bugün

Allah'ın evi.Beytullah.Müslümanların namaz kılarken Allah'a secde etmek için yöneldikleri ve tavaf ettikleri kutsal yapı.Mekke'dedir.
Kabe, beytullah adıyla da anılır. "Allahın Evi" anlamına gelen beytullah, çevresi dağlık olan bir bölgede, düşük seviyedeki bir yere inşa edilmiştir. Bu nedenle tarihte çok kez yukarıdaki tepelerden akıp gelen sel nedeniyle yıkılmış bazen ise su altında kalmıştır.çeşitli savaşlarda yıkılmıştır öeneğin mancınıklar tarafından yıkılmıştır ayrıca çeşitli depremlerle zarar görmüştür

Al-i imran Suresi 97. ayet:

"Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) ibrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. "
Araplar islamiyet öncesi dönemde Kabe'deki 360 tane put arasından en yükseği, en güçlüsü olarak ay tanrısını görüyor ve buna Al-ilah(en güçlü ilah) diyor, ellerini iki yana açarak ona dua ediyorlardı.
Kabenin bir köşesinde bulunan Hacerül Esved'i öpmekbir putperest inanışıdır.bu inanış islam öncesi arap paganlarında da vardı. Muhammed de bu taşı öpmüş ve bu putperest anlayışıislama taşımıştır. Hacerül Esvedin ne zaman, nereden ve nasıl geldiği bilinmemekte sadece rivayetler ileri sürülmektedir. Ama bu rivayetler hakkında islamcılar arasında mutabakat yoktur.
Ayrıca Kabe eldeki kanıtlara göre ibrahim peygamber tarafından yapılmamıştır,Yaklaşık MÖ. 800 lü yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Kabe bu tarihten sonra paganlar tarafından "Al-ilah ın evi" olarak anılmaya başlanmıştır..
islamiyet öncesi inşa edilmiştir. daha önce güneşe adanmış tapınakların tamamı kare şeklinde inşa edildiği için güneş tapınağı olarak yapıldığına inanılmaktadır.

959 yılında ölen islam hadisçisi Mesudi'nin Mürucu'z Zehep" adlı eserinde 7 yıldız adına yapılan, dünyanın en büyük tapınaklarını sayarken, "el beyt'ül haram, geçen çağlar boyu hep saygı görmüştür, çünkü o zühal (satürn) evidir" demiş.
hz. ibrahimin daha önce içinde bulunan bütün putları kırdığı yerdir.
suudi arabistan'da mekke şehrinde bulunmaktadır.müslümanların namaz kılarken yöneldikleri mescid-i haram'ın ortasında yaklaşık 13 metre yüksekliğinde, 12 metre boyunda, 11 metre genişliğinde taştan yapılmış dört köşe bir binadır.
beytullah ve beyt-i atik'de denir.
Dünyanın en kudsi mabedi addedilir biz müslümanlar tarafından. (bkz: Beytullah), (bkz: Beyt-ül Mamur), (bkz: Beyt-ül Atik) olarak da adlandırılır. Bütün müminlerin ibâdet esnâsında yöneldikleri merkezdir aynı zamanda. Dört köşe olduğu için Kâbe denir. Bu mukaddes makamın etrafına (bkz: Mescid-ül Haram) ismi verilir. içinde bir kısım olarak (bkz: Makam-ı ibrahim) mevcuddur. Burası ibrahim Aleyhisselâm'ın Kâbe'yi yaparken ve insanları hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Tavaf namazı burada kılınır. Kâbe'nin ilk inşası Hz. Âdem (A.S.) tarafından olduğuna dair rivayetler vardır. Genel rivayet ise; Sahih-i Buharî'ye ve çok kıymetli delillere binaen Hz. ibrahim ve Hz.ismail'in inşa etmiş olduğu yönündedir.

efenim bir diğer anlamı daha mevcuttur ki kabe'nin o da a'nın üzerindeki şapkayı attığımız vakit (bkz: yumurta) anlamına gelmektedir arapça'da.
http://www.samanyoluhaber.com/haber-79954.html
ilk kez insanlığın ortak atası hz adem zamanında inşa edilmiş daha sonra yerle bir olmuş ve hz ibrahim tarafından oğlu hz ismail' le beraber yeniden inşa edilmiş, bir süre sonra içi putlarla doldurulmuş ve hz. ibrahim tarafından putlardan temizlenmiş, cahiliye devrinde içi yeniden putlarla dolmuş, yemen valisi ebrehe tarafından üzerine ordu yollanmış*, mekke' nin fethiyle beraber tamamen müslümanların kontolüne geçmiş, semavi dinlerin en eski ibadethanesidir.

4 köşesi rukn-ul iraki, rukn-ül yemeni, rukn-ül şami ve rukn-ül esved olarak isimlendirilir.

maalesef bu kutsal mekanda kan dökülmüş ve 400 kişi hayatını kaybetmiştir.

(bkz: kabe de katliam)
mustafa islamoğlu'nun bir programından aklımda kaldığı kadarıyla;

"kâbe arapça bir kelime olarak, kalb ile aynı köktendir. şekli hem yuvarlak hem de köşeli olabilen gibi bir anlamı vardır.
ayrıca yaygın olarak kabul görüldüğü üzre, hz. adem'in dünyada yaptığı ilk yapı bir ibadethanedir ve kâbe dünya üzerinde yapılmış ilk ibadethanedir."
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.