bugün

kemalizm

Kemalizm sözcüğü ilk kez 1935 yılında bizzat Atatürk tarafından CHP programında kullanılmıştır ve 1937 yılında kurulan hükümet programının içine de konulmuştur.Değişmez ilkeleri Cumhuryetçilik,Devrimcilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik ve Milliyetçiliktir.içerdiği Devrimcilik ilkesi günümüzde malesef ki bazı çevrelerce 'bağnaz düşünce' olarak görünmesine karşın aksine her türlü ilerlemeye açık olduğunun göstergesidir.Milliyetçiliği ise bağnaz bir ırkçılık ile asla karıştırılmamalıdır.Kemailizm'e göre 'etnik kimliği her ne olursa olsun ortak bir kültürel mirası paylaşan bir toplum millet sayılır ve bir etnik kökenin diğerine göre hiçbir üstünlüğü yoktur'.Önerdiği yönetim biçimi sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil dünya devletleri için de önemlidir.Ulus devlet modelinin yeniden dünya gündemince açık açık dile getirlimese de benimsenmeye başlandığı bu zamanda içimize iyice sindirmememiz gerekmektedir.