bugün

musevilik.
Yaşayan ilâhî kaynaklı dinlerden, mensûbu en az olan bir din. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-24 milyon dolayında Yahûdî vardır. Yahûdili'ğin, dinler tarihinde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilâhi kaynaklı din olarak nitelendirilmektedir. Mâzisi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin başta gelen özelliklerinden biri israil oğulları ile Tanrı arasındaki "ahd'e kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. Bu nedenle bu din, bir "ahid dini" olarak da bilinmektedir. israil oğullarının başına gelen bütün sıkıntıların, onların bu ahde uymamaları, verdikleri sözü tutmamalarından ileri geldiği, hem kendi mukaddes kitaplarında, hem de Kur'an-ı Kerîm'de belirtilmektedir.

Bu din, Bâbil Sürgünü'nden sonra millî bir din haline getirilmiştir. Ancak bu din, tek Tanrı'ya, vahye dayanan mukaddes kitâba ve peygamberlere yer vermesiyle millî dinlerden; millileştirilip bir ırka tahsis edilmesiyle de, ilâhî dinlerden farklı bir durum arz etmektedir. Aslında bugünkü Yahudiliğin bir din mi, ırk mı, yoksa millet mi olduğu, pek net değildir. Tartışmaya girmeden onun kendine has özellikleri ve nitelikleri bulunan bir din olduğu, benzerinin bulunmadığı ve bu yüzden de tanımının zor olduğu söylenebilir. Çünkü Yahûdilikte din ve ırk içiçe girmiş olduğundan birini dinlerinden ayırmak güçtür. Onun en güzel tanımını, mukaddes kitaplarında yer alan "Balam" hikâyesindeki şu cümle yapmaktadır: "işte ayrıca oturan bir kavimdir ve milletler arasında sayılmayacaktır"(Sayılar, 23/9).

Yahudiler, mukaddes kitaplarında yer alan ifadelere dayanarak kendilerini, dünya milletleri arasından seçilmiş kavim olarak görürler. Tanrı, bu kavmi Sina'da kendine muhatâp kılmış, onlarla ahidleşmiş, onlardan buyruklarına uyacakları konusunda söz almış ve Hz. Mûsa'nın şahsında onlara Tevrât'ı göndermiştir. Bu dinin odak noktası, Kudüs'deki "Mâbed"dir. Tahribinden önce bu Mâbed'in bir odasında "Ahid Sandığı" bulunmaktaydı. Yahûdiliğin sembolü, "Yedi kollu şamdan" ve "altı köşeli yıldız" (Hz. Dâvûd'un yıldızı)dır.

kaynak:http://www.sevde.de/dinler/yahudilik.htm
Musevilik. israil halkının dini düşünce, inanç ve kurumlarının tümü; israiloğullarının tarihi içerisinde oluşmuş olan dini gelenek.

Irk temeline dayalı bir din anlayışıyla seçkinleşen Yahudi inancı, ünlü Musevi teolog ibni Meymun tarafından on üç başlık altında toplanılmıştır: 1- Tanrı dünyanın yaratıcısı olup, 2- Bir ve tektir. 3- Tanrı ruhtur ve 4- Ölümsüzdür; 5- Sadece Tanrıya dua edilmelidir. 6- israil peygamberlerinin bütün sözleri gerçek olup, 7- Musa, peygamberlerin en büyüğüdür. 8- Yahudilerin benimsediği yasa, Musaya Tanrı tarafından vahyedilmiştir. 9- Onu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. 10- insanların bütün eylemlerini gören Tanrı, 11- Emirlerini yerine getirenleri ödüllendirir. 12- Peygamberlerin müjdelediği Mesihi gönderecek olan Tanrı, 13- Ölüleri diriltecektir.

Dünyayı Tanrının lütfunun bir eseri olarak gören, insanlığın Tanrının yarattığı Adem ile Havvadan gelen büyük bir aile olduğuna inanan Yahudilikte, insana Tanrı tarafından seçme gücü, irade özgürlüğü verilmiştir. Ruhun ölümsüz olduğunu, ebedi saadetin tanrısal yetkinliği gönül gözüyle görmekten meydana geldiğini beyan eden Yahudiliğin kutsal literatürü, yalnızca Hıristiyanların Eski Ahit dedikleri kısma tekabül eden ibrani kitaplarından meydana gelir. Bunlar, Tevrat (Torah), Peygamberler (Nebilm) ve Ketubimdir. Bununla birlikte. Tevrat sadece dini bir eser, ahlâki öğütler derlemesi olmayıp, Mısır egemenliğinden kurtularak yeni doğan bir halk için gerekli olan yasa ve kural toplamı olmak durumundadır.
müslümanların düşmalarından sadece bir tanesi konumunda olan topluluk...
eğer bunlarla samimi olursanız öbür tarafta cayır cayır yanarsınız faşistlik olsun diye demiyorum dinimiz böyle emretmiş.(#140148)
kendilerinden ''cemaat''diye birbirleri icin de ''cüdyo''sıfatını kullanan dini topluluk
şu an türkiyeyi yöneten üst düzey yetkililerin bağlı bulunduğu cemaat. o cemaate girmeden bu ülkede söz sahibi olunmazzzzzz.
"yahudilerle ve hristiyanlarla dostluk etmek kuran-i kerim'de men edilmistir." alkisliyoruz sayin seyirciler, bravo. bir insan, bir konuya bu kadar hakim olup, ayni zamanda en guzel ve akla yatkin yorumu da nasil getirebiliyor. hayran olmamak elde degil. getir elini ayagini opecem ustad..

yahudilik, islam'in hak din olarak gordugu, peygamberlerine ve kitaplarina inanmanin farz kilindigi, mensuplarina sosyal hayatta ozel statu bicilmis bir dindir. misal, yahudi kadinlariyla evlenmek caizdir.* simdi bu fetvayi veren insanlar, ki ulemanin bu konuda ihtilafi mevcut degildir, kuran'in yukarida bahsi gecen hukmunden haberdar degiller miydi? ne yapicaz, evlenip sonra dost olmayacak miyiz? bu dine mensup insanlar, islamiyet'in ilk asirlarindan beri, ilim ve ticaret erbabi arasinda saygin konumlardaydilar. ki, mensuplarindan soyutlayarak dini inceleyecek olursak, en ufak bir laf soylenemez yahudilige islam'in adina.. biraz sakin olmak her zaman faydali.
islam inancına göre Hz. Musa'ya indirilen ilahi Vahy ile bugün Yahudilerin kutsal olarak kabul ettikleri metinlerin arasında dağlar kadar fark vardır. Ancak yine de içinde Vahy-i ilahi'den çok cılız da olsa esintiler taşımaktadır. Allah'a içten bir şekilde yönelmek, şükür, Allah sevgisi, teslimiyet, adalet, şefkat zulme ve haksızlığa karşı durma, merhamet vb. gibi. Yahudilerin bunlara ne kadar uyup uymadığı ise izahtan varestedir.
Tevrat zamanla Yahudi alimler tarfından tahrif edilmiş, bir çok eklemeler yapmış, çeşitli efsaneler karıştırılmış, adeta tarihsel bir efsane metnine döndürülmüştür. Tevrat, Hz. Musa'dan yüzyıllar sonra yazılı hale getirildiği için zaman geçtikçe tahrif hızı da artmış ve bugün elimize Eski Ahit olarak adlandırılan, yine aynı biçimlerde tahrif edilmiş Hz.Davud'a indirilmiş Zebur ile diğer israiloğulları peygamberlerine verilen sahifeler ve bunlara dair tefsirlerin, mektupların, ve tarihsel süreçlerin de anlatıldığı 4 bölüm halinde onlarca kitaba ulaşmıştır. ilk beş kitap ise Tora yani Tevrattır. Tevrat'ın tahrifi için hiçbir kanıt olmasa bile son kitabında, "Vahy" olunduğu Hz. Musa'nın ölümünün ve ardından tutulan yasın yeralması (Tesniye 34, 4 12) yeterlidir.
Eski Ahit Yahudiler tarafından olabildiğince tahrif edilmiş, hatta Allah'a ve O'nun peygamberlerine akıllara ziyan çirkin iftiralarda bile bulunulmuştur. Eski Ahit'e göre Allah; hırsızlık emri veren, Peygamberle güreş tutan, yenilince hile yapan, ama sonunda mağlup olan; katliam emirleri veren, söylediğini unutan, yanlış yapan, bundan pişman olan; uyku uyuyan, kıskanan, kullarına küsen bir profil çizmektedir. Yine Eski Ahit'te Allah'ın mübarek elçileri Peygamberler de; düşmanlık tohumları eken, kızkardeşleriyle evlenen, korkudan deli taklidi yapan; annesini azarlayan; Allah'a isyan eden; putlara tapan; zinakar; yalancı, katil ve daha birçok menfur fiilin sahibi gibi gösterilir. (Kur'an, Allah'a ve O' nun Peygamberlerine yapılan bu çirkin iftiraların tamamını tahsis etmiş, son ilahi Vahy olarak korunmuş bir vaziyette elimizde bulunmaktadır.)
Tahrifler bunlarla sınırlı değil elbette. Yahudilerin tarihte birçok sıkıntılara, katliamlara ve sürgünlere uğramış oldukları bir vakıadır. Bu sıkıntılı zamanların kin, öfke ve intikam hisleri sonucunda yapılan eylemler ve yorum/tefsirler zamanla Tevrat'ın bir parçası olarak algılanmış ve bugün Hahamların fetvalarına dayanak sağlayan Yahudi Teolojisinin de temeli olan, ırkçılık ve katliam emreden bu muharref kısımlar günümüze kadar gelmiştir. Mesela bu katliam emirlerinin bulunduğu birkaç kısma bakalım:
"Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek." (işaya, Bab 13 / 15)
"Onların herşeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına…çocuktan, emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşğe kadar hepsini öldür…" (I. Samuel, Bab 15 / 3 )
"Ve israil onun mirasının sıptıdır; ismi orduların Rabbidir. Sen Benim topuzum ve cenk silahımsın; ve seninle atı ve binicisini kıracağım; ve seninle erkeği ve kadını kıracağım; ve seninle genç adamı ve erer varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle valiyi ve kaymakamı kıracağım." (Yeremya, bab 51 / 19-23)
domuz eti yemek dinen yasaktır.
bursa' da arap sukru sokagının ust kısmının yerel adıdır.

(bkz: gerus sinagogu)
bir din olmasının yanında anneden çocuğa geçen bir milliyet ismi. museviliğe inanmayanları da yahudi olduğunu söyleyebilir. başka bir dine inanıyorsa eğer, milliyeti sorulduğunda, din olan yönünü çağrıstırmamak için "yahudi kökenliyim" diyebilir. (bkz: israiloğulları)
pamuk ve keten karışımı kumaştan üretilen giysi giymenin haram olarak kabul edildiği dîn.

türkiye'de faaliyet gösteren ispanyol giyim firması zara, israil'De bu tür mallar sattığı için gazetelere îlan vererek özür dilemiştir.
yahudiliğe sonradan geçilmez.yahudi olmak için israiloğullarından olmak gerekmektedir.israiloğullarından olmayan yahudiler "siyon" olarak anılmaktadır.
yentl olayını içinde barındıran dindir.
mensubu oldugum din. ayrıca dunyayi ele gecirme gibi cesitli planlarımız mevcuttur. ha bide unutmadan arada bir simsiyah cübbeler giyip yerin altinda toplaniriz o ülke senin bu ülke benim paylasiriz.

p.s bu arada bagla bakem bi sigarada arkadasligmiz pekissin.koca nijeri sana verdik sen hala bi sigarayı sakınıyosun benden.
amcamın karısı yahudiydi, bi dönem evli kaldılar. yahu çok enteresan insanlar acayip değişik huyları var. annem bi çok şey ikram etmesine karşılık içmedi yemedi. ayrıca saçını yıkamazlarmış bide bunlar duş alırken. bunun gibi daha bi çok huyları vardı. en son amcam çocuk istemesine rağmen o istemedi ayrıldılar. sadece kendi ırklarıyla yaparlarmış velhasıl öğrendik.
bir tür ırk. asla din değil.
(bkz: musevilik)
ekseri olarak işini bilen bir ırktır,öyle ki beş milyonluk yahudiler ikiyüz milyonluk müslüman alemini dize getirmeyi başarabilmiştir.
çok az fakir insan var bunların arasında. onlarca yahudi gördüm, tanıdım, en kötüsünün altında manda kasa mercedes ve özel şoför var. parayı yönetmek konusunda özel bi' yetenekleri olduğu açık.
faiz konusunda dünya piyasasını yönlendiren topluluktur aynı zamanda. hatta türkiyede bile 2-3 tane factoringleri vardır. yani sıcak para likit para hep onlarda olmuştur evvelden beri.
az,öz,zengindirler.
Hem ırk, Hemide dini inançtır. sonradan giriş yasaktır. çalışkan ve sinsi bir ırktır.
yüce allah ın sevmediği bir kavimdir. kısaca.
aşırısının bizim yobazlardan zerre gram farkı yoktur. aynı bokun laciverti.
ırkçı islam dinine göre de üstün olan millet ve onların inandığı din.

--spoiler--
ey israiloğulları! size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün tuttuğumu hatırlayın.bakara sûresi(122)
--spoiler--

-------------------

--spoiler--
"ey insanlar! şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. allah katında en değerli olanınız, o'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. şüphesiz allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır."(hucürât, 49/13)
--spoiler--

(bkz: kuran ın çelişkileri)