1. 1.
  islam ülkelerinde kadın köleye verilen ad. savaş ve baskınlarda ele geçirilen kadınlar, fizik ve ırk özelliklerine göre belirlenen fiyatlarla cariye olarak satılırmış.
  (bkz: haseki sultan)
  2 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  (bkz: halayık)
  1 -1 ... vernon sullivan
 3. 3.
  Yabancı yazarların Osmanlı ile ilgili yazdığı kitapların ana karakterleri.
  1 ... fehimsiz ekmek
 4. 4.
  sanıldığının aksine tüm cariyelerle cinsel ilişkiye girilmezdi. çoğu sadece hizmetçilik görevini yapardı. cinsel ilişkiye girilenlere de odalık denirdi.
  3 -3 ... suzergecer
 5. 5.
  esir, dev$irme, saray erbabı gibi komünitelerin parçası olup, sonradan saray "harem"ine getirilmi$ bayanların her birine verilen ad...
  1 ... dom dom bullet
 6. 6.
  osmanlı döneminde harem lerde yaşayan, harem de çeşitli görevleri olan, her yaş grubundan, maaşlı kadın kölelere verilen isim. bunlar arasından 5-7 yaşlarında güzel olacağı izlenimi verenler eğitim görür odalık olarak yetiştirilirdi.
  2 -1 ... fashiondesigner
 7. 7.
  islam hukuku yönünden bakarsak; "Hür bir kadın üzerine câriye ile evlenmek sahih olmaz" hadisinden yola çıkarak, günümüz türkiye'sinde uygulanması imkansız bir sistemdir cariyelik. osmanlı sarayındaki sistem zaten bilindiği gibi değil, hede sultan hödö halayık romanlarındaki gibi hele hiç değil.

  http://getir.net/9t0

  ayrıca cariye; kelime manası olarak denizin üzerinde yüzüp giden gemi demektir. *
  3 ... forever young
 8. 8.
  cariye bir kadın evlenirse hür olur. ancak alışageldiği ve aldığı kültür nedeniyle fuhuş yaparsa hür kadınların zina için aldıkları cezanın yarısı verilir.

  Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir). nisa 25

  not: o eksi veren arkadasın neden eksi verdiğini anlamadım. islam'ın cariyeliğin kaldırılması çabası ağırınıza mı gitti?

  Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. nur-32

  Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir. nur-33
  8 -3 ... rush
 9. 9.
  Gül irepoğlu' nun 18. yy Osmanlı saray hareminde yaşananları anlattığı kitabı.
  2 ... mavi haziran
 10. 10.
  Tarihte yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadınlar.
  1 -1 ... linka