bugün

-kimyada bizmut elementinin simgesi.
-"bir" sayısının okunuş ve bazen yazılış şekli (bişey, bi tane, bikaç).
ingilizcedeki olmak fiili be nin okunuşu.
osmanlıya baglı türkçe köklerimizle gelen kelimeye olumsuzluk anlamı katan ön ek.
kullanımı için:
(bkz: bihaber): (bkz: habersiz) gibi.
olumsuzluk anlamı taşıyan, arapça ön ek.

ör: bigâne, biçâre, bicân...

farsçası için: (bkz: na)
business intelligence
(bkz: is zekası)
(bkz: bibi)
Burundi'nin internet ülke kodudur.
latincede iki , ikilik anlamı katan ön ek.. (bkz: bifidalis) (bkz: bimanuel)
ing. kıs. business intelligence.
bir kelimesinin günlük konuşma türkçesinde kullanılan hali. yazı da ayırma çizgisiyle gösterilir, kullanımında bir hata yoktur, örnek vermek gerekirse;

-bi' daha.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.