bugün

ilmiyle öne çıkan bir sahabedir. Ayrıca halifedir.
beni kureyza'da 12-13 yaşındaki çocukların kafasını bile kesmiş olan vahşi biri.
fıkıh (ilmihal) ilimden sayıldığı için ilmiyle öne çıkan bir balon.
beni kureyza'da 12-13 yaşındaki çocukların kafasını bile kesmiş olan vahşi biri.
Beni kureyza'da 12-13 yaşındaki çocuklar ellerine kılıç alıp müslümanlara saldirabilecek kadar büyük ve güçlüydüler.
Nitekim hazreti Ali Bedir savaşında 15-16 yaşlarındaydi.

O yüzden 13-14 yaşındaki çocukları 'bile' öldürdü yavşaklığına gerek yok.
(bkz: Hazreti ali)
(bkz: aramaya inanmak)
islam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi. islam peygamberi Muhammed'in hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Ali, Muhammed'in islam'a davetini kabul eden ilk erkektir.
görsel
muaviyenin aksine hz.muhammed ile aynı aileden gelir.
görsel

"tasvirlerinden gördüğüm kadarıyla gözleri sürmeli, al yanaklı, pembe dudaklı olan, ruhu isyankar koca yürek bir adam!

katliamlarıyla ve de akraba evliliğiyle meşhurdur yahudilerin gözünde.

elinde tuttuğu zülfikar ise bazı din bilimi önderlerine göre islam'daki ekskalibur mitidir ve hiç gerçek olmamıştır. bu yüzden de bulunamamıştır.

zülfikar denilen bu bazı din bilimcilere göre islamda'ki ekskalibur miti kılıcıyla, yahudi beni kureyza kabilesinden yüzlercesinin başını sebepsiz yere kesmiştir.

o kadarki keserken kolları ağrıyormuş kendisinin.

"e ama karma da var bu dünyada, ne ekersen onu biçersin, karma vurur adamı" diye düşünenleri görmüşlüğüm de var oğlunun başına gelen olaylar nedeniyle...

işin ilginci hoşgörü, merhamet ve şiddete karşı duruşla bir araya getirilmeye çalışılır.

nedense insanlar bu kadar çok sivil ve masum canı almış kılıcına da çok saygı duyarlar.

sanki bir çelişki var gibi ne dersiniz?..

ayrıca kendisi yahudi asıllı ibn-i sebe tarafından, iran'ın genişlemesi amacıyla, arap düşmanlığı aşılanması doğrultusunda uydurduğu bir mezhepte istismar edilmiştir.

bazı din bilimcilere göre yahudi intikamı durumu var ve bu ibn-i sebe'nin uydurduğu mezhebi benimseyerek ali'nin yoldaşı olduğunu zannedenler var."

(bkz: abdullah ibni sebe/#43303794)

alıntıdır...

Sanırım yahudiler kendisinin yaptığı katliamlar nedeniyle, intikam amacıyla, kendisini istismar ederek ve ismini kullanarak Hz. Ali gibi Arap olanlara karşı kin ve nefret aşılayacak Pers iranlıların bağlı olduğu Şii mezhebini ortaya çıkarmışlar.

Çok tuhaf. Gerçi din denilen şey çok tuhaf benim için ilk olarak. Çünkü daha çok bir dinin peygamberi vefat ettikten sonra, genelde birileri hep bu dini istismar etmeye çalışmış ve güç yarışı nedeniyle saçma sapan mezhepleri çıkarmış.

Ne olur kızmayın bana ama bu söylediklerimden dolayı. Bilimsel ve tarihsel olarak harmanladığınızda ortaya çıkan şey bu.
ilmin kapısı olan ve zeka konusunda ileriye gitmiş, savaşçı bir yapıya sahip sevdiğim bir insandır.
Karma varmış.
Hz. Ali yahudi kesmiş onun için oğulları şehit olmuş.
Koş vatandaş karma'ya koş.
Abdullah ibni sebe'nin bilimsel olarak yaşadığı bile şüphelidir ama boş verin karma var zaten.

Yahudi kabilesinin kesildiği de bilimsel olarak yoktur.
Çok sonra uydurulmuş bir hikayedir ama neyse karma var.
Ali'nin kılıcı eksalibur mitiymiş. Kim söylemiş batılılar. Ya bu kısımda çok güldüm.
Bilimsel değil filimsel hareketler bunlar ama burada bir facia var
Yukarıda mübareği eşcinsele benzeten tasvir şerefsizliktir.
Bu düşünce özgürlüğü değil bildiğin ağır tahriktir.
Kaşınıp kaşınıp tahrik edip tahrik edip sonra müslümanlar saldırınca mağdur olma işleri kabak tadı verdi.
Kaşınanı kaşırlar buna nefsi müdafa denir.
Yine Her Adımı Şükürden Duadan Oluşan Hz. Ali şöyle buyurmuştur:
“Nimetin artışı şükre bağlıdır. Şükür arttıkça nimet de artar. Bu ikisi aynı ipte ve yan yana bulunmaktadırlar. Kuldan gelen şükür kopmadıkça Allah’tan gelen artış da kopmaz”.
ilim peygamberlerden miras, mal firavunlardan..

Hz. Ali (r.a)
beni kureyza yahudilerinin erkeklerini öldürüp kadınlarını esir alan en büyük arap cellat.
görsel
görsel
"Hz. Ali, Kûfelileri mescide toplayıp onları savaşa teşvik etti. Sıffiyn'e hareket etmelerini buyurdu. Yürüyün dedi, sünnet ve Kur'an düşmanlarına, yürüyün Ahzâb'ın arda kalanlarına, yürüyün Muhâcirlerle-Ansarın(Türkün-Kürdün) kaatillerine."

- NEHC'ÜL BELÂĞA'dan; -
Peygamber efendimizin damadıdır.
hz. muhammed'in amcası ebu talib'in oğlu, hz. muhammed'in kuzenidir.
"Mü'minlere penah(sığınak) O'dur."
Kendisi bir arap olup siyasi kavgalar yüzünden öldürülmüştür. bizi pek ilgilendirmemektedir.
-Emir el-Mü'minin- imam Ali(Kaddesallahu teâla Esrarahum), "islami-imani ve itikadi kavrayış tarz-ı ihtiyarı ile, "Türk Milliyetçiliğimizin mihenk taşı ve -en mutena- dayanağıdır."
Ve şöyle buyurmuştur; "Akıl kadar zenginlik, cehalet kadar fakirlik yoktur!"
görsel
Alevilerin zor durumda bıraktığı peygamber efendimizin damadı.

Ali yaşasa tüm Alevilerin kellesini alırdı. Onu geçtim ismini kullanarak kendisine de çok zarar veriyorsunuz.

Neymiş Cebrail peygamberliği hz Ali ye getirecekmiş yanlışlıkla hz Muhammed’e getirmiş. Vahiyi kime indireceğini karıştırmış. Mal mısınız kardeşim?
Hz Ali şu an görse tapınıldığını bir inanış uydurup kendisini kullandıklarını kahrolurdu. Belki de şu an kahroluyordur.