bugün

türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliğinde bulundurulması amacı ile temel esasları atatürk tarafından belirlenmiş kurallara bağlı kalmaktır...
hadi kaynak gösterdin de, bu entry daha 3 gün evvel işlendi, onuda mı kaçırdın güzel kardeşim? ama olmaz amaç polemik yapmak değil mi? buyur polemik yap o zaman.

ayrıca ben bir soru sordum abdulkadir aksu başlığına. sırf polemik olsun diye. önce ona bir cevap veriver bi zahmet.
bir fikir sisteminin * sonuna -ist eki konularak o sistem ifade edilebilir. tayyipist dersen tayyipçiliktir bu mesela. onun gibi düşünmek * * . kemalizm ise mustafa kemalin devrimlerinin, ilkelerinin esas olduğu yoldur. türkçe olması amacıyla aslında kemalcilik denilirse çok isabetli olur. 'atatürk' kelime öbeği mustafa kemale vefat etmeden birkaç sene önce verilmiştir. onun kemal adı mı esas adıdır atatürk mü? kendisinin alçak gönüllü olduğu düşünülürse, 'atatürk' soyadından pek hoşnut olmayacağı düşünülebilir.
esas mesele şu ki, mustafa kemale saldırmak amacıyla, kendi ağızlarından bile birşeyler yazamayıp üçbeş sümsüğün yazılarını buraya koyan sözlük yazarları. buraya yazmak kopyala yapıştırdan ileri gitmeli. ciddi olmayan konularda, bir yerden kopyalayıp buraya koymanın önemi olmasa da * bu konu gibi ciddi bir konuda kişisel fikre sahip olmayıp biryerden alıntı yapmak eksikliktir. *
gazi mustafa kemalin hangi hareketinde tutarsızlık görülmüştür, sıradışı bir fikir ortaya konuyorsa bunun kanıtı da ortaya konmalıdır. mustafa kemal, içinde bulunduğu dönemin gereklerine göre yer tutmuştur. ezilen türk halkının yeniden dirilmesi için laikliğin, devrimin gerekli olduğunu bilmesi, onun bu düşüncelerini daha ilk genelgelerden açıklamasını gerektirmez. kaldı ki böyle birşey yapması onun sonu anlamına gelirdi. bunu kabaca şu örnekle açıklayabiliriz, soygun amacıyla durdurulan otobüste olduğunuzu düşünün. üstünüzde de çocuğunuzun tedavisi için gerekli olan para var. soyguncu o parayı bulamadan diğer kişiyi aramaya geçtiğinde 'dur arkadaş bak üstümde biraz daha para var' mı diyeceksin. demeyeceksin. *. mustafa kemal, hayalini kurduğu uygar toplumu oluşturmak için düşüncelerini yeri geldiği gibi dile getirmiştir. türk gençliğinin ve halkının iyiliği içindir. kendi çıkarları için değil.* bu onun tutarsız olduğu anlamına gelmez. örnek vererek de açıkladım. anlamayana şerbet.
kemalci fikir ne din toplumunu amaçlar ne de sömürücü * yönetimi amaçlar. mustafa kemalin savaşı ve fikirleri ezilen halklara ışık olmuştur. ne hakla kemalciliğe laf atılır? emperyalizme karşı dünyadaki ilk direniş ve ilk zaferdir kemalizm. kapak gibi 6 ilkesi vardır. bunların hepsi uygar toplum olmanın tek yoludur. din devletlerinin, sömürücü devletlerin geleceği yoktur. tam bağımsızlığı amaçlayan ve bunu elde eden mustafa kemale ne cüretle saldırılır?! mustafa kemalin osmanlı çöplüğünü yok edip *bu halka yakışır bir devlet kurması, geri zihniyetli çevrelerin gücüne gider. o yüzden kemalizmi sevmezler. laikliği anlamaz beyinleri. tam bağımsızlığı da anlamaz. ben namaz kılayım oruç tutayım kafi der. bilmez ki laiklik işte tam da bu noktada işlev görür. insanları vicdanıyla başbaşa bırakır. zorbalık yapıp buna inanacaksın diyen bir din devleti yoktur. özgürce seçimini yapmasını sağlayan ilkedir laiklik. ve sen * bu kafayla gidersen birgün ezanını da duyamayacaksın, orucunu da tutamayacaksın. çok güvendiğin vatan hainleri bu vatanı böyle sattıkça.
daha gider, bitti.
insanların vucudlarında ki K. atatürk imzalarını gorunce * her defasında bir kere daha düşündüğüm izm.
--spoiler--
''kemalizm'' kavramı, kurtuluş savaşı sırasında, işgal güçlerinin mustafa kemal ve önderiliğinde hareket eden kişileri küçümsemek için kullandıkları bir terim olarak ortaya çıkmıştır. bakın hele şu kemalistlere söylemlerine gark olmuştur tarih sayfalarında.
--spoiler--

ancak ve ancak bir kavrama anlam yüklemek her bünyede farklı şekillenebilir. bir kavramın her zaman tek ve net bir anlamından ziyade çoğullandırılabilir izdüşümleri ya da tamamen farklı şeyler de türetilebilir. ha ben kemalizme başka anlamlar yüklerim sen de gelip öcüyle eşdeğer bir mana yüklersin o ayrı. ama içerisinde kemal, atatürk geçen kavram ve cümlelerden bu kadar tırsarsan ve özünün tekke ve zaviye edebiyatından geldiğini falan düşünürsen, temellerini kemal adı geçen bir insanın attığı bir ülkede ciyak ciyaklayamazsın derler adama. atasına saygısı olmayanın geleceği de olmaz. ama ata olarak gördüklerin kimse o zaman değişir tabi...

sürekli bir eleştirme hakkından sözediliyor. hadi canım kardeşim eleştir bakalım diyorum o zaman. şurda şöyle yapsaydı daha farklı olabilirdi dediğin noktalar varsa buyur dile getir kimse seni eleştiriyorsun diye kınamıyor, hayatın her alanında geçerli olan üslup yanlışın nedeniyle eleştiriliyorsun.. hadi eleştirelim, misal harf devrimi yapmıştır : arap alfabesinden arınmış ve bize ait bir alfabemiz olmuştur. şimdi burada eleştirdiğin nokta nedir ? : eminim ki yahu arapça devam etse idi diyeceksin. türkçe nin yaygınlaşmasına destek olacağına, bu dili sürekli katlederek bir cumhuriyetin temellerine en sağlam dinamitleri yerleştirmiş oluyorsun.

eleştirme hakkını isteyenlere öncelikle atatürk inkilaplarını okumalarını salık veriyorum. çağının önünde davranışlar sergilediğini daha net görecekler o zaman. ha ondan sonra gelenler için birşey diyemeyeceğim çünkü her başkan liderlik ve öngörü yeteneklerine sahip olmayabilir.

denmiş ki; kopyası alınan bir yazıda, atatürk sürekli taraf değiştirmiş, bi ondan bi bundan yana olmuş, iyi bir lider geleceği kazanabilmek için atacağı adımları iyi hesaplar, satranç gibidir siyaset sahnesi aynı savaş alanında olduğu gibi. şimdi siyaset yaptığını sananlar bir avuç zavallıdan başka bir şey değildir çünkü an için yaşayan kişiden hiçbir yarar gelmez..

hülasa, atatürk geçen cümlelerden korkma, çünkü o adı ona kendi milleti vermiştir..
altına yazılan entrylerden anlaşıldığı üzere, sözlük yazarlarının bir kısmının bilmediği, bir kısmının inatla bilmek istemediği, bir kısmının sempatizanı, diğer bir kısmının ise uğruna hayatını verebiliceği "izm" dünya görüşüdür.
(bkz: kemalizm değil demokrasi)
atatürk'ümüzün izlediği yoldan gitmeye kemalizm denir.
cumhuriyet kurulduğu zaman makul ve mantıklı olan fakat sonraları tüm anadolu halklarının kültürlerini ve özgürlüklerini görmezden gelen ideoloji.
pekçok insana göre bir din. bazılarına göreyse düşünce tarzı gibi bir şey..
Kemalizm sözcüğü ilk kez 1935 yılında bizzat Atatürk tarafından CHP programında kullanılmıştır ve 1937 yılında kurulan hükümet programının içine de konulmuştur.Değişmez ilkeleri Cumhuryetçilik,Devrimcilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik ve Milliyetçiliktir.içerdiği Devrimcilik ilkesi günümüzde malesef ki bazı çevrelerce 'bağnaz düşünce' olarak görünmesine karşın aksine her türlü ilerlemeye açık olduğunun göstergesidir.Milliyetçiliği ise bağnaz bir ırkçılık ile asla karıştırılmamalıdır.Kemailizm'e göre 'etnik kimliği her ne olursa olsun ortak bir kültürel mirası paylaşan bir toplum millet sayılır ve bir etnik kökenin diğerine göre hiçbir üstünlüğü yoktur'.Önerdiği yönetim biçimi sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil dünya devletleri için de önemlidir.Ulus devlet modelinin yeniden dünya gündemince açık açık dile getirlimese de benimsenmeye başlandığı bu zamanda içimize iyice sindirmememiz gerekmektedir.
türk devrim sürecinde izlenen yöntemler ve gerçekleştirilen eylemler; uygulamayla doğruluğu kanıtlanan kurallar olarak ortaya çıktı. devrimin içinden süzülüp gelen bu kurallar kemalizmi oluşturdu. devrim sürecinde ve devrimin önderi tarafından ortaya konulan bu kurallar kemalizmin lkeleridir. ilkelere bir bütün olarak kemalizm (atatürkçülük) adı verilmektedir.''kemalizm, kapitalist ve sosyalist sistemlerin analiz ve sentezinden doğmuş, anti-emperyalist bir yöntemdir.'2(K.odabaşı)
atatürk yaşasaydı asla destekçisi olmayacağına inandığım erke dönergeçi formunda bir ideoloji. kesinlikle atatürkçülük değildir. hatta bazı yerlerde atatürkçülükle çelişir, uygulama babında.
türkiye cumhuriyeti vatanda$ı olan her insanın istisnasız olarak zihninde bulunması gereken öğreti ve fikirler bütünü... atatürk'ün bağımsız türkiye cumhuriyeti için yaptığı her $ey. ancak bugünlerde bir ideoloji haline gelmi$ olması gerçekten üzücü bir $ey. anormal bir $ey hatta.
(bkz: izm tatminkarsizligi/#1293220)
genel dünya görüşleri açısından ideoloji değil. Fakat Türkiye ye uyarlandığı ve başka hiç bir ülkede yürüyemeceği için Kemalizm bir ideolijidir.
atatürk'ün görüş ve önerilerine değer vermektir.
haberi olsa, atatürk'ün bir tarafıyla güleceği izm'dir.
kemalizm bu ülkede olmayan tek şeydir sn eylmz in dediği gibi ne milliyetçilik ne laiklik nede demokrasi var bu ülkede bikaç bu ulke monarşiyle yonetiliyor artık adıda temsili demokrasi...
ingilizlerin siyasi ahaytımıza hediye ettiği bir izm'dir.kurtuluş savaşında iniglizlerin direnişçi türklere "kemal'in yanındakiler" anlamında "kemalistler" gibi bir isim takmıştır. bunu duyan mustafa kemal ve onun yolunda ilerleyenler bu ismi kabullenmiş ve kullanmışlardır. fakat günümüzde atatürk'ü ve eserlerini yıpratmak isteyen "yobaz" çevrelerin en çok saldırdıkları olgudur.
ingilizlerin zamanindaki korkulu ruyasiydilar. birinci dunya savasindan sonra ulkeyi parcalamak ve alamk icin kendilerine yardim eden yobazlarin tersine ingilizlerle savasip onlari ulkeden atmislardir .
"herkes kemalist olacaksa demokrasi nasıl olacak?"
sorgulamasını zamanında yani darbeden önce-9. reis-i cumhur demirel'e yaptıran 3 okunu komünizmden, 3 okunu da liberalizmden almış, hafif 30ların faşizminden nasibini almış siyasal doktrin olarak görülemeyecek kadar geniş ve bu genişliği sebebiyle yanlış bir öngörüyle mao nun çin'i ya da stalinin (bkz: sscb) siyle karşılaştırılan milli ideolojidir.
şahin alpay tarafından çok ilginç bir şekilde ortaya koyulan iki tanımı vardır.

--spoiler--
Sezer'in "devlet ideolojisi" ya da "Atatürkçü Düşünce Sistemi" olarak gönderme yaptığı Kemalizm, bugün başlıca iki şekilde yorumlanıyor. Bir yoruma göre Kemalizm, Atatürk'ün Batılılaşmayı, çağdaş uygarlığı yakalamayı hedef gösteren fikirlerini; hiçbir dogma tanımayıp, eleştirel akıl ve bilimin yol göstericiliğini savunan tavrını ifade eder. Öteki yorumuna göre ise Kemalizm, 1930'larda, tek parti yönetimi altında, o günün ihtiyaçlarına ve o günün dünyasında hakim olan modernlik anlayışına bağlı olarak geliştirilen politikalara mutlak sadakati gerektirir. Bu yorumuna göre Kemalizm, Türklüğü etnik kökenle ya da Türk kültürüne bağlılıkla tanımlayan; laikliği de devletin dini kontrol etmesi ve dinsel özgürlükleri kısıtlaması olarak anlayan politikaları savunmak anlamına gelir.

Ne yazık ki Sayın Sezer, son yıllarda Kemalizm'in ikinci, dogmatik yorumunu en katışıksız ve en otoriter şekliyle ifade eden resmi sözcü oldu. Bu yorumun, fevkalade pragmatik bir lider olan, başarılarını buna borçlu olduğuna inandığım ve büyük saygı duyduğum Atatürk'ün dogmaları reddeden görüşleriyle bağdaşmadığı konusunda en küçük bir tereddüdüm yok. Atatürk'ün tıpkı totaliter diktatörler Hitler, Stalin, Mao ya da Kim Il Sung gibi "Yüce Önder" ya da "Ulu Önder" olarak anılmasını, bir kişiye tapma konusu haline getirilmesini, ona derin bir saygısızlık olarak gördüğümü de belirtmeliyim.
--spoiler--

şahin alpay bana söyleyecek bir söz bırakmamış, bugün kemalizm ikinci anlamdadır, iktidarını kaybetmek istemeyenlerin sarıldığı bir silahtır, ellerinde patlayan.
türk ordusunun fertlerinin kalplerinde aşkla taşıdıkları ideoloji.
atatürk milliyetçiliğidir.