi) kerbela da acımasız bir şekilde katledildiler. aleviler bu acı olayı kınamak için, her yıl muharrem ayının onuncu gününden başlamak üzere, 12 gün oruç tutarak yas tutarlar. aleviler muharrem orucu ile hz. hüseyin in şahsında ehl i beyt e bağlılıklarını dile getirirler ve aynı zamanda zalimin zulmünü lanetlerler. kurban bayramı hicri takvim e göre zilhicce ayının onuncu günü başlar. kurban bayramının birinci gününden başlayarak 20 gün sayılır. yirminci günün akşamı muharrem orucu için niyet edilir ve oruç başlar.
  9 -1 ... piri reis
 2. 2.
  türkiye'de alevi kardeşlerimizin tutuğu bir oruçtur, ayrıca iran'da ve kuzey ırak'ta yaşayaşan kürt ve arap caferilerinin tutuğu oruçtur.
  5 ... kerameti kendinden menkul
 3. 3.
  muharremin 10. günü kerbela'da şehit düşen hz. hüseyin için tutulan yas orucudur. oruç tutulduğu sürece su içilmez. bütün bozulmaz, saç sakal,tırnak kesilmez. bittiği gün aşure kaynatılarak oruç açılır.
  5 ... ve tanri kadini yaratti
 4. 4.
  ramazan orucundan sonraki en degerli oruç tutma gunleri muharrem ayındadır ozellikle aşure gununde hz. muhammed (s.a.v) oruç tutmuştur ve muslumanlara sunnet olarak kılmıştır.
  6 ... bilinmiyor
 5. 5.
  ramazanda ayında zorunlu olanı varken, onu bırakıp başka bir zamanda olmayanı yapmak.

  edit: doğru olanı ne kadar eksilersen eksile, doğru olan doğrudur.
  11 -25 ... tinnitus
 6. 6.
  oruç boyunca su içilmez ancak sulu şeyler yenir * ancak hiç bir şey suyun yerini tutmayacaktır. halk arasında bu durum dillerde dolaşmaktadır. suyun verdiği rahatlığı hiçbir şey vermemektedir.
  3 ... ekmek arasi
 7. 7.
  Hz. Hüseyin'in Kerbela da mel'un yezit ordusunca acımasızca şehid edilmesinin anısına, Oniki imamlar'ın anısı ve sembolizminin de eklenmesiyle yüzyıllardır Muharrem orucu tutulmaktadır. Ayrıca Muharrem'de oruç tutmanın gerekliliği Kur'an-ı Kerim'deki Araf Suresinin 142. ve Fecr Sûresinin ikinci ayet-i kerimesi dayanır.

  "...Musa ile otuz gece için vaadleştik. ve bunu, bir on ekleyerek tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği süre kırk geceye ulaştı. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Toplulum içinde benim yerime sen geç,barışcı ol, bozguncuların yolunu izleme!" Araf Suresi 142.

  ""On geceye yemin olsun" Fecr Suresi 2.

  Hicri takvimin birinci ayı olan Muharremin birinci günü başlayan oruç, hz. Hüseyin ve On iki imamlar'ın aşkına 12 gün tutulmaktadır.

  Muharrem oruç'unda, Hz. Hüseyin'in susuz şehid olması anısına su içilmez, kurban kesilmez,tıraş olunmaz,eğlence düğünlere ara verilir. Akşamları kerbela olayını anlatan kitapler okunur,mersiyeler söylenir. oruç sonunda kurban kesilir ve Aşure çorbası yapılıp dağıtılır. Bu kurban ve Aşure ise Kerbela'da imam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ehl-i Beyt soyunun devam etmesinden dolayıdır.

  Muharrem ayı peygamberimiz tarafından da tutulmuştur. Peygamberimiz bu ay için; ""Şehrullahi'l-Muharrem- Allahın ayı" yani ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır demiştir.

  Âşura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

  Muharrem ayının onuncu günü, Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan'da bulunmuştur;

  1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

  2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

  3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

  4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

  5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

  6. Hz. isa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

  7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

  8. Hz. ibrahim'in (a.s.) oğlu Hz. ismail o gün doğmuştur.

  9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

  10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

  Muharrem ayı ve Âşura Günü, Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine'ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.

  "Bu ne orucudur?" diye sordu.
  Yahudiler, "Bugün Allah'ın Musa'yı düşmanlarından kurtardığı Firavun'u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.) şükür olarak bugün oruç tutmuştur" dediler.

  Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam da, "Biz, Musa'nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz" buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti.

  Aşûra günü yalnız ehl-i kitap arasında değil, Nuh Aleyhisselâmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, islam öncesi Cahiliye dönemi Arapları arasında ibrahim Aleyhisselâmdan beri mukaddes bir gün olarak biliniyor ve oruç tutuluyordu.

  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.

  Yine başka bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

  "Âşura Gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."

  Diğer bir hadiste Peygamber şöyle buyurular: "Her kim Aşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat, bunun için fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder."
  2 ... flagellum dei
 8. 8.
  bugün tutulmaya başlanan oruçtur.
  5 ... pis cocuk
 9. 9.
  islam peygamberinin torunun iktidar sevdası uğruna yezit bin muaviye'nin adamları tarafından öldürülmesini kınamak amacıyla alevi, caferi, şii vb. mezheplerce tutulan matemdir.

  aslında cennete gitmek üzere puanlandırılmış bir oruç değildir ancak günümüzdeki pek çok kimse puan kazanmak amacıyla bu mateme katılmaktadır.
  3 ... hiyelkar
 10. 10.
  şiilerin ramazan orucu yerine tuttukları oruç. hz. hüseyin ve arkadaşlarının katledişinin anısına tutarlar. türkiye de aleviler ve caferiler tutarlar.
  ... thebash